Програма роботи краєзнавчого музею „Бойківщина”

/ Долинська міська рада / Міські програми / Програма роботи краєзнавчого музею „Бойківщина”
 РІШЕННЯ 

Від 30.11.2017. № 941-33/2017
м. Долина

Про програму роботи краєзнавчого музею „Бойківщина”
Тетяни і Омеляна Антоновичів на 2018рік

З метою забезпечення розвитку історичних та краєзнавчих досліджень м. Долини; пошуку, виявлення, збору, збереження, відновлення та пропагування історичної, духовної та культурної спадщини населення Долини, Долинщини та Бойківщини загалом; дослідження історичного минулого та сучасного Долини, розробки наукових досліджень, підготовки їх до видання; прилучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини шляхом клубної, видавничої, виставкової, освітньої та культурної діяльності музею; сприяння розвитку туристично-рекреаційної привабливості міста, як вузлового туристичного центру золотого кільця Бойківщини, керуючись Статутом Долинського краєзнавчого музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів та Законом України «Про музейну справу», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити програму роботи краєзнавчого музею „Бойківщина” Тетяни і Омеляна Антоновичів на 2018 рік (додається).
  1. Долинському краєзнавчому музею «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів забезпечити виконання заходів Програми.
  1. Фінансовому відділу міської ради, виходячи з можливостей доходної частини міського бюджету на 2018 рік, передбачити кошти на виконання заходів Програми.
  1. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в Іv кварталі 2018 року.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретар) виконавчого комітету міської ради Світлану Сапетну та постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, національного і духовного відродження, туризму, фізичної культури та спорту.

 

Міський голова                                                           Володимир Гаразд

 

Затверджено:
рішенням міської ради
від30.11.2017. № 941-33/2017

 

ПРОГРАМА
роботи краєзнавчого музею “Бойківщина” Тетяни і Омеляна Антоновичів
на 2018 рік

І. Правова база

Дана Програма розроблена на підставі Статуту Долинського краєзнавчого музею „Бойківщина” Тетяни і Омеляна Антоновичів та Закону України „Про музейну справу”.

ІІ. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення максимально ефективної та продуктивної роботи Долинського краєзнавчого музею „Бойківщина” Тетяни і Омеляна Антоновичів як міського та регіонального центру науково-історичних, інформаційно-просвітницьких і культурно-мистецьких заходів.

Основними завданнями, що має на меті ця Програма є:

  • пошук, виявлення, збір, збереження, відновлення та пропагування історичної, духовної та культурної спадщини населення Долини, Долинщини та Бойківщини загалом;
  • дослідження історичного минулого та сучасного Долини, розробка наукових досліджень, підготовка їх до видання;
  • прилучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини шляхом клубної, видавничої, виставкової, освітньої та культурної діяльності музею;
  • сприяння розвитку туристично-рекреаційної привабливості міста, як вузлового туристичного центру золотого кільця Бойківщини.

ІІІ. Заходи з реалізації Програми

№ з/п Найменування заходів Виконавці Термін виконання Очікувані результати
1. Наукові дослідження
1.1 «Політична ситуація на території Долинщини у міжвоєнний період». І.І.Матіїв Січень-лютий Зібраний матеріал
1.2 «Діяльність ОУН на території Долини» . І.І.Матіїв Протягом березня Публікація у збірнику „З історії Долини”.
1.3 «Становлення та розвиток українського національно-визвольного руху у Долині». І.І.Матіїв Протягом квітня Публікація у збірнику „З історії Долини”.
1.4 «Документи польської державної поліції про політичну ситуацію на території Долинщини» . І.І Матіїв Протягом червня Зібраний матеріал.
1.5 «Діяльність УНДО на території Долинщини». І.І Матіїв Протягом травня Зібраний матеріал.
1.6 «Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Церкви Долинщини.». І.І Матіїв Протягом серпня Зібраний матеріал.
1.7 «Інвентарні описи». І.І Матіїв Протягом вересня Зібраний матеріал.
1.8 «Долинське староство у Гродських актах Жидачівського повіту»

ЦДІАУ  м.Львів.

