Програма розвитку електронного урядування

/ Долинська міська рада / Міські програми / Програма розвитку електронного урядування
 РІШЕННЯ 

Від 30.11.2017. № 954-33/2017
м. Долина

Про програму розвитку електронного 
урядування м. Долина на 2018 рік

Заслухавши інформацію про програму розвитку електронного урядування м. Долина на 2018 рік та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити програму розвитку електронного урядування м. Долина на 2018 рік (додається).
  1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2018 рік, профінансувати виконання заходів Програми.
  1. Про виконання Програми заслухати у ІV кварталі 2018 року.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому Світлану Сапетну.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від 30.11.2017. № 954-33/2017 

 

ПРОГРАМА
розвитку електронного урядування м. Долина на 2018 рік 

1. Загальні положення 

Впродовж п’яти років Долинська міська рада є членом Асоціації «Міста електронного урядування в Україні», що підтверджує її наміри та готовність до розвитку електронної демократії.

За цей час міською радою було запроваджено ряд електронних сервісів та дано розвиток електронній демократії.

Зокрема вдосконалено офіційний сайт міської ради, де на високому рівні та систематично ведеться робота з інформаційного висвітлення діяльності міської ради, її виконавчого комітету та комунальних підприємств і установ, а також питань, що становлять інтерес для громади міста.

Успішно працює програма електронної реєстрації дітей до поступлення в ДНЗ. У 2017 році придбано нову система електронного документообігу «Діловод», що працює виключно в електронному форматі та дала можливість значно скоротити час проходження документів і зменшення паперових носіїв, а також система «Універсам послуг», для забезпечення надання адміністративних послуг.

Працюють програми «Оренда комунального майна», веб-платформи «Відкрите місто» на сайті http://opencity.in.ua, «Контактний центр» та електронний каталог предметів, що є фондах музею «Бойківщина».

З метою оперативного інформування заявників про розгляд їхнього звернення використовується SMS повідомлення.

2. Доцільність розроблення Програми

Доцільністю розроблення програми розвитку електронного урядування на 2018 рік є:

– подальший розвиток існуючих електронних сервісів;

– запровадження нових електронних послуг.

– залучення та поширення передового досвіду інших міст.

3. Мета Програми 

Метою програми є виконання ряду заходів, спрямованих на створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ.

Впровадження електронного урядування передбачає створення якісно нових форм організації діяльності міської ради, її взаємодії з громадянами та суб’єктами господарювання через запровадження прозорості роботи міської ради, швидкості та ефективності у наданні послуг, використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення можливостей для посилення впливу громадськості на прийняття рішень органами місцевої влади.

Основними завданнями Програми є:

– поширення системи електронного документообігу в підпорядкованих підприємствах і установах;

– забезпечення населення можливістю отримання послуг в електронному форматі, за винятком тих, що потребують різного роду документів не створених міською радою;

– забезпечення надійної матеріально комунікаційно-комп’ютерної бази всіх складових е-урядування та вжиття заходів для безперебійного їх функціонування;

– поліпшення внутрішньої роботи працівників міської ради та підпорядкованих підприємств і установ через модернізацію технічного оснащення та створення умов для використання технологій для внутрішньої роботи (безперебійна робота мережі Інтернет на всіх робочих місцях, мережеві програмні комплекси тощо).

Пріоритетними напрямками розвитку електронного урядування є:

  • запровадження нових інформаційно-комунікаційних систем;
  • розвиток існуючих електронних сервісів;
  • запровадження електронних сервісів в напрямку містобудування, інвестицій, туризму.
4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету виходячи з реальних фінансових можливостей.

Додатково можливе залучення у встановленому чинним законодавством України порядку інших коштів, у тому числі грантів тощо.

5. Очікувані результати виконання Програми 

Очікуваними результатами виконання Програми є:

– впровадження системи електронного документообігу в підпорядкованих підприємствах і установах, що дозволить скоротити витрати часу на створення, обробку та виконання документів, а також скоротити матеріальні витрати;

– розширення спектру послуг через мережу Інтернет;

– якісне обслуговування громадян;

– надання доступу до інформації людям з особливими потребами;

– підвищення прозорості та відповідальності міської влади;

– впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес надання послуг населенню.

6. Заходи Програми
№ з/п Заходи Виконавці Джерела фінансування, грн
міський бюджет інші
1 Підтримка роботи системи електронного документообігу та поширення її на комунальні підприємства міської ради апарат міськради 6 000
2 Забезпечення роботи Контактного-центру апарат міськради 10 000
3 Придбання програмного забезпечення для роботи відділів міської ради апарат міськради 100 000
4 Запровадження автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи управління інвестиціями та інвестиційними проектами «Інвестиційний портал» апарат міськради 10 000
5 Запровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Електронний сервіс поіменного голосування та звітів щодо діяльності керівництва ради та депутатів» апарат міськради 4 000
6 Запровадження веб-сервісу «Бюджет участі» апарат міськради 3 000
7 Придбання системи поіменного голосування апарат міськради 100 000
8 SMS повідомлення про готовність послуги апарат міськради 2 000
9 Придбання планшетів для депутатів та членів виконкомів апарат міськради 115 000
10 Вивчити та впровадити досвід м.Вознесенськ щодо запровадження персональних ID-карток мешканців міста апарат міськради
  Всього по Програмі 350 000