Програма «Обдаровані діти м. Долина» на 2016-2020 роки

/ Долинська міська рада / Міські програми / Програма «Обдаровані діти м. Долина» на 2016-2020 роки
РІШЕННЯ

Від 06.04.2016. № 178-6/2016
м. Долина

Про програму «Обдаровані діти м. Долина»
на 2016-2020 роки

З метою відзначення кращих учнів міста за значні досягнення у навчанні, мистецькій діяльності, спорті, організації пізнавальних екскурсій та заходів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити програму «Обдаровані діти м. Долина» на 2016 – 2020 роки (додається).
  1. Апарату міської ради, управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити виконання заходів Програми.
  1. Фінансовому відділу міської ради фінансування заходів у 2016 році проводити виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2016 рік.
  1. Інформацію про хід виконання даної Програми заслуховувати на сесії міської ради щорічно в I кварталі починаючи з 2017 року.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, фізичної культури та спорту.

 

Міський голова                                                                    Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням  міської ради
від 06.04.2016. № 178-6/2016 

 

ПРОГРАМА
 «Обдаровані діти м. Долина» на 2016-2020 роки» 

Вступ

Інноваційні процеси в галузі освіти спрямовують науковців, педагогів-практиків на розробку нових підходів та моделей навчання дітей з різними індивідуальними можливостями. Доведено, що навчання обдарованих дітей повинно бути максимально індивідуалізованим і відбуватися на основі комплексної психологічної діагностики.

Складність у виявленні, й що дуже важливо, підтримці дитячої обдарованості актуалізує потребу у створенні міської програми, яка б охоплювала різні аспекти науково-методичного, психологічного, управлінського супроводу навчання, виховання та підтримки і стимулювання таких учнів.

Мета:

– систематизувати   досвід   педагогічних   працівників   міста,   які працюють з обдарованими дітьми;

– оптимізувати  діяльність закладів освіти міста з розвитку обдарованості дітей та молоді;

– підтримати та стимулювати обдарованих дітей, що навчаються в закладах освіти міста  та педагогічних працівників, які з ними працюють.

Завдання:

– вивчати і поширювати досвід роботи педагогічних працівників міста, які досягли успіхів в роботі з обдарованою молоддю;

– створити сприятливі умови для відбору навчання й виховання обдарованих дітей;

  • забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості.
Очікувані результати:

виконання Програми дасть можливість:

– покращити умови для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;

– поліпшити  науково-методичне  забезпечення  організації роботи  з обдарованими дітьми;

  • забезпечити соціальний захист обдарованих дітей;

– систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.

Фінансування

Фінансування підпрограм здійснюватиметься в межах асигнувань передбачених бюджетом міста та з інших джерел, які не заборонені законодавством. Загальна вартість фінансування заходів у 2016 році становить 20000 грн.

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавці Орієнтовний обсяг фінансування
І. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді
1. Розширювати мережу творчих об’єднань (філії МАН, клубів за інтересами, учнівських наукових товариств та ін.) 2016-2020рр. Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА, районний методичний кабінет, навчальні заклади міста В межах       кошторисних       призначень управління освіти, молоді та спорту
2. Оптимізувати діяльність позашкільних закладів з розвитку обдарованості дітей через різні форми роботи (клуби, об’єднання за інтересами, гуртки, секції тощо) 2016-2020 рр. Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА, районний методичний кабінет, позашкільні навчальні заклади міста В межах       кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
3. Розробити та апробувати індивідуальні освітні програми навчання дітей з різними типами обдарованості 2016-2020 рр. Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА, навчальні заклади міста В межах       кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
4. Забезпечити  проведення інтелектуально-творчих конкурсів, олімпіад  для учнів початкової школи Щорічно Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА, районний методичний кабінет В межах       кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
5. Організовувати  мовні оздоровчі табори для учнів –  переможців Всеукраїнських та обласних олімпіад з іноземної мови Щорічно Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА, районний методичний кабінет, загально-освітні та позашкільні навчальні заклади міста В межах       кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
6. Вивчати потребу навчальних закладів у науковому, інформаційно-методичному забезпеченні роботи з  обдарованими дітьми Постійно Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА,  районний методичний кабінет __
7. Організовувати зустрічі лідерів учнівського самоврядування з представниками міської  ради з питань вирішення проблем молоді міста Щорічно Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА,  районний методичний кабінет __
8. Висвітлювати у засобах масової інформації форми, методи роботи з обдарованими дітьми, їх результативність Постійно Управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА,  районний методичний кабінет
9. Підготувати і видрукувати:

– Альманах учнівської та учительської творчості до 160 річниці від дня народження Івана Франка;

– використання ребусів на уроках інформатики;

– творчу збірку переможців районного і обласного етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості;

– спецвипуск інформаційного бюлетеня за підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів;

– збірник  нестандартних задач   олімпіадного типу з їх розв’язками;

– методика розв’язування задач з економіки;

– упровадження методики сенсорного навчання на уроках іноземної мови;

– психологічний супровід взаємин обдарованої дитини з однолітками і дорослими. Методичний посібник для практичних психологів;

– алгоритм написання творчої роботи у початкових класах;

– математичні та графічні задачі для найменших;

– диференційовані завдання для уроків з використанням мови програмування Scretch

 

2016 р.