Т.П. Гнатковська Протягом року Публікація у збірнику „З історії Долини”.
1.9 «Долинське староство у Земських актах Жидачівського повіту». М.Б Юсип. Протягом року Публікація у збірнику „З історії Долини”.
1.10 «Студентське братство». М.Б Юсип. Протягом року Зібраний матеріал.
1.11 «Долинський Боян». А.Ю. Лисак Протягом року Зібраний матеріал.
2. Науково-експозиційна робота
2.1 Доповнити експозицію «Залу етнографії № 1» і «Залу етнографії № 2» матеріалами за результатами експедиції та експонатами з фондів музею «Бойківщина». Т.П.Гнатковська

Директор

В.В.Зятюк

 

 

ІІ квартал

Покращити інформативність і привабливість експозиції для відвідувачів.
1 2 3 4 5
2.2 Внести зміни до експозиції залу «Міста – побратими» придбаними експонатами з фондів музею. Т.П.Гнатковська

Директор

В.В.Зятюк

 

І квартал

Внести зміни до експозицій. Покращити інформативність і привабливість експозиції для відвідувачів.
2.3 Внести зміни до експозиції залу «Природа» Т.П.Гнатковська

Директор

В.В.Зятюк

ІІ квартал Внести зміни до експозицій. Покращити інформативність і привабливість експозиції для відвідувачів.
2.4 Внести зміни до експозиції залу «Історія» Т.П.Гнатковська

Директор

В.В.Зятюк

ІІІ квартал Внести зміни до експозицій. Покращити інформативність і привабливість експозиції для відвідувачів.
2.3 Працювати над оновленням тематико-експозиційних планів, охоронними списками. Т.П.Гнатковська

головний зберігач фондів

 

ІІІ квартал

Внести зміни до експозицій. Покращити інформативність і привабливість експозиції для відвідувачів.
3. Науково-фондова та облікова робота
3.1 Провести звірку фондових колекцій у фондосховищах №1 та №2 музею «Бойківщина». головний зберігач фондів І-ІІІ квартал Провести звірку колекцій фондосховища.
3.2 На музейні речі складати необхідну документацію, реєструвати предмети основного та науково-допоміжного фондів. головний зберігач фондів Протягом року Своєчасно проводити реєстрацію музейних предметів.
3.3 Проводити профілактичний догляд, провітрювання та обробку хімікатами (від молі), та 1 р. у квартал натирання експонатів. головний зберігач фондів 1 раз у квартал Забезпечити високий ступінь збереження предметів.
3.4 Проводити засідання фондово-закупівельної комісії щодо поповнення фондів  музею «Бойківщина» експонатами, які надходять до музею. головний зберігач фондів 1 раз  у квартал Провести як мінімум 4 засідання в рік.
3.5 Продовжити роботу над виявленням та збором експонатів, складати необхідну документацію (акти, карточки, інвентарні книги), продовжити опис експонатів за минулий період. головний зберігач фондів

Директор

науковці

Протягом року Своєчасно складати документацію Залучати нові предмети для експозицій у музеї.
3.6 Проводити огляд музейних предметів у фондосховищах з метою виявлення «захворювань». головний зберігач фондів 1 раз у квартал Належний стан предметів у фондосховищах.
3.7 В зв’язку із внесенням змін до експозицій у залах, проводити підбір музейних предметів з метою доповнення експозицій, вносити зміни в тематико-експозиційні плани та вести акти прийому-передачі експонатів працівниками музею. головний зберігач фондів Протягом року Вносити зміни в тематико-експозиційні плани відповідно до поточних змін.

 

3.8 Підбирати речі для чищення і миття. головний зберігач фондів 1 раз у місяць Впорядковувати  музейні колекції.
3.9 Підбирати предмети для наукового опрацювання. головний зберігач фондів Протягом року Проінвентаризувати музейні предмети.
3.10 Продовжити фотофіксацію предметів, книг основного і науково допоміжного фондів, в рамках створення електронного каталогу та наповнення сайту музею про фонди музею «Бойківщина». М.Б. Юсип,

головний зберігач фондів

Протягом року Наповнювати електронний каталог на сайті музею «Бойківщина».
3.11 Плануємо поповнити фонди музею зібраними експонатами (500) головний зберігач

