Про виконання програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест»

/ Долинська міська рада / Звіти про виконання програм / Про виконання програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест»
 РІШЕННЯ 

Від 25.01.2018. № 1051-35/2018
м. Долина 

Про виконання програми діяльності
комунального підприємства
«Долина – Інвест » на 2017 рік 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Долина – Інвест» Олександра Кізими про виконання програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» за 2017 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
 1. Затвердити звіт про виконання програми діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест » на 2017 рік (додається).
 1. Роботу комунального підприємства «Долина – Інвест» по виконанню Програми вважати задовільною.
 1. Рішення міської ради від 26.01.2017. 600-21/2017 «Про програму діяльності  комунального підприємства «Долина – Інвест» на 2017 рік» із змінами від 17.08.2017 № 811-29/2017, від 05.10.2017 № 868-31/2017 та від 30.11.2017 № 938-33/2017 вважати такими, що втратили чинність.

 

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 

Додаток до рішення міської ради
від 25.01.2018. № 1051-35/2018 

ЗВІТ
про  виконання Програми діяльності  комунального підприємства
«Долина – Інвест » на 2017 рік 

Основною метою діяльності комунального підприємства «Долина – Інвест» в  2017 році  було продовження активної діяльності в стратегічних напрямках, до яких  відносяться роботи по  створенню умов для видобування та використання соляної ропи Долинського родовища  відновленню  використання соляної ропи через облаштування свердловини та отримання спецдозволу на використання.  Крім відновлення солевидобування   планувалися і проводилися роботи по  створенню оздоровчого центру, робота з потенційними інвесторами, а також діяльність направлена на залучення позабюджетних коштів.

На 2017 рік  перед підприємством  було поставлено такі завдання : завершити роботи по бурінню та облаштуванню свердловини,  паспортизувати її, та після  перевірки  якості сировини на відповідність потребам  бальнеології  провести необхідні роботи для побудови насосної станції та отримання спецдозволу  на видобування. Крім  основних заходів  також планувалося  провести розробку проекту землеустрою другої ділянки  території площею 4.5 га, а також на  базі інформації про потенційні можливості нашої ропи  провести розробку інвестиційних пропозицій по освоєнню території.

Другим не менш  важливим напрямком  в  роботі  підприємства  була  діяльність направлена  розвиток бальнеології в нашому місті. Це передбачало участь  в організації та контролю за  проведенням  робіт по «Реконструкція частин будівлі існуючої котельні під влаштування оздоровчого центру по вул. Грушевського 26-Б в місті Долина»,  в  підготовці пропозицій для отримання додаткового фінансування  для проведення  цих робіт, а також продовження   активної  діяльності  направленої на промоції інвестиційних можливостей  в сфері  бальнеології та  оздоровлення.

Третім  напрямком було визначено  діяльність направлену на підготовку та подання пропозицій на отримання позабюджетного фінансування для вирішення   соціально-економічних проблем  міста.

Детальніше розглянемо проведену роботу та отримані результати  по основних завданнях  Програми 2017 року.

 

1.1 Роботи по облаштуванню свердловини.

У відповідності до  розробленої проектної документації протягом лютого – березня 2017 року були проведені роботи по бурінню розвідувально – експлуатаційної свердловини. Роботи були успішно завершені, і на дану свердловину КГГП  Львівської ГРЕ ДП « Західукргеологія»  видано  паспорт  реєстраційний номер 133/ 37.

Згідно паспортних даних наша артезіанська свердловина має такі показники:  глибина – 110 м,  питомий дебіт 12,0 куб. метрів  на добу, рекомендований 9,12 куб метрів,  також було проведені  аналізи  на фізико- хімічні, органолептичні , та санітарно- токсикологічні  показники.

