Програма діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «АРКА»

/ Долинська міська рада / Міські програми / Програма діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «АРКА»
РІШЕННЯ 

Від 30.11.2017. № 939-33/2017
м. Долина

Про програму діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «АРКА»
Долинської міської ради на 2018 рік

З метою реалізації завдань у сфері підготовки документації для потреб реалізації проектів будівництва та реконструкції об’єктів містобудування, благоустрою, а також елементів організації дорожнього руху, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
 1. Затвердити Програму діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «АРКА» Долинської міської ради на 2018 рік (додається).
 1. Виконавцем Програми визначити комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро «АРКА» Долинської міської ради.
 1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2018 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.
 1. Інформацію про хід виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в І кварталі 2019 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Руслану Гаврилків та постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

 

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від 30.11.2017. № 939-33/2017 

 

ПРОГРАМА
діяльності комунального підприємства
«Архітектурно-планувальне бюро «АРКА» Долинської міської ради
 на 2018 рік

1. Загальні положення 

Комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро АРКА» Долинської міської ради засноване на підставі рішення міської ради від 26.01.2006 року №1232-29/2006 «Про створення комунального підприємства архітектурно-планувальне бюро».

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Долини. Засновником є Долинська міська рада у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Підприємство підпорядковане, підзвітне і підконтрольне Долинській міській раді Івано-Франківської області.

Відповідно до Статуту, підприємство може виконувати повний комплекс проектно-вишукувальних робіт для всіх видів об’єктів будівництва, реконструкції, благоустрою, озеленення міста. Крім того, Статутом передбачено можливість для підприємства займатись виконанням робіт з землеустрою.

До 2016 року КП «АПБ «АРКА» функціонувало як підприємство на повному господарському розрахунку. Доходи підприємством залучались в основному за рахунок виконання замовлень юридичних і фізичних осіб.

Враховуючи амбітні плани міста щодо комплексного проектування та майбутнього облаштування об’єктів містобудування, благоустрою, озеленення та організації дорожнього руху, а також наявний потенціал підприємства, починаючи з 2017 року робота КП «АПБ «АРКА» проводиться на принципі муніципального замовлення. В рамках фінансування у 2018 році з міського бюджету планується і надалі підтримувати функціонування підприємства. 

2. Мета, завдання та заходи Програми 

Метою Програми є забезпечення базової інституційної підтримки діяльності комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро «АРКА» Долинської міської ради з метою виконання «муніципального замовлення» у сфері підготовки передпроектної документації для потреб реалізації подальших проектів будівництва та реконструкції об’єктів містобудування, благоустрою, а також елементів організації дорожнього руху в місті Долині.

Заходи Програми передбачені до виконання у 2018 році згруповані по відповідних завданнях:

Завдання 1: Розробка передпроектних пропозицій організації дорожнього руху для доріг комунальної власності з влаштуванням нових елементів організації руху (кільцеві розв’язки, підняті пішохідні переходи тощо):

 • Схема ОДР м.Долина;
 • Передпроектні пропозиції по вулиці Пушкіна, 6-10;
 • Схема організації велосипедних доріжок в межах міста Долини;
 • Передпроектні пропозиції ОДР для забезпечення вільного проїзду для служб оперативного реагування і сміттєвозів та схема розміщення автостоянок легкового транспорту з розміткою і дорожніми знаками на прибудинкових територіях дворів житлових будинків по місту.

Завдання 2: Розробка передпроектних пропозицій нових та реконструкції існуючих зупинок громадського транспорту, а також облаштування автостоянок для автотранспорту по місту:

 • Передпроектні пропозиції встановлення зупинок громадського транспорту по вулиці Грушевського;
 • Передпроектні пропозиції встановлення зупинок громадського транспорту по вулиці Шептицького;
 • Передпроектні пропозиції встановлення зупинок громадського транспорту по вулиці Обліски;
 • Передпроектні пропозиції розміщення автостоянок по вулиці Грушевського;
 • Передпроектні пропозиції розміщення автостоянок по вулиці Горбового;
 • Передпроектні пропозиції розміщення автостоянки по вулиці Обліски.

