Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

/ Долинська міська рада / Відділ державного архітектурно-будівельного контролю
Map loading, please wait ...

 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Долинської міської ради

Адреса: місто Долина, вулиця Чорновола, 6
Керівник:
Тел. 2-81-20

Повноваження відділу

Відділ держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань:

  • надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт, вiдмовляє у видачi таких документiв, анулює їх, скасовує їх реєстрацiю;
  • приймає в експлуатацiю закiнченi будiвництвом об’єкти (видає сертифiкати, реєструє декларацiї про готовнiсть об’єкта до експлуатацiї та повертає такi декларацiї на доопрацювання для усунення виявлених недолiкiв);
  • подає Держархбудiнспекцiї iнформацiю, необхiдну для внесення даних до єдиного реєстру документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв;
  • здiйснює державний архiтектурно-будiвельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил, положень мiстобудiвної документацiї всiх рiвнiв, вихiдних даних для проектування об’єктiв мiстобудування, проектної документацiї щодо об’єктiв, розташованих у межах вiдповiдних населених пунктiв;
  • здiйснює контроль за виконанням законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв держархбудконтролю;
  • розглядає вiдповiдно до закону справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з порушенням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил пiд час будiвництва, порушенням законодавства пiд час планування та забудови територiй та невиконанням законних вимог (приписiв) посадових осiб органiв держархбудконтролю;
  • розглядає вiдповiдно до закону справи про правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi iз прийняттям вiдповiдних рiшень;
  • здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

Послуги громадянам:

13/01 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт.
13/02 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.
13/03 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1).
13/04 Подання повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (право на будівництво передано іншому замовникові; змінено осіб відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації в установленому порядку; виявлено технічну помилку).
13/05 Видача (внесення змін, анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками).
13/06 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта.
13/07 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1).
13/08 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду.
13/09 Видача сертифіката (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками).
13/10 Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта.
13/11 Внесення змін до декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1).
13/12 Внесення змін до декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду.