Положення про усний прийом громадян

/ Долинська міська рада / Положення про усний прийом громадян

Додаток до розпорядження міського голови
від 14.05.2018. № 3

 

         ПОЛОЖЕННЯ
про організацію усного прийому громадян з особистих питань
керівництвом Долинської міської ради

 

І. Загальні положення.

1.1. Зазначений Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення усного прийому громадян з особистих питань у Долинській міській ради.

1.2. Усний прийом громадян з особистих питань у Долинській міській раді здійснюється відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України від 02.10.1996 року №393/96-ВР “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, регламенту Долинської міської ради.

1.3. Усний прийом громадян з особистих питань проводиться в приміщенні Долинської міської ради та здійснюється згідно з графіком.

1.4. Особистий прийом громадян міським головою здійснюється за попереднім записом відповідно до графіку.

Заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому міської ради здійснюється у визначені графіком дні без попереднього запису.

1.5. Організацію усного прийому громадян з особистих питань міським головою здійснюють посадові особи загально-організаційного відділу.

1.6. Інформація про графік та порядок усного прийому громадян з особистих питань керівництвом міської ради публікуються на офіційному веб-сайті міської ради.

 

ІІ. Запис на усний прийом громадян з особистих питань.

2.1. Попередній запис на усний прийом з особистих питань до міського голови здійснюється відповідальними працівниками загально-організаційного відділу в продовж терміну до календарної дати усного прийому впродовж робочого дня.

2.2. Під час попереднього запису громадян на усний прийом з особистих питань відповідальним працівником з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

2.3. Усний прийом з особистих питань заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому проводиться з питань, що відносяться до їх функціональних повноважень.

2.4. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

– визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у загально-організаційному відділі (стаття 8 Закону України “Про звернення громадян”);

– стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України “Про звернення громадян”);

– звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято;

– при повторному зверненні одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також із зверненнями, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України “Про звернення громадян”.

2.5. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником відділу вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбірка.

2.6. Список громадян на особистий прийом до міського голови із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, змісту порушуваних питань подається міському голові напередодні дня прийому або в день прийому.

 

ІІІ. Розгляд звернень на усному прийомі громадян з особистих питань.

3.1. Загально-організаційний відділ міської ради забезпечує:

– позачерговий прийом Героїв України, інвалідів Другої світової війни, ветеранів визвольних змагань, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників антитерористичної операції, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час участі в зазначеній операції, учасників операції Об’єднаних сил, які отримали інвалідність під час військових дій, жінок, яким присвоєно почесне звання “Мати героїня”, громадян з обмеженими фізичними можливостями.

– інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу чи дня прийому громадян керівництвом міської ради.

3.2. Посадова особа під час особистого усного прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності). Керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з наступних рішень:

– задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

– відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

– прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки), пояснити відвідувачу причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

3.3. На усному прийомі громадян з особистих питань керівництвом міської ради встановлюється наступний регламент роботи:

– міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому розглядає звернення виключно в межах їх компетенції та функціональних обов’язків;

– громадянин може звернутися на усний прийом для вирішення 1-2 питань, що стосуються особисто його законних інтересів;

– для прийому одного громадянина відводиться час до 10 хв. За потреби посадова особа може продовжити час прийому до 5 хв.

3.4. Міський голова для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, залучає до їх з’ясування керівників відповідних структурних підрозділів міської ради та одержує від них матеріали та інформацію до прийому, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

3.5. На усному прийомі в міського голови присутній відповідальний працівник загально-організаційного відділу, який заповнює відповідну картку прийому.

3.6. Картка прийому громадян міським головою містить інформацію про особу, що звернулася на особистий прийом до міського голови (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, соціальний стан, порушене питання, результати розгляду питання міським головою, доручення виконавцям).

3.7. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом допускаються виключно за участі їхніх законних представників.

3.8. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

3.9. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до “Інструкції з діловодства”, затвердженої в міській раді.

 

Керуюча справами виконкому                                            Світлана Сапетна