Про хоругву м. Долина

РІШЕННЯ 

Від 10.03.2017. № 636-22/2017
м. Долина

Про хоругву м. Долина

Діючи в інтересах територіальної громади міста Долини, відповідно до рішення міської ради від 13.08.2009. № 1454-37/2009 «Про прапор міста Долина» та керуючись ст.22, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити вигляд та опис хоругви міста Долини (додаток 1).

2. Затвердити Положення про використання хоругви міста Долини (додаток 2).

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Додаток 1 до рішення міської ради
від 10.03.2017. № 636-22/2017

Хоругва м. Долина

 

Синій 0080ff

 

Опис хоругви м. Долина

Хоругва – це квадратне полотнище прапора м. Долина в пропорціях 1:1, або 1:3. Блакитне тло (колір синій 0080ff) оперезане справа (від верхнього правого кута до нижнього лівого) срібною (білою) пов’язкою у пропорції 1,5:1,5 з елементами герба міста Долини по центру, який є величиною 1:10 площі хоругви. Кольори походять з герба і мають ідентичне значення.

 

Додаток 2 до рішення міської ради
від 10.03.2017. № 636-22/2017

П О Л О Ж Е Н Н Я
про використання хоругви міста Долини 

1. Положення про використання хоругви міста Долини (надалі – Положення) розроблено керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Хоругва, як і прапор міста Долини, є офіційним атрибутом (символом) міського самоврядування.

3. Хоругва міста Долини (оригінал) встановлюється у службовому кабінеті міського голови та може встановлюватися на час засідання сесії міської ради в сесійній залі.

4. Репродукування та тиражування міської хоругви здійснюється :

  • – у вигляді кольорового зображення;
  • – довільною технікою виконання та з різноманітних матеріалів;
  • – довільних (з дотриманням пропорцій) розмірів.

При репродукуванні та тиражуванні міської хоругви має бути збережена кольорова та графічна тотожність оригіналу та його опису.

5. Хоругва міста може бути використана під час церемоній та інших урочистих заходів, які проводяться міською радою.

6. Виключні права на використання хоругви міста належать міській раді.

7. Не дозволяється без спеціальної згоди міської ради використання хоругви міста у випадках, не передбачених цим Положенням.