Результати фізико- хімічних показників суттєво відрізнялися від  аналізів свердловини «Барбара», зроблених Одеським інститутом медичної реабілітації та курортології в 2012 році, і тому  було прийнято рішення  тимчасово призупинити роботи по  побудові насосної станції, а спочатку провести більш детальні дослідження, щоб пізніше прийняти найбільш оптимальне рішення  на проведення більш глибоких досліджень  соляної ропи нашої артезіанської свердловини.

З цією метою  з державною установою « Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» була укладена угода  на проведення  науково-дослідних робіт по  вивченню якості підземних вод свердловини для визначення перспектив їх практичного використання.  Силами Львівської геологорозвідувальної експедиції було проведено  відбір води. (Угода  від 12 червня 2017 р).

Науковці провели дослідження  та надали нам  прогнозну оцінку  якості підземних вод свердловини №1 та перспективи їх використання у лікувальній практиці.

На думку представників інституту мінеральні води аналогічного складу можуть використовуватися при зовнішньому застосуванні при захворюваннях опоно-рухового апарату проте  в цілому  свердловина є малоперспективною для промислового використання. Після отримання таких результатів    керівництвом підприємства  за погодженням з міською радою  було прийнято  рішення  тимчасово  не продовжувати інших робіт  щодо використання даної свердловини, а провести роботи по її консервації і перевід в розряд резервних.

Відповідно  всі інші роботи, які планувалися проводити по  видобуванню соляної ропи, а саме: будівництво насосної станції, проведення комплексу робіт  по отриманню спецдозволу  на користування ділянкою надр з метою геологічного вивчення  та  дослідно- промислової розробки, розробки проекту землеустрою,  та розробки інвестиційних пропозицій  не проводилися.

Продовження  робіт  можливе  після розгляду даного питання  на розширеному засіданні робочої групи із залученням представників депутатського корпусу, фахівців,  і прийняття нової Концепції відновлення видобування.

 

 • 1.2 Діяльність направлена на розвиток бальнеології .

Наше підприємство не бере безпосередньої участі в будівельних роботах. Всі роботи передбачені проектом будуть виконуватися підрядною організацією визначеною у відповідності до діючого законодавства.  Персонал  нашого підприємства буде  брати  участь  в  діяльності  наглядової ради проекту,  з метою  контролю  відповідності виконання робіт загальній концепції проекту.

В контексті завдань цього пункту Програми робочою групою, спільно з відділом інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку  міської ради  було розроблено презентаційні матеріали, а також проведено  ряд презентацій  нашого проекту.  А саме: начальник відділу  Наталя Головата  презентувала наш проект на засіданні  Міністерства аграрної політики  та продовольства, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального господарства України, на засідання міст учасників проекту ПРОМІС, на засіданні правління Української асоціації активного та екологічного туризму.  Після останньої презентації голова правління  наніс діловий візит  в місто  для більш детального  вивчення ситуації з розвитком бальнеології, де було обговорено формат співпраці  на 2017 рік.

Презентували ми наш проект і під час візиту в Польщу.

Проводилася  презентація  та обговорення проекту  під час візиту в Долину   угорської делегації   на чолі з Державним Секретарем  Міністерства розвитку  людських ресурсів.

Підготовлено  ряд статей і репортажів, проведені переговори з угорськими потенційними інвесторами. Можна сказати, що інтерес до нашого проекту досить значний.  І тому в 2017 році ми можемо очікувати ще більшого посилення такого інтересу, після того, як ми отримаємо всі результати геоло-розвідки надр,  визначимо запаси ропи, отримаємо спецдозвіл і  побудуємо свердловину та насосну станцію.  До реалізації всіх цих завдань інвестори  утримуються  від вкладення коштів.

 

1.3 Діяльність підприємства, направлена на підготовку  проектних пропозицій  для отримання  позабюджетних коштів  для вирішення  соціально – економічних проблем міста.

Протягом  2017 року  представникам підприємства спільно з відділом інвестицій міської ради, іншими партнерськими  організаціями  та  в складі  спільних робочих груп було  взято участь в  багатьох програмах та конкурсах,  під – час яких було підготовлено і подано на розгляд  8 проектів, та 12  концепцій проектів.

