Як захистити свої права у разі нападу собаки?

20.08.2021

Відповідно до статті 180 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) тварини є особливим об’єктом цивільних прав, на яких поширюється правовий режим речі, тобто собака є майном, об’єктом права власності.

Згідно з положеннями статті 3 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цивільним процесуальним кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

 Особа має право вимагати відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок нападу собаки, у випадку, якщо:

  • мало місце пошкодження її особистого майна (одяг тощо);
  • якщо особі було завдано каліцтво, інше ушкодження здоров’я внаслідок нападу собаки (статті 1167, 1187, 1195 ЦК України).

Крім того, враховуючи положення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил утримання собак особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності, в тому числі якщо це призвело до заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну.

У разі, якщо особі внаслідок бездіяльності господаря собаки було нанесено тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, то є вірогідність, що такий власник тварини може бути притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 128 Кримінального кодексу України.

Хто несе відповідальність за напад на людину собаки, у якої є господар?

Статтею 12 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» визначено, що шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

Статтею 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого проводження» визначено, що особа, яка супроводжує тварину (а це має бути особа, яка досягла 14-річного віку), зобов’язана не залишати її без нагляду, а також забезпечити безпеку цієї тварини, безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною; безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

Отже, якщо у собаки є господар, то він і нестиме відповідальність за напад такої тварини на людину (цивільну, адміністративну, а у деяких випадках і кримінальну). Якщо собаки напали на свого власника, то весь тягар наслідків цього нападу власне лягає на цього господаря тварин.

Хто буде відповідати у випадку, якщо собака, яка напала на людину, є безпритульною?

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.

Враховуючи положення статті 15 цього ж Закону, для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин, які можуть створюватися органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин діють за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності.

Безпритульні та бродячі тварини підлягають вилову, поміщенню в карантинний майданчик та послідуючій передачі власнику або у спеціалізований притулок. Шкода, заподіяна ними, підлягає відшкодуванню.

Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, належить до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Враховуючи положення статті 30 вказаного Закону організація благоустрою населених пунктів та здійснення контролю за станом благоустрою належать до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Отже, відповідальність за безпритульних тварин покладається на територіальні громади, на території яких їх було виявлено, тягар відповідальності за напад на людину безпритульної собаки лягає на відповідну місцеву раду, яка буде відповідачем у разі позову до суду про відшкодування шкоди, завданої нападом такої тварини.

 Як довести факт нападу собаки?

  • звернутися до закладу охорони здоров’я, отримати довідку про факт нападу та наявність тілесних ушкоджень (якщо вони мали місце);
  • написати заяву до поліції (або зателефонувати 102 безпосередньо на місці події) з метою належної фіксації факту нападу собаки і наслідків (у вигляді пошкодженого майна, тілесних ушкоджень), а також надання відповідної правової оцінки вказаного діяння;
  • наявність витрат на лікування можна підтвердити відповідними платіжним документами;
  • довести факт нападу собаки можуть в тому числі і свідки даної події;
  • заподіяну моральну шкоду також треба доводити. Відповідно до статті 23, статті 1167 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, заподіяної в результаті порушення його прав, у тому числі за наявності душевних страждань, які фізична особа відчуває у зв’язку з пошкодженням його майна та нанесення шкоди здоров’ю. При цьому така шкода, заподіяна фізичній особі неправомірними діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, що її заподіяла, за наявності її вини. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

 Джерело: Координаційний центр з надання правової допомоги.

Довідка:
Долинське бюро правової допомоги працює за адресою:
м. Долина, вул. Б.Хмельницького, 2а, тел.: 2-51-99