Фінансовий відділ

/ Долинська міська рада / Фінансовий відділ
Map loading, please wait ...

 

Фінансовий відділ Долинської міської ради

Адреса: місто Долина, проспект Незалежності, 5, каб. № 44
Керівник: Попович Надія Яківна
Тел. 2-70-34

Основні функції та завдання фінансового відділу
Фінансовий відділ:
 • реалізовує державну фінансову, бюджетну та податкову політику на території міста;
 • готує пропозиції по мобілізації фінансових ресурсів наповненню доходної частини бюджету міста, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;
 • розробляє пропозиції щодо методів фінансового та бюджетного планування і фінансування витрат міського бюджету;
 • бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при виконанні бюджету міста;
 • організовує роботу пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням міської ради визначає порядок і термін подання бюджетними установами матеріалів, необхідних для підготовки проектів бюджету міста і подає на погодження виконкому та затвердження міської ради;
 • організовує виконання бюджету міста по доходах і видатках. Разом з виконавчим комітетом, депутатськими комісіями, податковою інспекцією, відділенням державного казначейства забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • доводить до підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету норми споживання енергоносіїв та матеріалів, як в натуральному так і в грошовому виразі. Контролює їх виконання;
 • забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань;
 • складає помісячний розпис міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених бюджетом, пропонує рішення про перенесення місячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з районним бюджетом;
 • веде облік виконання бюджету міста і облік змін, що виносяться у встановленому порядку до затверджених  призначень по доходах і видатках;
 • складає звіти виконання бюджету міста, кошторисів, доходів і видатків установ і подає їх органам держказначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації;
 • інформує міську раду та виконавчий комітет щоквартально про підсумки виконання бюджету та внесення необхідних змін по його уточненню;
 • готує пропозиції про встановлення на території міста місцевих податків і зборів;
 • за дорученням міської ради розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до бюджету міста і готує відповідні пропозиції з цього питання;
 • здійснює фінансування підприємств і господарських організацій, що фінансуються з міського бюджету;
 • бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури апарату міської ради та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці і витрати на утримання працівників міської ради;
 • організовує своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг громадян з фінансових питань і вживає заходів для їх усунення.
Послуги громадянам:
09/01 Видача довідок про заробітну плату.
09/02 Видача довідок про підтвердження стажу роботи.

Про положення про фінансовий відділ Долинської міської ради