Положення “Про громадську приймальню”

/ Долинська міська рада / Положення “Про громадську приймальню”

УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01.06.2010.                               № 41

Про Громадську приймальню

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:

1. Утворити Громадську приймальню Долинської районної ради, міської ради та районної державної адміністрації.

2. Затвердити Положення про Громадську приймальню Долинської районної ради, міської ради та районної державної адміністрації (додається).

 

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 

Затверджено розпорядженням
міського голови
від 01.06.2010. № 41

ПОЛОЖЕННЯ 
про Громадську приймальню Долинської районної ради, Долинської міської ради та
Долинської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Положення про Громадську приймальню Долинської районної ради, Долинської міської ради та Долинської районної державної адміністрації (далі – Громадська приймальня) розроблено на виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1.2. Громадська приймальня у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Громадська приймальня в повсякденній роботі працює у контакті з працівниками районної ради, міської ради та райдержадміністрації, які, відповідно до посадових обов’язків, ведуть роботу із зверненнями громадян.

2. Мета і завдання

2.1. Основною метою Громадської приймальні є щоденна робота з громадянами, які приходять на прийом в районну, міську ради та районну державну адміністрацію, з питань, що не потребують втручання її керівництва, а можуть вирішуватися керівниками, спеціалістами структурних підрозділів. З питань, що потребують вирішення головою районної ради, міський головою, головою райдержадміністрації, їхніми заступниками, працівники приймальні відповідно до чинного законодавства готують пропозиції, погоджують прийом громадянина відповідним головою чи заступником голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, графіка прийому громадян з особистих питань в районній раді, міській раді, райдержадміністрації.

2.2. Основними завданнями, покладеними на Громадську приймальню, є:

уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни і праці, інваліди та інші непрацездатні особи, а також особи, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту і підтримки;

спільно з працівниками районної ради, міської ради та райдержадміністрації, які, відповідно до посадових обов’язків, ведуть роботу із зверненнями громадян, здійснення систематичного аналізу та узагальнення звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значимих проблем, які потребують негайного вирішення; розроблення та сприяння реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, а також розширення мережі юридичних консультацій на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги, насамперед громадянам, які потребують соціального захисту і підтримки;

аналіз та інформування керівництва про кожен факт не вирішення обґрунтованих питань, порушених у зверненні громадянина, що призвело до повторного звернення або звернення до органу влади вищого рівня, тяганини, формалізму, бюрократизму;

сприяння у підготовці аналітичних матеріалів та вирішенні питань, порушених у зверненнях громадян, поданні їх засобам масової інформації.

3. Права і обов’язки

3.1. Для реалізації своїх завдань працівники Громадської приймальні мають право:

проводити роботу з громадянами у спеціально обладнаному службовому приміщенні районної ради;

залучати спеціалістів структурних підрозділів районної та міської рад, райдержадміністрації, громадських організацій до роботи громадської приймальні;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної та міської рад, райдержадміністрації та інших районних організацій документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

користуватися документами, що надходять в районну, міську ради та райдержадміністрацію, довідковими та аналітичними матеріалами з питань роботи із зверненнями громадян.

3.2. Працівники приймальні зобов’язані:

щоденно проводити роботу із громадянами, які звернулися до районної, міської рад та райдержадміністрації, відповідно до характеру порушених ними питань;

дотримуватися культури спілкування, мовного етикету, уважно ставитися до запитів громадян, давати конкретні відповіді, поради і консультації з вирішення їх проблем;

звертатися із пропозиціями до службових осіб щодо вирішення питань громадян, які побували на прийомі.

4. Організація роботи

4.1. Персональний склад громадської приймальні визначається спільним розпорядженням міського голови та голови районної державної адміністрації за погодженням із головою районної ради.

4.2. Фінансово-господарське забезпечення роботи громадської приймальні здійснюється відповідно до трьохсторонньої угоди між районною радою, міською радою та районної державною адміністрацією про діяльність громадської приймальні.

5. Відповідальність

5.1. Працівники, які здійснюють роботу з організації прийому громадян у Громадській приймальні, несуть персональну відповідальність за якість, повноту та достовірність зафіксованих звернень, роз’яснень, рекомендацій та консультацій, висловлених громадянину, а також здійснюють контроль за виконанням доручень керівництва стосовно звернень.

5.2. Працівники Громадської приймальні, винні у неналежному і неякісному та несвоєчасному виконанні завдань, визначених цим Положенням, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.