Праця неповнолітніх: прийняття на роботу та обмеження

/ Державні установи / Долинське бюро правової допомоги Калуського місцевого центру / Праця неповнолітніх: прийняття на роботу та обмеження

Праця неповнолітніх: прийняття на роботу та обмеження

Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижчим, ніж вік закінчення обов’язкової шкільної освіти та, в будь-якому випадку, не може бути нижчим ніж 15 років. Однак допускається прийом на роботу за наймом або на іншу роботу осіб у віці від 13 до 15 років для легкої роботи, яка не здається шкідливою для їхнього здоров’я або розвитку і не перешкоджає відвіданню школи, їхній участі в затверджених компетентними органами влади програмах професійної орієнтації або підготовки або їхнім можливостям скористатися отриманим навчанням.

Відповідно до Кодексу законів про працю України неповнолітніми визнаються особи, які не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

За загальним правилом в Україні заборонено прийняття на роботу осіб молодше 16 років.

У яких випадках, неповнолітній може працювати:

  • до 14 років -заборонено;
  • 14 років – як виняток і лише:
  • для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання;
  • у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, середніх спеціальних навчальних закладів;
  • є згода одного з батьків або особи, що його замінює
  • 15 років – як виняток або є згода одного із батьків або особи, що його замінює
  • 16 років – допускається прийняття на загальних підставах

НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ!

При прийнятті на роботу неповнолітньої особи, якій не виповнилося 16 років, потрібно обґрунтувати необхідність її прийняття на роботу та до особової справи працівника долучити:

1) копію свідоцтва про народження або копію паспорта;

2) згоду одного з батьків або особи, що його замінює – якщо особі від 14 до 16 років;

3) документ, який підтверджує, що особа буде виконувати роботу у вільний від навчання час – якщо особі від 14 до 15 років.

Щодо порядку прийняття неповнолітнього на роботу, то найперше відбувається збір і подача неповнолітнім документів, необхідних при прийомі на роботу. Далі, представник роботодавця інформує про умови праці на підприємстві та графік роботи, необхідність обов’язкового проходження медичного огляду.

Після проходження медогляду відбувається укладення трудового договору, який має свої особливості, що передбачають обов’язкову письмову форму трудового договору. Якщо не існує типової форми трудового договору з неповнолітнім, то роботодавець може на основі інших типових форм розробити свою, після чого видається наказ (розпорядження) про прийняття на роботу працівника.

Наступним обов’язковим кроком є повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про новоприйнятого працівника.

Працівником роботодавця, який відповідає за ведення кадрового обліку оформляється особова справа, заповнюється особова картка, здійснюються записи до трудової книжки, проводяться вступні інструктажі, ознайомлення з посадовими обов’язками та інформування про локальні нормативні акти (наприклад, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо). 

Коли все вище перелічене проведено, то відбувається фактичний допуск до роботи.

ВАЖЛИВО! Випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється для осіб, які не досягли 18 років (ч. 3 ст. 26 КЗпП України).

В інтересах охорони здоров’я підлітків, у трудовому законодавстві існують певні обмеження, що стосуються всіх працівників, яким не виповнилося 18 років.

Забороняється застосування праці осіб молодше 18 років у нічні роботи, надурочні роботи, роботи у вихідні дні; важкі роботи, роботи з шкідливими або небезпечними умовами праці, підземні роботи; роботи, пов’язані з підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Також, неповнолітнім установлюється скорочена тривалість робочого часу.

Працевлаштування неповнолітніх на теперішній час є вкрай невигідним для роботодавців, оскільки це не тільки додаткові витрати щодо оплати праці таких працівників, часу, витраченого на їх навчання, але й відповідальність за кожного неповнолітнього щодо його безпеки та здоров’я. Але чи не варто роботодавцям все ж таки звернути увагу на молоде покоління працівників, а саме на можливість виростити хорошого робітника, який проникнеться корпоративною культурою свого роботодавця та матиме широкі перспективи кар’єрного росту?

Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Для довідки: Долинське бюро правової допомоги працює за адресою:
м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 2а, тел. (03477) 2-51-99