Що робити якщо пропущенні строків для вступу в спадщину?

/ Державні установи / Долинське бюро правової допомоги Калуського місцевого центру / Що робити якщо пропущенні строків для вступу в спадщину?

Що робити якщо пропущенні строків для вступу в спадщину?

25.01.2019

Інколи, строк на вступ спадщини пропущений, оскільки спадкоємець про смерть спадкодавця дізнався запізно, наприклад перебував у довгостроковому відрядженні за кордоном. Інколи, причиною пропуску строків на вступ у спадщину є банальне незнання законодавчо встановленої процедури, тим паче, строків. Взагалі, в ситуації коли помер хтось з близьких не завжди думаєш про майно та оформлення спадщини.

Тож, ця консультація присвячена строкам прийняття спадщини та що, роботи коли такі строки пропущені.

Загальне та важливе про спадщину

Спадщину можна отримати за заповітом або за законом. В Україні частіше другий варіант, оскільки більшість людей не мають дуже великих статків і не «навчені» писати заповіт. Українське законодавство встановлює п’ять черг спадщини за законом. У першу чергу входять діти спадкодавця, навіть народжені після його смерті, батьки та другий з подружжя. До другої – рідні брати та сестри,  бабусі та дідусі. До третьої – дядько та тітка, До четвертої  черги віднесені особи, які проживали із спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до відкриття спадщини. У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно.

Строки прийняття спадщини

Згідно з статтею 1270 Цивільного кодексу України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців.

Перебіг строків прийняття спадщини починаються з наступного дня  з часу відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим.

Нагадаємо, що визнання померлим відбувається виключно в судовому порядку, і в судовому рішенні, як правило вказується дата, з якої особа вважається померлою. Тож, саме з цієї дати розпочинається перебіг строків для прийняття спадщини. Якщо ж дата в судовому рішенні не зазначена, «відправною точкою» для строків буде використовуватись наступна дата за ухваленням рішення. Вимушені зауважити, що враховуючи той факт, що для визнання особи померлою за загальним правилом із встановленими виключеннями, має пройти три роки як особа відсутня за місцем свого проживання або три роки відсутності відомостей про місце її перебування, спадкоємці автоматично опиняються в становищі таких, що пропустили шестимісячний строк для прийняття спадщини, а отже, і в таких випадках, ця консультація є актуальною.

Спадкоємці протягом шести місяців можуть як прийняти, так і відмовитись від прийняття спадщини.

У разі відмови, для спадкоємців другої черги строк для прийняття спадщини встановлений у три місяці. Кожна наступна черга спадкоємців також має три місяці на відмову або на прийняття спадщини. Підсумуємо, що перебіг трьох місячного строку вираховується з дати неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

Відповідно до частини шостої статті 1273 Цивільного кодексу України заява про відмову може бути відкликана протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Два варіанти дій у випадку пропущення строку на прийняття спадщини

Варіант перший: звертатися до суду з позовом про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Варіант другий: отримання від спадкоємців, які прийняли спадщину, з проханням письмової згоди на включення Вас до кола спадкоємців, що отримають спадщину.

У випадку добрих відносин з іншими спадкоємцями звичайно простіший другий варіант. Отриману письмову згоду від інших спадкоємців, що встигли у строки вступити у спадщину на включення Вас до числа спадкоємців надсилається нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Цих дій достатньо для того, щоб поновитись серед числа спадкоємців, які мають право на отримання спадщини.

Проте, необхідно зауважити, що таку згоду мають надати всі без виключення спадкоємці, а не переконлива більшість. Крім того, інші спадкоємці, що надали згоду мають бути однакової з Вами черги.

Також можливий такий варіант, що немає більше спадкоємців, а отже немає кому надати Вам згоду.

Природнє небажання ділитись, а також інші вказані аспекти, робить цей спосіб на поновлення строків на вступ у спадщину, практично не дієвим.

Тож, змушені знову повертатись до першого варіанту – судового. Так, якщо строк пропущений з поважних причин, спадкоємець має право подати позов про визначення додаткового строку на прийняття спадщини. На обґрунтування позовної заяви Ви маєте надати докази.

Щодо поважності причин пропуску строку для прийняття спадщини, це мають бути об’єктивні, непереборні, істотні труднощі для Вас. У випадку, якщо у Вас не було вищезазначених перешкод, а пропущення строку сталось через незнання факту смерті спадкодавця, у поновленні пропущеного строку, як показує практика, суд може відмовити.

Корисною для Вас буде інформація, що серед причин, які суди вважають поважними для пропуску строку є: тривале перебування за кордоном, тривала хвороба, строкова військова служба, тощо; але ж ніяк не: необізнаність, похилий вік, несприятливі погодні умови.

Також зауважимо, що і для подачі позову є певний встановлений законодавством строк. Так, для такої категорії справ встановлений трьохрічний строк, який розпочинається з наступного дня після закінчення строків прийняття спадщини.

Гарно чи погано, але не тільки життя, а й закон не дозволяє довший час прибувати у смуті встановлюючи строк на вступ у спадщину. Трьох річний строк є тим максимумом при якому можливе поновлення строків на вступ у спадщину навіть судом.