Серед поданих  проектних пропозицій  два проекти отримали підтримку та будуть фінансуватися в 2018 році,  а саме :

 1. Проект “Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону” в рамках за підтримки Європейського Союзу, в рамках ініціативи Мери за Економічне Зростання.

Консорціум з реалізації проекту формують Долинська міська рада та комунальне підприємство “Долина-Інвест”.

Загальна вартість проекту 667 442,00 євро, з яких грант ЄС – 520 604,72 євро.

 1. Проект «Впровадження медичних інформаційних систем та телемедицини в роботі медичних закладів, як перший крок до реформування системи охорони здоров’я в районі», розроблений  спільно з Долинською ЦРЛ та Долинською РДА на конкурс  Державного Фонду Регіонального Розвитку  на 2018 рік.

Проект буде реалізовуватися Долинською ЦРЛ.

Загальна вартість  проекту  в цілому 7824,1  тис. гривень, з яких 6669,0 тис. гривень, з Державного Фонду регіонального розвитку.

Два проекти перебувають в  стадії  розробки і будуть подані  в 2018 році. Це проекти транскордонного співробітництва Україна – Румунія «До покращення здоров’я через злагоджену працю  закладів  охорони здоров’я  сімейної медицини  міст партнерів Румунії та України», загальною  вартістю біля 800 000,0 євро, та проект транскордонного співробітництва Україна – Словаччина «Дорогою добросусідства та  партнерства  від центрів промоції культури – до спільних проектів» кошторисною вартістю біля 200 000,0 євро.

 

Отримані результати :

Підсумовуючи всю діяльність по  виконанню завдань Програми можна констатувати наступні результати.

 1. Розпочато реалізація проекту, який фінансується з Державного Фонду  регіонального розвитку. Розроблена проектна документація та проведена експертиза проекту.
 2. Розроблений, погоджений та затверджений проект детального плану території.
 3. Розроблено, погоджено та затверджено Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.
 4. Розроблено, погоджено та проведено експертизу проекту «Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини».
 5. Розпочато роботи по бурінню.
 6. Розроблено і подано на  Всеукраїнський конкурс  проектів регіонального розвитку  одну проектну заявку.
 7. Розроблені презентаційні матеріали .
 8. Взято участь в шістьох заходах з презентації нашого проекту і його інвестиційних можливостей.

 

Кошти

На виконання Програми в 2017 році було  витрачено   372 989  грн,  по наступних статтях:

 1. Розшифрування надходжень та видатків за спеціальним фондом (КПКВ –0106310, КЕКВ -3210) :
Статті видатків Кошторисне призначення Фактичне використання %
Роботи по побудові розвідувально-експлуатаційної свердловини, її паспортизація і реєстрація в службі геології 199000 173159,00 87
ВСЬОГО 199000 173159,00 87

 

 1. Розшифрування надходжень та видатків за загальним фондом (КПКВ –0108600, КЕКВ -2282)
Статті видатків Кошторисне призначення Фактичне використання %
1.Заробітна плата та оплата відрядних в т.ч. 158800 147421,20 93
1.1.1   Заробітна плата 125400 122703 98
1.1.2    Нарахування на заробітну плату 15400 15192.21 99
1.2    оплата відрядних 18000 9525.99 53
2.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3000 2654 88
3.Оплата послуг крім комунальних 288000 38673.59

 

13
ВСЬОГО 449800 188748,79 42
 1. Розшифрування надходжень та видатків за спеціальним фондом (КПКВ –0108600, КЕКВ -2282)
Статті видатків Кошторисне призначення Фактичне використання %
Придбання обладнання і предметів довготермінового користування (комп’ютер) 12000 11082

 

92
ВСЬОГО 12000 11082 92

 

Директор КП «Долина –Інвест»                                                 Олександр Кізима