Програма діяльності комунального підприємства “Управління комунального майна”

/ Долинська міська рада / Міські програми / Програма діяльності комунального підприємства “Управління комунального майна”
РІШЕННЯ 

Від 30.11.2017. № 945-33/2017
м. Долина

Про програму діяльності комунального
підприємства «Управління комунального майна»
Долинської міської ради на 2018 рік

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що співфінансується Представництвом Європейського Союзу (Програма SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project) згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059, з метою забезпечення функціонування в місті Долині ефективної моделі управління фондом житлових та нежитлових багатоквартирних будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, раціонального управління комунальним майном територіальної громади міста, виконання інших делегованих повноважень, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
 1. Затвердити структуру комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради (додаток 1).
 1. Затвердити програму діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2018 рік (додаток 2).
 1. Комунальному підприємству «Управління комунального майна» Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.
 1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2018 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.
 1. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2019 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Смолія та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Додаток 1 до рішення міської ради
від 30.11.2017. № 945-33/2017

 

СТРУКТУРА
комунального підприємства «Управління комунального майна»
Долинської міської ради
  Посада К-сть од. Примітка

Адміністрація

Директор 1
Технічний директор Проекту * 1
Бухгалтер-економіст 1

Загальний відділ

Заступник директора, начальник загального відділу 1
Менеджер з комунікації (комунікаційний менеджер) * 0,5
Менеджер із зв’язків із громадськістю (менеджер з промоції) * 0,5
Офіс-адміністратор 1

Інженерно-технічний відділ

Головний інженер, начальник інженерно-технічного відділу 1
Інженер-енергоменеджер * 1
Інженер з організації експлуатації та ремонту 1
ВСЬОГО 9,0  

Примітка

* – Фінансування даних посад здійснюється на умовах та в рамках Проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина» і в порядку передбачених Грантовою Угодою ENPI/2014/342-059, законодавством України та вимогами Європейського Союзу. 

Додаток 2 до рішення міської ради
від 30.11.2017. № 945-33/2017

 

ПРОГРАМА
діяльності комунального підприємства Долинської міської ради
«Управління комунального майна»
на 2018 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про оренду майна державної та комунальної власності», із врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року № 301 «Про порядок списання з балансу багатоквартирних будинків», реалізації проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», з метою сприяння створенню та розвитку ринку послуг у сфері управління житловим фондом та з проведення структурних змін системи управління у сфері житлово-комунального господарства міста Долина, підвищення ефективності утримання багатоквартирного житлового і нежитлового фонду міста, технічного обслуговування будівель, покращення якості надання житлово-комунальних послуг, ефективного використання майна комунальної власності, а також впорядкування відносин, пов’язаних з наданням в оренду об’єктів комунальної власності, забезпечення повного і своєчасного внесення платежів за оренду до бюджету.

Завдяки реалізації Програми діяльності КП «УКМ» у попередні роки вдалось:

– вирішувати низку актуальних питань та проблем в сфері утримання на обслуговування об’єктів комунальної власності та іншого майна територіальної громади міста Долина, уникнення різних непередбачуваних ситуацій в соціальних закладах міста (дошкільні навчально-виховні заклади, загальноосвітні школи ін.) через проведення різноманітних планових ремонтних робіт, ліквідацію аварійних ситуацій тощо.

– збереження та покращення об’єктів комунальної власності через здійснення контролю за використанням орендарями нежитлових приміщень комунальної власності і сплатою орендної плати до міського бюджету;

– покращення управління в багатоквартирному житловому фонді через підготовку і проведення конкурсу із призначення управителя для тих багатоквартирних будинків, які не визначились і не обрали форми управління; передачу і виготовлення технічної документації, списання багатоквартирних будинків з балансу тощо.

– зменшення викидів СО2 та поліпшення енергозберігаючих експлуатаційних характеристик і загального стану багатоквартирного житлового фонду через здійсненням енергоефективних заходів із термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у 2017 році та виконання вимог, завдань і зобов’язань проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що фінансується Представництвом Європейського Союзу.

Таким чином, доцільно продовжити підтримку та фінансування Програми діяльності КП «УКМ» у 2018р. Крім того, дана Програма є одним із способів стабілізації роботи комунального підприємства з метою запобігання його збиткової діяльності та виконання основних функцій і повноважень, делегованих органом місцевого самоврядування.

