Портал відкритих даних - місто Долина

Звіт про виконання бюджету за 2017 рік

/ Долинська міська рада / Звіт про виконання бюджету за 2017 рік
РІШЕННЯ

Від 01.03.2018. № 1082-36/2018
м. Долина

Про виконання міського бюджету
за 2017 рік 

За 2017 рік до міського бюджету  надійшло 96037,4 тис. грн, що становить 102,8 відс. до річного плану.

До загального фонду надійшло 90897,2 тис. грн, або 102,8 відс. до  плану на 2017 рік, до спеціального фонду – 5140,2 тис. грн, або 103,0 відс. до плану на 2017 рік.

За звітний період до:

– загального фонду міського бюджету недопоступило 191,2 тис. грн, по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів»;

– спеціального фонду  міського бюджету недопоступило 100,0 тис. грн, по коду 33000000 «Кошти від продажу землі і нематеріальних активів».

Протягом звітного періоду із міського бюджету проведено видатків на суму 94328,0 тис. грн, в т.ч. 65666,3 тис. грн загального фонду та 28661,7 тис. грн спеціального фонду. При цьому видатки загального фонду були спрямовані на:

– утримання апарату управління  – 10221,3 тис. грн    – 15,5 відс.;

– утримання закладів освіти          – 22394,3 тис. грн   – 34,1 відс.;

– проведення благоустрою            – 18553,0 тис. грн   – 28,2 відс.;

– реалізацію місцевих програм     – 4729,6 тис. грн     – 7,2 відс.

В структурі видатків загального фонду бюджетних установ основну питому вагу займають видатки по захищених статтях, а саме:

– виплата заробітної плати з нарахуваннями  – 27588,5 тис. грн – 84,5 відс.;

– забезпечення продуктами харчування          – 1527,6 тис. грн – 4,6 відс.;

– оплата за спожиті енергоносії                       – 2190,6 тис. грн – 6,7 відс.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

В И Р І Ш И Л А: 
  1. Інформацію про виконання міського бюджету за 2017 рік взяти до уваги.
  1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік по доходах загального та спеціального фондів в сумі 96037,4 тис. грн (додаток 1), по видатках загального і спеціального фондів в сумі 94328,0 тис. грн (додаток 2), по джерелах фінансування (додаток 3).

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Додаток 1 до рішення міської ради
Від 01.03.2018. № 1082-36/2018

 

Д О Х О Д И

                                                                                                                                                                            (грн)

Код Найменування доходів Уточнений план

на рік

Факт за рік % викон.
10000000 Податкові надходження 64288400 66729759 103,7
11000000 Податок на доходи, податок на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 15000 8704 58
13010200 Рентна плата за використання лісових ресурсів 211
14020000 Акцизний податок з виробленого в Україні пального 1496700 1560602 104,3
14030000 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального 5839700 6013137 102,9
14040000 Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3983000 3791788 95,2
18000000 Місцеві податки 52954000 54752460 103,4
18010000 Податок на майно

в т.ч. плата за землю

42283000

40225000

43434368

40993808

102,7
18030000 Туристичний збір 7000 13130 187,5
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлялися до 01.01.2015 р. -7313
18050000 Єдиний податок 10664000 11312275 106,1
19090100 Податки і збори не віднесені до інших категорій (Компенсація із ЗФДБ бюджету місцевого самоврядування) 602856  
20000000 Неподаткові надходження 2916600 3364527 115,3
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 97200 115957 119,3
21010300 Частина прибутку комунальних підприємств 200 103 51
21080000 Інші надходження 97000 115854 119,4
22000000 Адміністративні збори та платежі 2787400 3209564 115,1
22010300 Адмінзбір за реєстр. осіб підпр. 18000 35535 197,4
22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 2166800 2412020 111,3
22012600 Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав 219000 285170 130,2
22012900 Плата за скорочення термінів 18000 24100 133,9
22080400 Орендна плата за користування майном комунальної власності 319000 373111 116,9
22090000 Державне мито 46600 79628 170,8
24060300 Інші надходження 32000 39007 121,8
31010200 Кошти від реалізації безхозного майна 13121  
41033900 Освітня субвенція 2490500 2123307 85,3
41034500 Субвенція з держбюджету на здійснення заходів соц.-екон. розвитку окремих територій 242000 242000 100
41035000 Офіційні трансферти від органів державного управління 18491600 18424440 99,6
Всього (без урах. трансф.) ) 67205000 70107408 104,3
  Всього дох. заг. фонду 88429100 90897155 102,8
10000000 Податкові надходження 210000 298294 142,0
18041500 Збір за провадження торгів. діяльності нафтопродуктами, що справлявся до 1 січня 2015 р. -0,06
19010000 Екологічний податок 210000 298274 142,0
19050300 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 21  
21110000 Кошти від відшкод. втрат с.г.в. 23845  
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства  про охорону навк. природного середовища 393  
25010000 Плата за послуги в т.ч.

батьківська плата,

участь у конкурсі перевізників)

1176808 1148500

1139660

8840

97,6
25020000 Інші джерела власн. надход.

