Відкриті дані

/ Новини / Відкриті дані

Відкриті дані — це концепція, за якою певні дані мають бути вільними для використання та розповсюдження будь-якою особою, за умов дотримання правил атрибуції та/або share-alike ліцензії.

При цьому, під вільністю розуміють умови прийнятні для широкого загалу. Так, наприклад, дані можуть бути доступні за невелику плату, що покриває витрати на їх створення та розповсюдження.

Концепція відкритості даних загалом не нова, але її активне поширення почалось з розвитком інформаційних технологій та Інтернету, зокрема.

Треба зазначити, що серед множини відкритих даних окрема увага приділяється відкритим державним даним, як інструменту оцінки та контролю роботи влади та держави, що входить до моделі електронного уряду.

Відкриті державні дані в Україні та світі

В багатьох країнах світу розвиток відкритих державних даних підтримується на державному рівні вже досить давно. І цей процес включає створення відповідної законодавчої бази, виконавчих органів та інформаційних ресурсів.

Так у США цілеспрямований розвиток області відкритих державних даних почався у 2009 році зі створення ресурсу Data.gov та оприлюднення Директиви Відкритого Уряду США. В свою чергу, ці ініціативи були продовженням політики розбудови електронного уряду США, що впроваджується з 2002 року.

В Європі, разом із національними, існує багато загальноєвропейських програм підтримки та розвитку відкритих даних і відповідних ресурсів, що фінансуються за рахунок коштів ЄС. Тут можна згадати проекти DOPA, що розвивається в рамках програми Seventh Framework Programme (FP7) Європейської комісії.

Станом на 2013 рік в Україні, при відсутності державної програми розвитку сфери відкритих даних, діє Закон «Про доступ до публічної інформації», який потребує подальшого вдосконалення, оскільки містить суперечливі положення, а також не визначає єдиного формату і порядку оприлюднення інформації та обмежує її перелік.

У 2015 році був прийнятий Закон № 319 «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації в формі відкритих даних» та Постанова Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження Положення про наборах даних, що підлягають опублікуванню в формі відкритих даних». На підставі цих двох документів державні органи зобов’язані надавати публічну інформацію в формі відкритих даних і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних в певних форматах.

В результаті, при відсутності єдиного ресурсу, державні дані доступні частково, в різноманітних форматах та за тривалою процедурою отримання, що ускладнює їх обробку. Але у цих умовах слід відзначити розвиток недержавних ресурсів відкритих даних.

Єдиний портал відкритих даних України

В Україні діє єдиний державний веб-портал відкритих даних data.gov.ua . Портал розробила українська технологічна громадська організація SocialBoost за підтримки Microsoft Ukraine та Міжнародного Фонду “Відродження”. Голова SocialBoost, Денис Гурський, координував проведення спеціальних тренінгів для працівників уряду — як працювати з відкритими даними та користуватися порталом data.gov.ua. Діяльність порталу підтримує Державне агентство з питань електронного урядування України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *