Архівний відділ Долинської районної державної адміністрації

/ Державні установи / Долинська районна державна адміністрація / Архівний відділ Долинської районної державної адміністрації

 

Архівний відділ Долинської районної державної адміністрації

Адреса: місто Долина, вулиця Антоновича, 9
Керівник: Готліб Володимира Єразимівна
Код ЄДРПОУ: 41456565
Тел. 2-62-05
E-mail: dolyna_rda.archive_if@arch.gov.ua
Сайт: http://if.archives.gov.ua/arch-obl/dolyna/

 

 

 

Графік роботи:
понеділок-четвер         8:00–17:15,
п’ятниця                          8:00–16:00,
обід                                12:00–13:00

Дні прийому:
понеділок, четвер          9:00–16:00

Начальник архівного відділу:
Готліб Володимира Еразимівна

 

Долинський районний архів створено в березні 1941 року, його першою завідуючою було призначено Вайнбах С. Е. Те, що архів у колишньому повітовому центрі Долині був організований фактично тільки перед початком радянсько-німецької війни, негативно позначилось на наповненні джерельної бази з історії Долинщини. Після війни відновленням роботи районного архіву займалася Захарченко Віра Аксентіївна.

Тривалий час на архівній ниві району працювали Павлов Іван Митрофанович, Павлова Зінаїда Митрофанівна, Чернишова Ніна Юхимівна, випускниця Московського історико-архівного інституту Задорожня (Ковальова) Раїса Іванівна, Мушинська Марія Іванівна, Андрейко Оксана Іванівна (1972-1983),  Дмитерко Зіновія Мар’янівна.

Із 12 вересня 1985 р. і по сьогоднішній день начальником архівного відділу Долинської райдержадміністрації працює Готліб Володимира Еразимівна.

У 1992 році Долинський районний архів виконкому районної ради народних депутатів був реорганізований у архівний відділ Долинської районної державної адміністрації.

Положення про архівний відділ затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації № 269 від 21.08.2008 р. Згідно з Положенням, відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, а у галузі архівної справи й діловодства – Державному архіву області, Державній архівній службі України.

Основними завданнями відділу згідно Положення є: здійснення управління архівною справою на території району, контролю за діяльністю архівних підрозділів, служб діловодства в органах державної влади, установах, організаціях; внесення до Національного архівного фонду документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання документів; надання підприємствам та організаціям послуг із упорядкування документів; видача архівних довідок та завірених копій документів з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян.

В архівосховищі відділу, площею 100 м². Станом на 01.01.2014 р. в архіві зберігається 81 фонд, загальною кількістю 12 746 од. зб. документів НАФ за 1950-2013 рр. та 57 фондів (6 043 од. зб.) документів з кадрових питань.

У 2013 р. у архівний відділ прийнято на державне зберігання 351 од. зб., схвалено на ЕПК Держархіву області описи на 529 од. зб. управлінської документації.

Джерелами комплектування архівного відділу, відповідно до списку №1, є 45 організацій, із яких чотири управління та два відділи райдержадміністрації, 33 установи органів державної влади й управління, а також Долинська об’єднана державна податкова інспекція, територіальне відділення державного Казначейства в Долинському районі, Долинська районна споживча спілка, Долинська центральна районна лікарня, ВАТ “Вигодський лісокомбінат”, Долинська гімназія №1.

Для довідкової роботи найбільш цінними для використання є документи фондів органів державної влади та місцевого самоврядування, а саме протоколи сесій та засідань виконавчих комітетів із 1992 р., а також фонди ліквідованих організацій (накази з особового складу та відомості нарахування заробітної плати). У 2013 р., наприклад, архівним відділом Долинської райдержадміністрації було виконано 1179 запитів соціально-правового характеру.