ГУНЬКА НЕСТОР НИКОДИМОВИЧ 
(16.03.1932-04.10.2002)
Доктор геолого-мінералогічних наук,
академік Української нафтогазової академії,
професор Івано-Франківського технічного університету нафти і газу

Народився Нестор Гунька 16.03.1932 р. в с. Токи Підволочиського р-ну Тернопільської області в сім’ї селянина. В 1957 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Геологія і розвідка нафтових і газових родовищ» (нині «Львівська політехніка»).

В нафтовій промисловості України працював з 1957 р. на посадах техніка-геолога, інженер-геолога, старшого геолога, головного геолога, старшого геолога, головного геолога контори буріння та начальника геологічного відділу нафтогазовидобувного управління «Долинанафтогаз» (1963-1993 рр.). Працював у Долинських (1957-1958 рр.) та Болехівських конторах буріння (1958-1963 рр.).

З початку трудової діяльності безпосередньо брав участь у виборі і реалізації напрямків пошуків нафти і газу на Долинському, Північнодолинському, Спаському, Струтинському, Витвицькому і Танявському родовищах Передкарпатського прогину.

За час роботи в нафтогазовидобувній промисловості з 1963 р. обґрунтував і розробив ряд технологічних рішень по вдосконаленню систем розробки нафтових родовищ. Розроблені та запропоновані Н. Н. Гунькою методичні основи і способи знайшли широке застосування на практиці.

Працюючи багато років на виробництві і вміло поєднуючи його запити з науково-теоретичними розробками, Н. Н. Гунька проводив велику науково-дослідну роботу. В 1976 р. без відриву від виробництва закінчив аспірантуру при Івано-Франківському інституті нафти і газу. В 1991 р. успішно захистив докторську дисертацію.

В 1993 р. його обрано за конкурсом і затверджено на посаді завідувача відділом проблем підвищення нафтовіддачі Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України. В цьому ж році він обирається членом-кореспондентом, а в 1996 р. дійсним членом Української нафтогазової академії.

З 1996 р. Н. Н. Гунька переходить на викладацьку роботу в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. В цьому ж році йому присвоюють звання професора. Він є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій при університеті нафти і газу.

Основні результати науково-теоретичних досліджень і промислових випробувань опубліковані у двох монографіях, понад 150 наукових працях. Мав 20 винаходів і патентів. Нестор Никодимович – автор фундаментальних підручників з геології. За час роботи на посаді професора університету нафти і газу у співавторстві вперше видано україномовний підручник «Основи геології», навчальний посібник «Загальна геологія» та підручник «Геологія і геоморфологія» для студентів вищих технічних навчальних закладів України.

В 1998 р. наказом Держкомгеології України Гунька Нестор Никодимович нагороджений відомчою заохочувальною відзнакою-медаллю В. І. Лучицького за заслуги у розвідці надр України. За значні досягнення в науці і внесок у розвиток суспільства Американським біографічним інститутом Гуньці Н. Н. присвоєно звання «Людина 2000 року».

Помер Нестор Никодимович Гунька 04.10.2002 р. в м. Долина.