 1. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Мета Програми є багатовекторною та включає на 2018 рік наступні стратегічні напрямки:

 1. Здійснення контролю щодо управління та утримання багатоквартирних будинків в місті для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених норм, правил, нормативів і національних стандартів та чинного законодавства України.
 2. Покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційних характеристик нерухомого комунального майна територіальної громади міста Долина.
 3. Організація та виконання заходів і завдань, передбачених впровадженням проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що співфінансується Представництвом Європейського Союзу (Програма SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project) згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059.
 1. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

З метою досягнення задекларованої мети Програми, протягом 2018 року передбачається реалізувати наступні заходи по кожному із зазначених напрямків:

 1. Здійснення контролю щодо управління та утримання багатоквартирних будинків в місті для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених норм, правил, нормативів і національних стандартів та чинного законодавства України.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • ведення архіву для зберігання протоколів співвласників будинку про визначення способу та форми управління (утримання) будинку;
 • забезпечення виготовлення та передачі технічних паспортів на багатоквартирні будинки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, особам, уповноваженим співвласниками, та управителям при списанні будинків з комунального балансу, що сприятиме повній паспортизації багатоквартирного житлового фонду, та забезпечить його стале функціонування;
 • створення умов для забезпечення збереження та покращення технічного стану багатоквартирних будинків шляхом співфінансування заходів за цільовими програмами з міського бюджету та за рахунок коштів співвласників;
 • спільно з відділом архбудконтролю м. Долина забезпечення належного контролю за обслуговуванням, управлінням, утриманням та експлуатацією багатоквартирних будинків відповідно до чинних норм, правил, стандартів та чинного законодавства України;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення міста стосовно актуальних інновацій, змін, законодавчих нововведень у сфері житлово-комунальних послуг та управління і утримання багатоквартирних житлових будинків.
 • представництво міської ради (як власника об’єктів житлової нерухомості) на зборах співвласників багатоквартирного будинку.
 1. Покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційної спроможності комунального майна територіальної громади міста Долина.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • КП «УКМ» виступає як орендодавець об’єктів комунальної власності, що включає: підготовку, укладення та контроль виконання договорів оренди; передача в оренду нежитлових приміщень, будівель та споруд з урахуванням їх індивідуальних особливостей (складання актів технічного огляду); здійснення своєчасного нарахування та контроль за сплатою орендної (суборендної) плати до міського бюджету; забезпечення проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди або користування комунальним майном.
 • забезпечення належного утримання соціальних об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Долина, що включає: здійснення чергових та позачергових оглядів ДНЗ, НВК, ЗОШ; організація та планування проведення робіт із поточного та капітального ремонтів, в тому числі здійснення технічного нагляду і контролю, у ДНЗ, НВК, ЗОШ;
 • забезпечення заходів благоустрою та інших заходів з метою збереження та належної експлуатації об’єктів комунальної власності, що включає здійснення чергових та позачергових оглядів за технічним станом, планування та організація проведення робіт із капітального та поточного ремонтів, в тому числі здійснення технічного нагляду і контролю, цілісних майнових комплексів, нежитлових приміщень та приміщень, що перебувають в власності територіальної громади м. Долина.
 • забезпечення виконання функцій розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, технічного нагляду та фінансування заходів у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів і об’єктів благоустрою відповідно до Додатку до Програми діяльності КП «УКМ» на 2018 рік.
 1. Організація та виконання заходів і завдань, передбачених впровадженням проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина», що співфінансується Представництвом Європейського Союзу (Програма SUDeP (Sustainable Urban Demonstration Project), згідно Грантового Контракту ENPI/2014/342-059.

Реалізація цього напряму передбачає виконання наступних завдань:

 • популяризація та промоція ідей, цілей та завдань проекту «Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина» (далі – Проект), широке висвітлення ходу реалізації Проекту в ЗМІ, забезпечення прозорості проведення всіх заходів;
 • підвищення поінформованості населення міста про переваги впровадження заходів з енергозбереження, а також забезпечення доступу до інформації про актуальні можливості залучення коштів міжнародної технічної допомоги, державних і місцевих програм та кредитних ресурсів під проекти енергоефективності в житловому фонді шляхом розробки та реалізації проектних комунікаційних та інформаційних заходів;
 • планування, організація та проведення усіх заходів, передбачених Проектом, контрактом та комунікаційним планом Проекту, відповідно до умов;
 • підготовка технічної документації (технічних дизайнів, кошторисної документації) для багатоквартирних житлових будинків, які планується утеплити у 2018р.;
 • проведення капітальних заходів з термомодернізації (утеплення фасадів) багатоквартирних житлових будинків, відповідно до вимог Проекту;
 • проведення постійного контролю та моніторингу реалізації усіх заходів Проекту, в тому числі здійснення технічного нагляду за роботами з утеплення будинків, підготовка фінансової та описової звітності за Проектом перед Європейською Комісією відповідно до затверджених норм стандартів і правил та умов контракту;
 • реалізація інших енергоефективних заходів направлених на зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі багатоквартирних житлових будинків міста Долина;
 • забезпечення належного функціонування центру енергетичного аудиту КП «УКМ», проведення енергоаудитів в комунальних закладах міста.
 • впровадження механізмів залучення інвестицій у розвиток ефективного власника житла в місті на засадах державно-приватного партнерства за участю міжнародних фінансових організацій.
 1. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Для виконання запланованих заходів та завдань, ефективного здійснення делегованих повноважень та забезпечення належного функціонування підприємства КП «УКМ» в рамках даної Програми необхідна фінансова підтримка.

