Хто може іти в декретну відпустку, окрім мами?

17.05.2021

06 травня 2021 року Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» № 1401-ІХ (далі за текстом – Закон України), який Верховна Рада України ухвалила 15 квітня 2021 року.

Документ покликаний забезпечити рівні можливості для чоловіка й жінки у питанні поєднання роботи із сімейними обов’язками. Зокрема, усуваються законодавчі прогалини, що обмежували право батька на відпустку для догляду за дитиною.

Раніше така відпустка батькові дитини, бабусі, дідусю чи іншим родичам, які фактично доглядають за малюком, надавалася на підставі довідки з місця роботи або навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету. Таким чином закріпився дискримінаційний підхід, за яким право батька чи інших родичів на відпустку для догляду за дитиною було похідним від права матері, тобто лише мати могла делегувати право на декрет іншим. Через це у випадках, коли мати дитини є, наприклад, самозайнятою особою або ФОПом, батько теж не міг скористатися відпусткою для догляду за дитиною.

Прийнятим Законом України визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, як рівне право кожного з батьків.

Так, статтею 18 Закону України “Про відпустки” встановлено, що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Цією статтею також передбачено, що підприємство, установа, організація за рахунок власних коштів може надавати одному з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Окрім цього, за бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Вищезазначеним Законом України, запроваджено також новий вид відпустки – одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується коштом роботодавця.

Згідно ст.18-1 Закону України «Про відпустки», одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Тривалість такої відпустки визначається працівником у заяві про її надання з урахуванням вимог, встановлених абзацом першим частини першої цієї статті.

Які документи потрібні для оформлення декретної відпустки батьку дитини (або іншій особі)?

За місцем роботи необхідно надати:

– заяву на ім’я керівника з проханням про декретну відпустку;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– довідку про те, що мати дитини не пішла у декретну відпустку по догляду за дитиною за своїм місцем роботи або вийшла на роботу до закінчення терміну соціальної відпустки.

Роботодавці не мають законного права відмовляти батькові, що виявив бажання піти у декретну відпустку. За батьком зберігається робоче місце і нараховується пенсійний стаж та до трьох років виплачується допомога при народженні дитини. Якщо ж роботодавець відмовляє чоловікові в оформленні декретної відпустки, то необхідно таку відмову оформити письмово та оскаржувати її в суді.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Часи змінюються та гендерні стереотипи невеликими кроками йдуть з нашого суспільства. Підписаний Президентом України Закон України дасть змогу створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Довідка:

Долинське бюро правової допомоги працює за адресою:
м. Долина, вул. Б.Хмельницького, 2а, тел.: 2-51-99.