Звіт за результатами дослідження «Дотримання принципів верховенства права при наданні адміністративних послуг, пов’язаних з питаннями архітектури і містобудування у м. Долина»

/ Долинська міська рада / Звіт за результатами дослідження «Дотримання принципів верховенства права при наданні адміністративних послуг, пов’язаних з питаннями архітектури і містобудування у м. Долина»

 

 

                       

 

 

 

 

ЗВІТ
за результатами дослідження
«Дотримання принципів верховенства права
при наданні адміністративних послуг,
пов’язаних з
питаннями архітектури і містобудування у м. Долина»

 

Київ –2016

 

ЗМІСТ 

Технічний звіт

Аналіз результатів дослідження

            Законність

            Доступність

            Право бути почутим

            Прозорість

Право на оскарження

            Підзвітність

            Особливості відповідей чоловіків і жінок

Висновки і пропозиції 

ДОДАТОК 1. Аналіз законодавства

ДОДАТОК 2. Таблиці одномірного розподілу відповідей службовців

ДОДАТОК 3. Таблиці одномірного розподілу відповідей користувачів послуги

ДОДАТОК 4. Таблиці двомірного розподілу відповідей користувачів послуги залежно від статі

ДОДАТОК 5. Висновки за фокус-груповою дискусією службовців

ДОДАТОК 6. Висновки за фокус-груповою дискусією користувачів

 

1. ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

У процесі дослідження аналізувалася ситуація з дотриманням принципів верховенства права при наданні адміністративних послуг, пов’язаних з архітектурою та містобудуванням м. Долина. У ході дослідження було здійснено аналіз законодавчої та нормативної бази, яка стосується адміністративних послуг, пов’язаних з архітектурою та містобудуванням, опитування користувачів адміністративних послуг, пов’язаних з архітектурою та містобудуванням та службовців, що надають такі послуги, а також проведені фокус-групи з користувачами відповідних послуг та службовцями, що їх надають. У ході фокус-груп були виявлені проблеми, які впливають на досліджувані послуги, але пов’язані з суміжними послугами. Зокрема, для отримання таких послуг, як «Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для нового будівництва», та «Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для реконструкції, розширення та капітального ремонту», необхідно звернутися до ЦНАП за витягом із земельного кадастру. Тому на другому етапі опитування було опитано громадян, які зверталися за послугами ЦНАПу взагалі, та із земельних питань зокрема (супутні послуги які надаються відділом Держгеокадастру у Долинському районі)..

Польовий етап дослідження здійснювався Центром Разумкова.  Польовий  етап дослідження  тривав з 27 лютого по 1 квітня  2016 року.  Основні етапи включали адаптацію опитувальника, наданого Академією Фольке Бернадотта, супровідного інструментарію, проведення польового етапу (інтерв’ю з респондентами), контроль роботи інтерв’юерів, кодування, введення і логічний контроль інформації.

Всього було опитано 409 респондентів.

Із них – 206 користувачів адміністративних послуг, пов’язаних пов’язаних з архітектурою та містобудуванням здійснювалося як  у помешканні респондентів, так і на виході з  відділу містобудування та архітектури  міської ради. Також проводилося опитування на виході  комунального АПБ «Арка» яке розробляє проектно-кошторисну документацію на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового та соціально-побутового призначення, виконує інженерно-геодезичні роботи, виготовляє проекти на будівництво та реконструкцію.

Додатково проводилося опитування на виході з ЦНАП (центр надання адміністративних послуг), який знаходиться по вул. Незалежності 3. Було опитано 203 респондента, які звертались до ЦНАПу.

Опитування  службовців проводилося з 9 по 22 березня. Опитано – 10 службовців. У анкетуванні брали участь  працівники  міськвиконкому,  відділу архітектури і містобудування, юридичного відділу, земельного відділу, загального та економічного відділів, Комунального підприємства “Архітектурно-планувальне бюро Арка” Долинської міської ради.

Фокус-група з користувачами послуг проводилася 10 березня 2016 року. У фокус-групі взяли участь 12 осіб, які які мають досвід отримання послуг ВМА за останні 2 роки.