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету та власні доходи підприємства КП «УКМ». Крім того, додатковими джерелами для фінансування Програми можуть бути кошти (субвенція) державного, обласного та районного бюджетів, кошти співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, кошти депутатів місцевих рад (депутатський фонд) та інші джерела, які не заборонені законодавством, в тому числі кошти міжнародних донорських організацій.

Виконавцем Програми є комунальне підприємство «Управління комунального майна» Долинської міської ради. Виконавець Програми повністю забезпечує реалізацію усіх запланованих завдань і заходів в рамках даної Програми за умови повного і вчасного фінансування, та звітує перед міською радою.

Для виконання завдань і заходів Програми та досягнення позитивних результатів, відповідно до структури КП «УКМ», необхідне фінансування у загальній сумі 927 000,00 грн. (див. табл.4.1.).

Заходи по ремонту, реконструкції, модернізації у сфері ремонту чи обслуговування будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою реалізацію, яких заплановано здійснити в 2018 році затверджуються додатком 1 до Програми діяльності КП «УКМ» на 2018 рік.

Витрати/доходи  на реалізацію заходів передбачених Грантовою Угодою ENPI/2014/342-059, здійснюються відповідно до вимог Євросоюзу із врахуванням законодавства України та відповідно до бюджету Проекту , що є додатком до Грантового контракту ENPI/2014/342-059.

4.1. Потреба фінансування КП «УКМ» на 2018 рік * 
Таблиця 4.1
Всього потреба у фінансуванні КП «УКМ» в 2018р.

(за рахунок міського бюджету,- загальний фонд)

грн в рік
927 000,00
в тому числі:
1. Оплата праці персоналу КП «УКМ»,

в тому числі:

925 000,00
– зарплата ЄС (грант) 430 000,00**
– виконання делегованих міською радою повноважень 495 000,00
2. Адмінвитрати та утримання офісу КП «УКМ»

(оплата житлово-комунальних послуг, канцтовари, заправка та витратні матеріали оргтехніки, послуги банку та інші)

2 000,00

 Примітка: 

* – Фінансування не враховує заходів у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою, реалізацію яких заплановано здійснити в 2018 році і які викладені у Додатку до Програми діяльності комунального підприємства «Управління комунального майна» Долинської міської ради на 2018 рік. 

** – Витрати/доходи на реалізацію заходів передбачених в даній сумі коштів здійснюються на умовах і в порядку передбачених Грантовою Угодою ENPI/2014/342-059, законодавством України та вимогами Єврокомісії. При цьому, з метою конвертації коштів гранту ЄС на момент розробки Програми прийнято орієнтовний курс 1EUR=29 UAH (для проведення фінансових операцій приймається середній курс конвертації валюти діючий на грудень 2016 року ).

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми в 2018 році дасть змогу не тільки покращити контроль за управлінням багатоквартирних будинків, поліпшити якість надання послуг із обслуговування, експлуатації та утримання будівель, забезпечити належне утримання та експлуатацію майна комунальної власності, а й отримати наступні реальні кількісні результати:

 1. Забезпечення системного, безперебійного поповнення міського бюджету шляхом сплати орендної (суборендної) плати від надання в оренду (суборенду) приміщень, майнових комплексів комунальної власності, в тому числі і через збільшення об’єктів оренди.
 2. Успішно реалізовано заходи у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою відповідно до Додатку до Програми діяльності КП «УКМ» на 2018 рік.
 3. Ефективно виконано капітальні заходи із термомодернізації (утеплення фасадів) багатоквартирних житлових будинків, відповідно до вимог Проекту згідно Програми діяльності КП «УКМ» на 2018 рік.
 4. Успішно реалізовано заходи, передбачені спільним Проектом Європейського Союзу та Долинської міської ради.