в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки ДНЗ

2075 12029 579,7
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200000 235000 117,5
31000000 Надходження від продажу основного капіталу (майна) 100000 235000 235
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 100000
42000000 Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій (грант ЄЕС) 2450061 2450061 100
50110000 Цільові фонди 950000 972101 102,3
  Всього( без врахування трансфертів) 2538883 2690163 106,0
Всього дох. спец. фонду 4988944 5140224 103,0
Разом доходів (без урахування трансфертів) 69743883 72794571 104,4
  Разом доходів 93418044 96037379 102,8

 

Начальник фінансового відділу                                                                       Надія Попович

 

Додаток 2 до рішення міської ради
від 01.03.2018. № 1082-36/2018

В И Д А Т К И

                                                                                                                                                                            (грн)

КФК Назва одержувача Уточнений план

на рік

Факт. за рік %

вик.

Загальний фонд
0170 Органи місцевого самоврядування 10495300 10221353 97,3
1010 Дошкільні заклади 18997450 18490173 97,3
1020 Школа-сад 4358300 3904123 89,6
1220 “Обдаровані діти” 46000 2000 4,3
3400 Соціальний захист 350000 251568 71,8
6060 Благоустрій міста 18553000 18553000 100
4040 Музей 1255800 1168181 93,0
6650 Ремонт доріг 6957337 6957337 100
9010 Обслуговування зовнішнього боргу 100000 22775 22,7
8370 Субвенція держбюджету 97000 97000 100
8800 Субвенція райбюджету 1270058 1269148 100
  Інші видатки: місцеві програми 5777490 4729664 81,8
Підтримки ОМС 1267400 1031825 81,4
Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання 36000 2463 6,8
Муніципальний духовий оркестр 534540 534425 100
Розвитку туризму і діяльності ТІЦ Бойківщина 460000 459947 100
Програма підтримки залучення інвестицій та роботи КП «Долина-Інвест» 449800 188749 42,0
Програма підтримки діяльності благодійного фонду 542500 467149 86,1
Програма підтримки діяльності КП УКМ 1231560 977669 79,4
Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста(КП «УКМ») 72600 72600 100
Програма участі де пут. корпусу в соц.-економ. розвитку міста (КП «Комунгосп») 161000 148464 92,2
Програма діяльності КП  «АПБ«Арка» 200000 190957 100
Програма електронного урядування 170000 100125 58,8
Програма розвитку футболу 556940 555291 99,7
Інші видатки (кошти фонду міського голови та депутатського корпусу) 2400
Відшкодування витрат по пільгових перевезеннях 23350
Програма громадських ініціатив 69400
8010 Резервний фонд 80000  
  Разом видатків загального фонду 68337735 65666322 96,1
Спеціальний фонд
0170 Апарат міської ради 1120000 1022992 91,3
1010 ДНЗ в т.ч.

02

03

07

1101220

970325

11595

119300

1083453

970325

11595

101533

98,4
1020 НВК в т.ч.

02

07

183122

173122

10000

183121

173122

9999

100
4040 Музей 24000 24000 100
6021 КП «УКМ» 2200000 2035614 92,5
6060 КП «Комунгосп» 5905500 5325805 90,2
6310 Капітальні вкладення 7241463 2920420 40,3
Міська рада ( спів фінансування проекту ДФРР – бальнеологія) 282463 2462
КП «Комунгосп» 2120000 1579363
КП «УКМ» 4640000 1165436
КП»Долина-Інвест» 199000 173159
6410 Реалізація інвестиційних проектів, (майданчики-кошти держбюджету) вт.ч.

міська рада

КП «Комунгосп»

242000

 

 

192000

50000

242000

 

 

192000

50000

 
6650 Ремонт доріг 3862000 3457991 89,5
9120 Утилізація відходів 245130 244876 99,8
9180 Цільовий фонд,  КП «Комунгосп» 1147360 950000 82,8
8370 Субвенція держбюджету (програма пожежної безпеки) 13000 13000 100
8800 Субвенція рай. бюджету 548303 542331 98,9
8600 Інші видатки в т.ч.

Програма УКМ в т.ч.

кошти гранту ЄС

Програма ТІЦ

Програма КП «Долина-Інвест»

Програма КП «Арка»

11678168

11630468

 

20000

12000

15700

10616113

10569371

7717629

19960

11082

15700

90,9
Разом видатків спец. фонду 35511266 28661716 80,7
Всього видатків 103849001 94328038 90,8

 

Начальник фінансового відділу                                                        Надія Попович

 

Додаток 3 до рішення міської  ради
від 01.03.2018. №  1082-36/2018

 

Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік      

                                                                                              (грн)

Найменування Код функції Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
затверджено  затверджено з урахуванням змін виконано за 2017 рік затверджено  затверджено

 з урахуванням змін

виконано  за  2017 рік затверджено з урахуванням змін виконано  за  2017 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фінансування бюджету за типом кредитора          
Внутрішнє фінансування 200000 -24843265,48 -19013546,62 24843265,48 19013546,62
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 208000 -24843265,48 -19013546,62 24843265,48 19013546,62
Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) 208400 -24843265,48 -19013546,62 24843265,48 19013546,62
Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання  
Фінансування за борговими операціями 400000 -450000,00 -419357,94 -450000,00 -419357,94
Погашення 402000 -450000,00 -419357,94 -450000,00 -419357,94
Зовнішні зобов’язання 402200 -450000,00 -419357,94 -450000,00 -419357,94
Довгострокові зобов’язання 402201
Середньострокові зобов’язання 402202 -450000,00 -419357,94 -450000,00 -419357,94
Інші розрахунки 602300
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 602303
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 -24843265,48 -19013546,62 24393265,48- 18594188,68-
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання -24843265,48 -19013546,62 24393265,48- 18594188,68- -425464,00 -425463,86

 

          Начальник фінансового відділу                                                                       Надія Попович