Фокус-група із службовцями, що причетні до надання послуг містобудування та архітектури проводилася 10 березня 2016 року ( у фокус-групі взяли участь 6 осіб).

 

1.1 ПІДГОТОВКА АНКЕТ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

Початковий варіант опитувальника був отриманий від Академії Фольке Бернадотта, після чого був допрацьований.  За результатами доопрацювання був створений остаточний варіант опитувальника

 

1.2 ВИБІРКА

Генеральну сукупність опитування становлять користувачі адміністративних послуг, пов’язаних містобудуванням та архітектурою у м. Долині та службовці міськвиконкому, які надають адміністративні послуги із цих питань.

У процесі дослідження були опитані службовці, які мають стосунок до послуг архітектури:  працівники  міськвиконкому,  відділу архітектури і містобудування, юридичного відділу, земельного відділу, загального та економічного відділів, Комунального підприємства “Архітектурно-планувальне бюро Арка” Долинської міської ради (були опитані 10 службовців).

Стосовно користувачів адміністративних послуг, то вибірка здійснювалася двома способами:  1) опитування користувачів адміністративних послуг, пов’язаних з питаннями архітектури та містобудування, у помешканні респондентів, 2) опитування користувачів цих послуг на виході з відділу містобудування та архітектури міської ради, а також комунального АПБ «Арка» яке розробляє проектно-кошторисну документацію на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового та соціально-побутового призначення, виконує інженерно-геодезичні роботи, виготовляє проекти на будівництво та реконструкцію. За місцем проживання було опитано 178 респондентів, Інтерв’юери отримали 53 відмови взяти участь у опитуванні серед тих, хто користувався послугами відділу архітектури і містобудування. На виході з установ опитано 28 респондентів. Опитування проводилося протягом 10 днів у часи прийому громадян біля приміщення міської ради біля відділу містобудування та архітектури. Опитаний 21 респондент, відмовились від участі 16 громадян. Також проводилося опитування на виході  комунального АПБ «Арка» яке розробляє проектно-кошторисну документацію на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового та соціально-побутового призначення, виконує інженерно-геодезичні роботи, виготовляє проекти на будівництво та реконструкцію. Опитано 7 респондентів, відмовилося 2 громадян. «Арка» проводить прийом громадян тільки по понеділкам і четвергам- 2 рази на тиждень.

Для отримання таких послуг, як «Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для нового будівництва», та «Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для реконструкції, розширення та капітального ремонту», необхідно звернутися до ЦНАП за витягом із земельного кадастру. Тому на другому етапі опитування було опитано громадян, які зверталися за послугами до ЦНАПу взагалі, та із земельних питань зокрема. У період з 28 березня по 01 квітня було опитано 203 респондента, які звертались у ЦНАП. Відмовились від участі 110 респондентів

 

1.3 ПІДГОТОВКА ІНТЕРВ’ЮЕРІВ

Мережа інтерв’юерів Центра Разумкова має таку структуру:

Координатор мережі здійснює загальне керівництво групами інтерв’юерів, які постійно проживають у всіх обласних центрах України.

Бригадири груп інтерв’юерів формують групи інтерв’юерів, керують ходом польових робіт в своїх областях, здійснюють первинний контроль якості заповнення польових документів, передають їх в соціологічну службу Центру Разумкова.

Інтерв’юери після навчання загальним правилам ведення інтерв’ю і відбору респондентів, а також інструктажу по конкретному дослідженню проводять інтерв’ю в населених пунктах України.

Контролери після спеціальної підготовки проводять польовий контроль роботи інтерв’юерів.

Інструктаж інтерв’юерів проводився за стандартними схемами, використовуваними Центром Разумкова.

 

1.4 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСТУВАЧІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Соціально-демографічні характеристики опитаних користувачів адміністративних послуг наведені в таблицях. 