 

Додаток до програми діяльності комунального підприємства
«Управління комунального майна» міської ради на 2018 рік,
затвердженої рішенням міської ради
від 30.11.2017. № 945-33/2017

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
у сфері ремонту будинків, споруд, комплексів та об’єктів благоустрою,
реалізацію яких заплановано здійснити в 2018 році

з/п

Назва заходу (робіт) Адреса об’єкта Орієнтовна загальна вартість

(грн.)

Джерела фінансування,

(орієнтовно) (грн)

міський бюджет інші джерела*
1 2 3 4 5 6
1. Поточний ремонт та обслуговування соціальних об’єктів комунальної власності.
1.1. Обслуговування та дрібні ремонти ДНЗ та НВК м. Долина**, в тому числі: м. Долина 250 000 250 000
1.1.1 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Сонечко» вул. О.Грицей, 4-А 50 000 50 000
1.1.2 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Зірочка» вул. Грушевського, 25 50 000 50 000
1.1.3 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Золота рибка» вул. С.Бандери, 6 50 000 50 000
1.1.4 поточний ремонт та обслуговування ДНЗ «Росинка» вул. Грушевського, 13 50 000 50 000
1.1.5 поточний ремонт та обслуговування НВК-2 вул. Івасюка, 14 50 000 50 000
1.2. Поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності 200 000 200 000
  РАЗОМ по Розділу 1 450 000 450 000
2. Капітальний ремонт приміщень комунальної власності (ДНЗ, НВК, ЗОШ, інші соціальні об’єкти)
2.1. Оброблення дерев’яних конструкцій горищ дошкільних навчально-виховних закладів міста вогнетривким розчином (ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Зірочка», НВК-2, ДНЗ «Росинка»,) м. Долина 300 000 300 000
2.2. Обладнання автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації) дошкільних навчально-виховних закладів міста

(ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Золота рибка», ДНЗ «Зірочка», НВК-2, ДНЗ «Росинка»)

м. Долина 300 000 300 000
2.3. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Сонечко» вул. О.Грицей, 4-А 300 000 300 000
2.4. Капітальний ремонт ДНЗ «Зірочка» із влаштуванням відмостки та системи зовнішнього водовідведення вул. Грушевського, 25 300 000 300 000
2.5. Капітальний ремонт ДНЗ «Росинка» із влаштуванням відмостки та системи зовнішнього водовідведення вул. Грушевського, 13 400 000 400 000
2.6. Капітальний ремонт покрівлі даху ДНЗ «Росинка» вул. Грушевського, 13 700 000 700 000
2.7. Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення ДНЗ «Золота Рибка» вул. С.Бандери, 6 200 000 200 000
2.8. Капітальний ремонт НВК-2  із влаштуванням відмостки та системи зовнішнього водовідведення вул. Івасюка, 14 300 000 300 000
2.9. Капітальний ремонт огорож ЗОШ №5 вул. Грушевського, 24-Б 400 000 400 000
2.10. Капітальний ремонт відмостки  будівлі музею «Бойківщина» вул. Чорновола, 2 100 000 100 000
  РАЗОМ по Розділу 2 3 300 000 3 300 000
3. Капітальний ремонт житлового фонду
3.1. Капітальний ремонт житлового фонду учасників АТО (виконання ремонтних робіт та/або придбання будівельних матеріалів) м. Долина 100 000 100 000
3.2. Проведення фінансування капітальних заходів по Програмі співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Долина на 2016-2018рр. м. Долина 1 200 000 600 000 600 000
3.3 Проведення капітальних заходів з термомодернізації (утеплення) багатоквартирних житлових будинків в рамках Проекту, що співфінансується Представництвом Європейського Союзу м. Долина 2 000 000 2 000 000
  РАЗОМ по Розділу 3 3 300 000 2 700 000 600 000
ВСЬОГО 7 050 000 6 450 000 600 000

 Примітка:

* – Під іншими джерелами розуміються, будь-які додаткові, не заборонені чинним законодавством кошти, окрім вказаних в таблиці основних джерел фінансування (кошти мешканців (споживачів у рамках послуги з управління (утримання) будинків) або ОСББ, депутатські кошти, кредитні ресурси, безповоротне фінансування з боку інших установ та організацій, в тому числі і міжнародних тощо).

** – Обслуговування та дрібні ремонти ДНЗ та НВК м. Долина включають: технічні та профілактичні огляди інженерних мереж, обладнання, приладів обліку споживання житлово-комунальних послуг, конструктивних елементів, перевірку димовентканалів, та їхній дрібний ремонт; інші дрібні ремонти.