науковці,

М.Б.Юсип

Протягом року Розширювати основний та науково допоміжний фонди музею.
3.12 Працювати над створенням топографічних карт. головний зберігач фондів Протягом року Створити топографічні карти.
4. Експедиційна діяльність
4.1 Здійснити поїздки в архіви Львова та Івано-Франківська з метою виявлення та вивчення матеріалів, що стосуються історичного минулого Долини та Долинщини,, про визначних людей в історії Долини. І.І.Матіїв,

науковці

 

Протягом року Здійснити поїздки. Зібрати інформацію та фотоматеріали. Публікація у збірнику «З історії Долини» та поданий матеріал до інших наукових видань.
4.2 Продовжити роботу над  збором усної народної творчості (колядки, щедрівки, віншування) І.І.Матіїв Протягом січня Зібрати матеріал.
4.3 Провести археологічні дослідження та розкопки на території Замкової гори у старій частині м. Долина. В.В.Зятюк

Директор

науковці

Червень-жовтень Зібрати та опрацювати матеріали по даній темі. Написати статті до книги.
4.4 Здійснити поїздки в села Долинського району з метою збору музейних предметів (фотографії старовини, предмети побуту, одяг). І.І.Матіїв Протягом року Зібрати матеріал.
4.5 Здійснити поїздки у Львівський національний музей,  Івано-Франківський обласний художній музей, Львівський музей етнографії, Рожнятівський краєзнавчий музей та Самбірський історико-етногарфічний музей «Бойківщина» з метою налагодження співпраці, обміну досвідом праці з експозиціями, пошуку та виявлення матеріалів, що стосуються сакрального світу Долини. І.І.Матіїв

науковці

 

Протягом року

Здійснити поїздки.

Зібрати інформацію, провести фотофіксацію.

Підготувати статті до ЗМІ.

4.6 Поїздка на Бойківський фестиваль «Варенички мої» у м. Рожнятів з метою пошуку майстрів старовинних ремесел та промислів, обміну досвідом щодо проведення етнофестивалів. Т.П Гнатковська Червень-липень Скласти список майстрів.
4.7 Здійснити поїздку в села Долинщини для по збору музейних предметів (фотографій старовини, предметів побуту, одягу. Директор

Науковці,

М.Б.Юсип,

В.В.Зятюк

Жовтень Здійснити поїздки. Зібрати інформацію та фотоматеріали. Публікація у збірнику «З історії Долини» та поданий матеріал до інших наукових видань.
4.8 Здійснити поїздки по селах Долинського та Рожнятівського р-нів (спільно з Прикарпатським Національним ун-том ім. В. Стефаника) з метою з метою збору речового та польового матеріалів в рамках проекту «Вивчаємо Бойківщину». Т.П Гнатковська

 

ІІ квартал. Здійснити поїздки. Зібрати речовий, усний,  фото-  та відеоматеріали. Подати матеріали до ЗМІ.
4.9 У рамках проекту «Старожили у спогадах» працювати над збором розповідей про Долину і Долинщину. Директор

науковці

ІІ квартал. Зібрати та опрацювати матеріали..
5. Масова інформаційно-просвітницька та науково-освітня робота
5.1 Постійно доповнювати матеріалами сайт музею. науковці,

М.Б.Юсип

Постійно Висвітлювати матеріали на сайті.
5.2 Проводити та приймати участь у засіданнях «Клубу краєзнавців» та інших клубів, що діють при музеї «Бойківщина». науковці,

Директор

.Б.Юсип

Протягом року Приймати активну участь науковців музею в роботі клубу, спільно реалізовувати проекти.
5.3 Організувати і провести «Бойківський Великдень». У програмі заходу: розпис великих Бойківських писанок на музейній площі, водіння гаївок, майстер – класи:  писанкарство(писанка-витинанка, писанка з бісеру, вишита писанка), плетіння Великоднього кошика з лози, формування Великодньої композиції. науковці,

Директор

.Б.Юсип,

В.В.Зятюк

 

Квітень Провести захід з залученням учнівської молоді. Відновлювати старовинні традиції і звичаї.
5.4 Наукова конференція. День відкритих дверей. Директор,

