Загально-організаційний відділ

/ Долинська міська рада / Загально-організаційний відділ
Карта завантажується, зачекайте...

 

Загально-організаційний відділ Долинської міської ради

Адреса: місто Долина, проспект Незалежності, 5, Громадська приймальня
Керівник: Коновальчук Марія Анатоліївна
Тел. 2-70-36

Основні функції та завдання загально-організаційного відділу:
 • Розробляє і вносить на розгляд міського голови проект інструкції з діловодства, номенклатуру справ міської ради.
 • Забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань (сесій) міської ради, виконавчого комітету, постійних комісій, нарад та інше.
 • Узагальнює і вносить на розгляд міського голови пропозиції і зауваження висловлені депутатами на сесіях міської ради, готує інформацію про реалізацію пропозицій і зауважень.
 • Веде контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень. Готує аналітичні довідки з питань контролю за виконанням розпорядчих документів.
 • Надає практичну допомогу постійним комісіям міської ради в проведенні їх засідань.
 • Здійснює ведення діловодства у міській раді відповідно до інструкції з діловодства та інших правил.
 • Встановлює єдиний порядок роботи з документами у міській раді.
 • Приймає, здійснює реєстрацію і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.
 • Здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, вживає заходів до скорочення термінів їх проходження, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи.
 • Удосконалює форми і методи роботи з документами у міській раді з урахуванням використання організаційної техніки і персональних комп’ютерів, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, які займаються діловодством.
 • Веде облік та забезпечує зберігання протягом установленого терміну розпоряджень міського голови з основної діяльності.
 • Здійснює оформлення, друкування і копіювання рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови, своєчасне доведення до їх виконавців.
 • Організовує особистий прийом громадян керівництвом міської ради, складає графіки прийому громадян, здійснює контроль за веденням діловодства за зверненнями громадян у міській раді.
 • Формує матеріали до “Вісника міської ради” та на сайт міської ради.
 • Оформлює та видає посвідчення особам, що проживають, працюють ( навчаються ) на території гірського населеного пункту.
 • Забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, якості обробки та використання документів, що створюються під час діяльності міської ради для передачі на державне зберігання.
 • Загально-організаційний відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього керівництвом міської ради.
 • Веде адміністративно-господарську діяльність міської ради.
Послуги громадянам:
12/01 Видача посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) в гірському населеному пункті.
12/02 Представлення до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».