Відділ містобудування та архітектури

/ Долинська міська рада / Відділ містобудування та архітектури

 

Відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради

Адреса: місто Долина, вулиця Чорновола, 6
Керівник: Гошовська Тетяна Василівна
Тел. 2-81-40

Основні завдання Відділу

Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

  • Реалізує державне, місцеве регулювання у сфері містобудування, архітектури.
  • Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини.
  • Організовує містобудівну діяльність відповідно до повноважень, визначених нормативними та законодавчими актами та рішеннями органів місцевого самоврядування.
  • Координує та організовує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста і комплексного підходу до розвитку історичного середовища міста, реставрації, реконструкції та реновації пам’яток історії, архітектури, містобудування, збереження традиційного характеру історико – архітектурного культурного середовища природних ландшафтів або їх елементів, які становлять культурну цінність, відповідно до делегованих повноважень органам місцевого самоврядування.
  • Організовує та веде містобудівний кадастр.
  • Готує проекти розпорядчих та нормативних актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови.
  • Вносить пропозиції щодо встановлення і зміни меж міста відповідно до закону.
  • Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах вітчизняних, міжнародних організацій та фондів.
  • Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.
Послуги громадянам:
10/01 Надання викопіювання з плану (опорного, генплану).
10/02 Надання довідки про наявність планувальних обмежень.
10/03 Надання довідки про відсутність будівельна земельній ділянці.
10/04 Складання акту обстежень об’єкта містобудування та архітектури про можливість реконструкції житлових квартир для розміщення об’єкта торгівельного, адміністративного або соціального призначення (перевід з житлового в нежитловий фонд або з нежитлового в житловий).
10/05 Виготовлення (внесення змін) в будівельний паспорт.
10/06 Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва.
10/07 Надання висновку по відводу земельної ділянки для містобудівних потреб.
10/08 Присвоєння поштової адреси.
10/09 Надання довідки про поштову адресу.
10/10 Виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

Про затвердження Положення про відділ містобудування та архітектури Долинської міської ради