О.В.Кліщ,

В.В.Зятюк,

науковці

Травень Залучення краєзнавців, учителів історії до краєзнавчої діяльності.
5.5 Участь у ХІІІ Всеукраїнському Фестивалі Фотоклубів України, де ДНФ «Промінь» братиме участь вшосте з часу свого заснування. М.Б.Юсип Липень Взяти участь в конкурсі з метою розкриття творчого потенціалу кожного учасника.
5.6 Організація та проведення Всеукраїнського сатирично-гумористичного фотоконкурсу: «Весела копиця». М.Б.Юсип Липень Провести захід. Залучити аудиторію до фотографічного життя Долини.
5.7 Організувати і провести в рамках святкування Дня міста «Свято ремесел» майстер-класи: писанкарство, гончарство, соломоплетіння, бойківські страви. Т.П.Гнатковська,

М.Б.Юсип,

В.В.Зятюк

науковці

Серпень

День міста

Організувати і провести свято як одне із ключових атракцій Дня міста 2014. Демонструвати та популяризувати традиційні народні  ремесла бойківського краю серед мешканців міста.
5.8 Наукова конференція, присвячена 600-річчю надання м.Долина Магдебурзького права. Директор,

О.В.Кліщ,

В.В.Зятюк,

науковці

Вересень Збір матеріалів
5.9 Провести захід: «Святий Миколай іде і дарунки всім несе». науковці Грудень Провести захід.
5.10 Продовжувати роботу над  «Книга почесних громадян м.Долина». М.Б.Юсип,

науковці

Протягом року Доповнити книгу.
5.11 Висвітлювати зібраний під час експедицій та опрацювання тем матеріал, писати статті про події у музеї у ЗМІ («Свіча», «Добра Справа») зокрема про  майстер-класи, виставки і інші заходи. Директор

М.Б.Юсип

науковці

Протягом року Написати статті у ЗМІ.
5.12 Популяризація та  наповнення віртуального музею з метою пропагування експозиції музею та залучення широкого кола відвідувачів. М.М. Кальмук Протягом року Залучати учнівську молодь міста до тісної співпраці із музеєм.
5.13 Провести щорічну ярмарку бойківських сувенірів та ялинкових прикрас, майстрів які протягом року презентували виставки своїх виробів у музеї «Бойківщина». Т.П. Гнатковська Грудень Провести захід. Відновлювати звичаї та традиції, обрядової спадщини бойків.
6. Видавнича діяльність
6.1 Друк книги «Долинське староство». Директор

науковці

Протягом року Видати книгу
6.2 Підготовка матеріалів до  фотокаталогу  Долинського народного фотоклубу «Промінь» до якого ввійдуть кращі фотографічні напрацювання фотографів за останні 8 років. Юсип М.Б. Протягом року Видати каталог
6.3 Друк збірника «З історії Долини». науковці Протягом року Видати книгу
7. Виставкова діяльність
7.1 Виставка присвячена пам’яті С.Бандери (матеріали, документи, фотографії ). Т.П.Гнатковська 1 січня Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.2 Виставка до річниці Крут. А.Ю.Лисак Січень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.3. Виставка до Дня Злуки. Т.П.Гнатковська Січень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.4 Виставка «Тетяна та Омелян Антоновичі. Праця подружжя.» Т.П.Гнатковська Лютий Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.5 Виставка робіт фотоклубу «Промінь» в фортечній галереї «Бастіон». М.Б.Юсип Лютий Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.6 Персональна виставка Подолець Тетяни «Вишивка навколо нас». Т.П.Гнатковська Березень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.7 Виставка «Веселка пасхальних писанок». Т.П.Гнатковська Квітень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.8 Виставка «Іконописне мистецтво» з фондів музею «Бойківщина» до свята Воскресіння Христового Т.П.Гнатковська Квітень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.9 Персональна фотовиставка члена Долинського народного фотоклубу «Промінь» в музеї «Бойківщина» Марка Дубенського «Французькі мотиви» у категорії стріт фото. М.Б.Юсип Квітень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.10 Виставка художників Долини І.І.Матіїв Травень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.11 Виставка кращих світлин за результатами проведення сатирично-гумористичного фотоконкурсу «Весела копиця» у музеї «Бойківщина». М.Б.Юсип Червень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.12 Виставка з фондів музею УКУ. Т.П.Гнатковська Липень Провести виставку та інформаційну компанію із залучення залученням людей до її відвідування.
7.13 Виставка присвячена Дню Незалежності України. Т.П.Гнатковська Середина серпня Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.