 

2016р.

2018 р.

 

 

Щорічно

 

2017 р.

 

2017р.

 

2016-2018рр.

 

2016 р.

 

 

2017р.

2017, 2019 рр.

2019р.

 

 

 

 

Районний методичний кабінет

В межах       кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
ІІ. Система пошуку обдарованої молоді
1. Поповнювати банк діагностичних методик виявлення та підтримки обдарованих дітей Постійно Районний методичний кабінет управління освіти, молоді та спорту  Долинської РДА __
2. Проводити психолого-педагогічний моніторинг розвитку обдарованих дітей дошкільного та шкільного віку на етапі їх підготовки та участі у конкурсах та інтелектуальних змаганнях Постійно Районний методичний кабінет управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА __
3. Налагодити обмін досвіду роботи з обдарованими дітьми Постійно Управління освіти, молоді та спорту Долинської РДА, районний методичний кабінет __
 III. Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю
1. Оптимізувати   систему   науково-методичної   роботи   з педагогічними кадрами щодо розвитку обдарованості.

Організувати постійно діючі,  проблемні семінари, майстер-класи з різними категоріями педагогічних працівників закладів освіти щодо організації роботи з обдарованими дітьми

Районний методичний кабінет управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА В межах      кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
2. Забезпечити науково-методичний супровід допрофільного та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста  Щорічно Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

районний методичний кабінет

В межах      кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
3. Забезпечити участь у курсовій підготовці  керівників шкіл, учителів з проблем організації роботи з обдарованими дітьми (управлінський, психологічний, педагогічний, змістовий аспекти) Постійно Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

районний методичний кабінет

В межах      кошторисних   призначень управління освіти, молоді та спорту
4. Практикувати обмін делегаціями закладів нового типу м.Долина з містами побратимами 2016-2020 рр. Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

районний методичний кабінет

В межах      кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
5. Розгорнути проектно-впроваджувальну діяльність з проблеми розвитку дитячої обдарованості 2016-2020 рр. Районний методичний кабінет управління освіти, молоді та спорту   Долинської РДА В межах      кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
6. Організація та проведення:

v   І та ІІ етапів  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та турнірів;

v  І та ІІ етапів  Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

v  І та ІІ етапів  Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня»

v  І та ІІ етапів  Всеукраїнського українознавчого конкурсу  «Соняшник»;

v  інтелектуальних  ігор «Корт»

v  виставки  учнівських творчих робіт;

v  учнівських науково-практичних конференцій;

районних етапів   Міжнародних та Всеукраїнських  творчих конкурсів:

– «Україна, в якій я хочу жити»

– Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої»

–  «Європа в школі»

– «Мої права»

–  І та ІІ етапів конкурсу  з української мови імені Петра Яцика;

І та ІІ етапів конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка;

– пошуково – дослідницьких робіт з українознавства;

– юних майстрів народних промислів;

–  конкурсів бального та народного танців, читців, технічної та художньої творчості;

–  районний конкурс Різдвяних дійств;

– ІІ етапу   фестивалю    «Співуча родина»

  2016-2020рр. Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

районний методичний кабінет,                                          загальноосвітні та позашкільні       навчальні заклади міста

В межах      кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
7. Проводити:

Ø  Свята-зустрічі   керівництва   міста Долина  з обдарованою  молоддю,  традиційне  свято  обдарованої молоді;

Ø  Шевченківські читання, конкурси  до визначних дат

Щорічно Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

районний методичний кабінет,  загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста

 

 IV. Забезпечення соціально-правових гарантій
1. Забезпечити функціонування системи адресної підтримки, особливо обдарованих учнів, які є переможцями Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів 2016-2020 р.р. Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

міська рада міста Долина

В межах      кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
2. Забезпечити дієвість системи щорічного матеріального заохочення для педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних Всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів Щорічно Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

міська рада міста Долина

В межах      кошторисних   призначень управління освіти,  молоді та спорту
3. Проводити  роботу серед учнів з підготовки робіт на отримання грантів та стипендій  Президента України, Кабінету Міністрів України  для обдарованої молоді Щорічно Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

районний методичний кабінет,                                          загальноосвітні та позашкільні       навчальні заклади міста

4. Сприяти направленню у Міжнародний дитячий центр «Молода гвардія» переможців обласних , загальнонаціональних етапів  Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань Щорічно Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА

В межах      кошторисних   призначень управ-ління освіти,  молоді та спорту
5. Ініціювати введення  в  практику призначення стипендій міського  голови обдарованим учням за особливі досягнення в галузі науки, освіти, мистецтва і спорту Щорічно Управління освіти, молоді та спорту

Долинської РДА,

районний методичний кабінет,                                        загальноосвітні та позашкільні       навчальні заклади міста

6.  Видавати інформаційно- анотований каталог обдарованих дітей району та  міста «Наша гордість і надія» Щорічно Районний методичний кабінет