Завдання 3: Розробка передпроектних пропозицій комплексного благоустрою прибудинкових територій та дворів житлових будинків по місту:

 • Передпроектні пропозиції благоустрою дворів по вулиці Чорновола, 18;
 • Передпроектні пропозиції благоустрою дворів по          проспекту Незалежності, 10-18;
 • Передпроектні пропозиції розміщення та схеми організації дитячих майданчиків по місту.

Завдання 4: Розробка передпроектних пропозицій благоустрою територій бюджетних закладів міста, парків, скверів та інших громадських місць:

 • Передпроектні пропозиції благоустрою території ЗОШ №7;
 • Передпроектні пропозиції благоустрою території ДНЗ «Росинка»;
 • Передпроектні пропозиції благоустрою міського парку та ставу;
 • Схеми благоустрою квітників по місту та розробка паспортів клумб;
 • Передпроектні пропозиції благоустрою території в районі Долинської дитячої художньої школи по проспекту Незалежності.

Завдання 5: Розробка передпроектних пропозицій облаштування інших елементів благоустрою:

 • Передпроектні пропозиції реконструкції рекламних конструкцій по вулиці Грушевського;
 • Ескізні пропозиції влаштування знаку «Я люблю Долину». 
 • 3. Ресурси та бюджет Програми 

Для реалізації заходів і відповідно – досягнення мети та завдань Програми, КП «АПБ «АРКА» необхідно залучити необхідний обсяг людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Людськими ресурсами є необхідна кількість спеціалістів, яких підприємство залучатиме для реалізації заходів Програми. Передбачається, що для ефективного виконання задекларованих заходів, КП «АПБ «АРКА» залучатиме всього 3 шт. од. персоналу, в тому числі:

 • директор – 1 шт. од.;
 • архітектор – 2 х 0,5 шт. од.;
 • бухгалтер – 1 х 0,5 шт. од.

Для зазначених штатних одиниць передбачається фінансування з міського бюджету для забезпечення базової оплати праці. В разі необхідності залучення додаткового персоналу, передбаченого структурою і штатним розписом, підприємство може фінансувати їх оплату праці за рахунок коштів отриманих у формі власних доходів від Статутної діяльності. Крім того, кошти отримані у формі власних доходів КП можуть бути витрачені на додаткову оплату праці та фінансову мотивацію наведених у цій Програмі штатних працівників, зміцнення матеріально-технічної бази та інші витрати, спрямовані на розвиток підприємства.

Крім підтримки у формі фінансування базових видатків на оплату праці частини персоналу, у 2018 році планується підсилити матеріально-технічне забезпечення підприємства, профінансувавши з міського бюджету придбання найбільш необхідного обладнання та оргтехніки.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, в рамках підтримки діяльності підприємства у 2018 році, з міського бюджету передбачається профінансувати наступні статті витрат:

Таблиця 3.1. – Фінансування Програми з міського бюджету, грн.

№ з/п Стаття витрат Сума, грн
1. Поточні видатки:
1.1 Базова оплата праці персоналу підприємства включно з нарахуваннями, в т.ч.: 190 000,00
–     директор (1 шт.од.) 85 000,00
–     архітектор (2 х 0,5 шт.од.) 70 000,00
–     бухгалтер (1 х 0,5 шт.од.) 35 000,00
1.2 Оплата послуг 10 000,00
Разом «Поточні видатки» 200 000,00
 
2. Капітальні видатки:
2.1 Придбання обладнання та оргтехніки 20 000,00
Разом «Капітальні видатки» 20 000,00
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 220 000,00
4. Очікувані результати Програми

Ефективна, своєчасна та повноцінна реалізація заходів Програми у 2018 році покликана забезпечити місто відповідною якісною проектною документацією, що використовуватиметься при плануванні та впровадженні проектів, які фінансуються з міського бюджету (через КП «Комунгосп», КП «УКМ» та інших суб’єктів, які є балансоутримувачами об’єктів інфраструктури міста). Наявність такої документації дозволить в свою чергу покращити якість виконання робіт з будівництва та реконструкції об’єктів, комплексно інтегрувати такі об’єкти в навколишнє середовище.

Крім того, для міста стратегічно важливим є становлення та розвиток власного комунального підприємства у сфері проектування та землевпорядкування. Завдяки фінансуванню з міського бюджету планується підтримати функціонування підприємства на найбільш важкому стартовому відрізку роботи, сприяти в залученні молодих кваліфікованих кадрів, зміцнити матеріально-технічну базу та закласти фундамент подальшого розвитку.