ЧЕКАЛЮК ЕММАНУЇЛ БОГДАНОВИЧ
(06.05Л909 – 05.01 Л990)
Видатний нафтовик, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України

За розпорядженням Президії НАН України у Львові в Інституті геології горючих копалин 16 червня 2009 р. відбулася міжнародна конференція «Геологія і геотехнологія нафтових родовищ», присвячена 100-річчю від дня народження доктор технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Еммануїла Богдановича Чекалюка.

Народився 6 травня 1909 р. у с. Гніздичів Жидачівського району Львівської області у сім’ї пастора. 1933 р. закінчив факультет електромеханіки у Львівському політехнічному інституті, а потім працював електромонтером на Калуському колійному заводі, після чого отримав роботу інженера на заводі побутових електроприладів у Варшаві.

У нафтовій промисловості Е.Чекалюк почав працювати з 1940 р. на Ріпнянському нафтопромислі Долинського нафтопромислового р-ну. В період з 1945-1948 рр. обіймав посаду старшого геолога промислу, з 1948-1950 рр. – головного інженера, а з 1950 р. до переведення на роботу в ЦНДЛ об’єднання «Укрнафта» – директора промислу. Будучи директором Ріпнянського нафтопромислу, організував і керував роботами по ліквідації-приборканню відкритого нафтового фонтану розвідувальної свердловини №1 Долинського родовища. П’ятдесят років життя Е.Чекалюк присвятив нафтовій сфері, пройшов шлях від практики до науковця, відомого у світі вченого в галузі теорії нафтогенези.

Доробок Е.Б. Чекалюка становить понад 170 наукових праць, у тому числі 9 монографій, 14 авторських свідоцтв з розроблення нафтових покладів і підвищення нафтовилучення пластів, його технологію вилучення нафти водорозчинником запатентовано в Англії, Канаді і Мексиці.

Талант цієї людини не був належно оцінений радянською владою, адже його брата, як члена ОУН, засуджено на 25 років позбавлення волі. Тому Е.Чекалюк не мав можливості стати членом Академії наук, не мав права виїзду за кордон, не міг очолити інститут і створити належну школу нафтової науки.

Унікальність за гідродинамічними параметрами нафто насичених пластів і фізикохімічних властивостей пластової нафти родовища Прикарпаття вимагали індивідуального підходу до їх вивчення і розроблення методів їх дослідження. Ці проблеми вже знаходять вирішення у 1958 р. у науково-дослідній роботі Е.Чекалюка «Дослідження закономірностей падіння пластів температури в процесі експлуатації нафтових місценародженнях Долини і Битков і розробкою методики визначення фізичних параметрів пласта по промислових даних». Результатами дослідження свердловини Долинського родовища Е.Чекалюк переконливо довів можливість використання теплових явищ фільтрації в паровому середовищі нафтової суміші і свердловинах для отримання необхідної інформації по контролю за станом розроблення покладів і його регулювання.

Р озроблений на основі тих досліджень метод визначення інтервалів поглинання накочуваної у нагнітанні свердловини води залишається необхідним і єдино можливим у теперішніх умовах підтримання пластової енергії. Видана у 1961 р. Е.Чекалюком книжка «Основы пьезометрии залежей нефти и газа» стала незамінним керівництвом у роботі нафтовиків-дослідників, які забезпечують фаховий рівень нафтовидобування.