Надання пільги на житло, комунальні послуги педагогічним, медичним, фармацевтичним працівникам, працівникам сфери культури

/ Державні установи / Долинське бюро правової допомоги Калуського місцевого центру / Надання пільги на житло, комунальні послуги педагогічним, медичним, фармацевтичним працівникам, працівникам сфери культури

Надання пільги на житло, комунальні послуги педагогічним, медичним, фармацевтичним працівникам, працівникам сфери культури, а також пенсіонерам з їх числа

11.03.2019

Категорії осіб, які мають право на гарантії.

Право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають:

– педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу і перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” (із змінами);

– працівники культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них;

– медичні та фармацевтичні працівники (лікарі, провізори, фахівці з базовою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою незалежно від найменування посади), які проживають і працюють у сільській місцевості та селищах міського типу;

– пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками у сільській місцевості і селищах міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників.

Умови надання гарантій:

Зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Надання гарантій зазначеним категоріям осіб забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

Умови забезпечення безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням осіб, які мають таке право відповідно до абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України “Про освіту”, пункту “ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України “Про культуру” визначає Порядок, який затверджений спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 № 341/651/619/769, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1193/13067.

Спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури України від 11.01.2012 № 9/11/12/10, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2012 за № 145/20458, внесені зміни до зазначеного Порядку, які набули чинність з 13.02.2012 року.

Відтепер дію зазначеного Порядку поширено на працівників культури, які працюють у державних і комунальних закладах культури, педагогічних працівників закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у таких населених пунктах і проживають у них (глава 2, абзац третій).

Згідно Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03р. № 117, управління праці та соціального захисту населення ведуть персоніфікований облік осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.

Для включення до Реєстру інформації пільговику необхідно:

– пред’явити паспорт;

– надати інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується;

– подати довідку про склад сім’ї, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів цих документів).

Одночасно пільговику варто знати наступне:

– у разі коли пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього до Реєстру;

– уповноважені органи з дотриманням вимог статті 23 Закону України “Про інформацію” мають право проводити перевірку достовірності поданих документів;

– пільговик має право знайомитися з даними, що містяться в Реєстрі, та у разі незгоди з ними звернутися письмово до уповноваженого органу про їх виправлення;

– у разі зміни місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує уповноважений орган, пільговик або його законний представник повинен повідомити його про це письмово;

– у разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами адміністративно-територіальної одиниці пільговик знімається з обліку в уповноваженому органі за попереднім зареєстрованим місцем проживання та стає на облік за новим зареєстрованим місцем проживання;

– уповноважені органи за попереднім зареєстрованим місцем проживання пільговика закривають його персональну облікову картку та видають пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим зареєстрованим місцем проживання відкривають нову облікову картку з дати реєстрації пільговика;

– у разі коли у складі сім’ї пільговика відбулися зміни, що потребують коригування включеної до Реєстру інформації, він повідомляє про це уповноважений орган.

Порядком визначено, що право пенсіонерів на гарантії підтверджується довідкою, виданою відділом освіти, відділом охорони здоров’я, відділом культури (культури і туризму) райдержадміністрації або адміністрацією установи (закладу), у якому вони працювали, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) за постійним місцем проживання пенсіонера на підставі записів у трудовій книжці.

Бюджетні установи (заклади) ведуть персоніфікований облік працівників, які мають право на відповідні гарантії, та щомісячно надають інформацію про них управлінням праці та соціального захисту населення відповідно до постійного місця проживання працівників зазначених установ (закладів) за формою згідно з додатком до п.3.2 Порядку.

Органи праці та соціального захисту населення відшкодовують підприємствам та організаціям – постачальникам послуг витрати за надані гарантії відповідним категоріям працівників установ (закладів) державної і комунальної форми власності та пенсіонерам.

         Довідково: особа, яка має право на одні й ті ж пільги згідно з кількома законами України, користується цими пільгами відповідно до одного закону України за її вибором.

Гарантії не поширюються на членів сімей осіб, визначених вказаним Порядком.

         Пенсіонер, який проживав у сільській місцевості або селищі міського типу і користувався гарантіями, у разі переїзду до міста на постійне чи тимчасове місце проживання втрачає право на гарантії.

         Особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, гарантії надаються в межах норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 409 від 06.08.2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», зокрема:

– у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, – 30 кВт·г на місяць на одну особу;

– соціальна норма житла, в межах якої держава надає громадянам пільги на оплату житлово-комунальних послуг, централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії встановлена на рівні – 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

– у разі використання природного газу для індивідуального опалення – 4,5 куб. метра або у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення – 30 кВт·г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

Для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, опалювальний період для надання пільг та субсидій установлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно.

У відповідності до вимог чинного законодавства для отримання права на пільги з оплати житлово-комунальних послуг споживач повинен звернутися до відповідного підприємства з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.

Норми для забезпечення твердим паливом для опалення житла осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі. Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Для призначення пільг з придбання твердого палива особи звертаються до управлінь праці та соціального захисту населення або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої додають довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

Далі вважаємо за необхідне детальніше розповісти в статті про умови надання гарантій, що описані вище, зокрема, про величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у 2019 році.

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік», який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розмір мінімальної заробітної плати становить:

  • у місячному розмірі: з 1 січня – 4173 грн;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 грн

Ще одна величина, яка впливатиме на розмір об’єкта оподаткування ПДФО, прожитковий мінімум для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установлений Законом на 1 січня 2019 року – 1921 грн.

Так, від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць) станом на 1 січня 2019 року залежить розмір податкової соціальної пільги.

Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

У 2019 році базовий розмір ПСП (100%) становитиме: 1921 грн х 50% = 960,50 грн.

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певний поріг – суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Отже, у 2019 році цей поріг становитиме: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн.

         У разі, якщо заробітна плата більша, ніж 2690 грн. і немає інших пільг, встановлених ПКУ, податкова соціальна пільга не застосовується.

Сукупний середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за шість місяців слід розраховувати індивідуально, в залежності від розміру доходу та кількості членів сім’ї. Податкова соціальна пільга може бути збільшена для окремих категорій громадян, що вказані в пп. 169.1 ПКУ.

Довідка:
Долинське бюро правової допомоги працює за адресою:
м. Долина, вул. Б.Хмельницького, 2а, тел.: 2-51-99. 

Єдиний всеукраїнський телефонний номер 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).