Сталий енергетичний розвиток

/ Долинська міська рада / Сталий енергетичний розвиток

Концепція сталого розвитку, в широкому розумінні, є визначальним пріоритетом міста Долина, на якому базується його довгострокова стратегія. Такий тип розвитку передбачає необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб громади і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. А тому, відповідно, одним із визначальних напрямків досягнення цієї концепції є пріоритет сталого енергетичного розвитку. Першим кроком до визнання сталого енергетичного розвитку в якості визначального пріоритета міста стала розробка та затвердження Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста Долина на 2009-2020 роки.

Долина з 2008 року є активним членом Всеукраїнського добровільного недержавного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації “Енергоефективні міста України”, яка об’єднує українські міста, що сповідують принцип сталого енергетичного розвитку на своїх територіях.

З 2009 року в Долині запроваджена система енергетичного менеджменту в бюджетних установах, що фінансуються з міського бюджету. Починаючи з 2010 року будівлі міста сертифікуються відповідно до ефективності використання енергії в них, за стандартом європейської кампанії Display. В 2011 році в Долинській міській раді створено відділ енергозбереження, інвестицій та муніципального розвитку. Одним з основних завдань якого є координація впровадження політики сталого енергетичного розвитку. Щорічно приймаються міські програми реалізації Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання, під які закладаються відповідні кошти міського бюджету.

Місія, цілі та завдання Стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання міста інтегровані з загальноєвропейськими енергетичними та кліматичними пріоритетами. Підтвердженням цьому є те, що 12 лютого 2009 р. Долина, в числі перших міст України і Східної Європи, стала учасником угоди Covenant of Mayors – масштабної ініціативи муніципалітетів під егідою Європейської Комісії, направленої на скорочення викидів парникових газів до 2020 року.

26 червня 2011 року Долина стала другим містом в Україні, яке розробило та затвердило власний План дій сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan) до 2020 року. Це є однією з головних вимог угоди Covenant of Mayors.

В якості базового року для інвентаризації викидів СО2 в місті було обрано 2010 рік. Загальний базовий обсяг викидів СО2 для аналізованого року був обрахований на рівні 86992 тонни. Розподіл викидів за секторами та типами енергетичних ресурсів, що спричиняє їх емісію виглядає наступним чином:

Метою Плану дій є скорочення сумарних обсягів викидів СО2 в місті на 21,4%, порівняно з базовим рівнем 2010 року до величини, що не перевищуватиме 68426 тонн. Реалізація – за рахунок впровадження заходів в житловій, комунальній, бюджетній сферах міста, промисловості, підприємництві та житловому секторі.

Сторінка міста Долина на сайті угоди Covenant of Mayors.