 

7.14 Виставка присвячена 600-річчю надання м.Долина Магдебурзького права. Т.П.Гнатковська Серпень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування
7.15 Виставка «Літературно-краєзнавчі праці Івана Ярича та Михайла Бориса.». І.І.Матіїв Серпень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування
7.16 Виставка творчих родин митців Прикарпаття до Дня міста Долина. Т.П.Гнатковська Серпень- Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування
7.17 Персональна фотовиставка члена Долинського народного фотоклубу «Промінь» Олега Костецького «Нестерте часом» (сакральні та монументальні споруди Івано-Франківщини). М.Б.Юсип Жовтень Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.18 Виставка присвячена УПА та Дню Захисника Вітчизни. Т.П.Гнатковська 14 жовтня Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.19 Виставка присвячена Голодомору в Україні. А.Ю.Лисак 20 листопада Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.20 Участь у звітній виставці фотоклубів Прикарпаття, що проходить в навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття в м. Івано-Франківську. М.Б.Юсип Листопад Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.21 Виставка «Просвіті» – 150 років. Т.П.Гнатковська Початок грудня Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
7.22 Виставка новорічно-різдвяних композицій майстрині Прикарпаття. Т.П.Гнатковська Середина грудня Провести виставку та інформаційну кампанію із залученням людей до її відвідування.
8. Господарська діяльність
8.1 Придбати обладнання для виставкової діяльності музею Директор

В.В.Зятюк

Протягом року Створити постійну діючу експозицію.
8.2 Придбати обладнання для інтерактивної експозиції. Директор Протягом року Створити постійну діючу експозицію.

IV. Витрати необхідні для виконання програми музею «Бойківщина» на 2018 р. 

№ з/п Поточні видатки Потреба в коштах, грн 2018 рік
1 Заробітна плата (735 000,00)

Нарахування на заробітну плату (175 000,00)

910 000,00
2 Предмети, матеріали, обладнання

–          канцтовари (10 000,00)

–          матеріали  (12 000,00)

–          підписка газет (3 000,00)

–          обладнання (антирами для фотоклубу)-5 000,00

30000,00
3 Оплата послуг:

–          обслуговування комп’ютерної техніки  (8 000,00)

–          оплата зв’язку (9 000,00)

–          послуги інтернету (2 500,00)

–          охорона, заміна датчиків (30 000,00)

–          техобслуговування котлів, чистка димоходів (4 000,00)

–          послуги банку (2 500,00)

–          повірка розрахункових засобів обліку (електроенергія) (2 000,00)

–          придбання та встановлення програмного забезпечення (3 000,00)

–          друк збірника «З Історії Долини» (20 000,00)

–          друк книги ”Долинське староство”(30 000,00)

–          Дослідження документів  та території на Замковій горі, “Монастирища” на горі Знесіння м.Долина, редагування та корегування статей, проведення археологічних розкопок (100 000,00)

–          Переклад документів з латинської мови на українську (15 000,00)

–          Зміни до експозиції (створення інтерактивної експозиції) (10 000,00)

–          600 років надання Долині Магдебурзького права (наукова конференція)+15 років музею (15 000,00)

–          Проведення гумористичного фотоконкурсу (20 000,00)

–          Свято ремесел (5 000,00)

–          Вивіз сміття (1000,00)

–          Інші витрати  (3 000,00)

280 000,00
4 Оплата відряджень 20 000,00
5 Оплата енергоносіїв:

–          газ (150 000,00)

–          електроенергія (20 000,00)

–          водопостачання (7 000,00)

177 000,00
  Всього поточних видатків 1 417 000,00
№ з/п Капітальні видатки Потреба в коштах, грн 2018 рік
1 Обладнання для виставкової діяльності 12 000,00
2 Обладнання для інтерактивної експозиції 118 000,00
  Всього капітальних видатків 130 000,00
Власні кошти
Вид послуги Очікуваний результат
доходи, грн реалізація
Продаж екскурсійних квитків та екскурсійних карток 15 000,00 На придбання експонатів, канцтоварів, обладнання.
Продаж книг з історії Долини 5 000,00 На організацію заходів та майстер-класів, що відбуваються в музеї

 

В.о. директора                   ________________                                                                                    Матіїв І.І.

Бухгалтер                          ________________                                                                                      Кліщ О.В.