Стать респондента: 
Жінки 53,3
Чоловіки 46,7

Освіта : 

Неповна середня 1,0
Загальна середня 8,1
Середня спеціальна 37,9
Вища або незакінчена вища 53,1
Яке в цілому  матеріальне становище вашої сім’ї? 
Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти 6,4
Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей 33,0
У цілому на життя вистачає, але придбання  речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі 48,2
Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) 9,3
Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо 0,0
Важко відповісти 3,2
 Якою мовою Ви переважно розмовляєте вдома? 
Російською 0,5
Українською 97,1
Іншою 0,2
Важко відповісти 2,2

 

1.5 КОНТРОЛЬ РОБОТИ ІНТЕРВ’ЮЕРІВ

Контроль роботи інтерв’юерів включав спостереження за діями інтерв’юерів під час опитування на виході з установ. Також як при опитуванні на виході з установ, так і при опитуванні в помешканні здійснювався контрольний аналіз звітів інтерв’юерів та вибіркова перевірка  якості проведення інтерв’ю (за телефоном та шляхом повторного відвідування респондентів удома).

Ця перевірка включала:

 • перевірку факту проведення інтерв’ю;
 • перевірку дати проведення інтерв’ю;
 • перевірку методу проведення опитуання: інтерв’ювання чи анкетування;
 • перевірку того, скільки часу зайняло проведення інтерв’ю.

Було перевірено 54 інтерв’ю, проведених вдома у респондентів, з них 16 – шляхом повторного  відвідування, 38 перевірок були проведені по телефону.

1.6 КОДУВАННЯ, ВВЕДЕННЯ І ОБРОБКА ДАНИХ 
Кодування 

Кодування і редагування анкет проводилося по таких напрямах:

 • реєстрація отриманих опитувальників, привласнення їм унікальних кодів (нумерація), перевірка правильності заповнення розділу для інтерв’юерів, тобто ознак, інформацію про яких можна звірити або відновити по звітах інтерв’юерів;
 • перевірка правильності заповнення опитувальників: правильне розуміння логіки опитування, аналіз помилок інтерв’юерів;
 • перевірка правильності заповнення опитувальників з погляду контрольованих ознак, наприклад, стать і вік респондента, інформацію про яких можна звірити або відновити за звітами інтерв’юерів.
Введення інформації. Логічний контроль. 

Введення опитувальників здійснювалося в програмному пакеті  SPSS. Після введення даних був проведений логічний контроль і чищення остаточного масиву даних. Використовувалися наступні види контролю якості даних:

 • контроль унікальності номера опитувальника, обов’язкового заповнення певних ознак – cтать, вік тощо;
 • логічний контроль правильності заповнення опитувальника;
 • виявлення логічних суперечностей.

На кожному етапі контролю за сформульованими логічними умовами відбиралися анкети, підозрілі на наявність у них помилок. Кожна з цих анкет перевірялася і, у разі потреби, до масиву даних вносилися виправлення.

 

2. Аналіз результатів дослідження 

У ході дослідження процес отримання та надання адміністративних послуг аналізувався з точки зору шести принципів верховенства права: законності, доступності, права бути почутим, прозорості, права на оскарження, підзвітності. Під час кількісних опитувань (як користувачів послуг, так і службовців, які їх надають) питання формулювалися у вигляді тверджень, щодо яких респонденти давали відповідь за шкалою від 1 до 4. Оцінка «1» означала, що твердження зовсім не відповідає дійсності; оцінка «2» – що відповідає невеликою мірою, оцінка «3» означає що твердження великою мірою відповідає дійсності; оцінка «4» означає що твердження дуже великою міроювідповідає дійсності.

У ході дослідження аналізувалися послуги, за які відповідає Долинська міська рада та які надаються через міськвиконком та ЦНАП.

 

2.1. Загальна оцінка якості надання адміністративних послуг

Даючи загальну оцінку якості надання адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури і будівництва під час їх  останнього звернення, респонденти в середньому оцінюють її відносно високо – 4,0 балами за п’ятибальною шкалою.

Як би Ви оцінили якість надання адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури та містобудування під час Вашого останнього звернення? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де «1» означає вкрай незадовільну якість, а оцінка «5» – дуже добру якість.

ОЦІНКА Важко відповісти Середня оцінка
1 2 3 4 5    
2,4 2 19,3 41,3 34,5 0,5 4,04

Також порівнювалися оцінки респондентів, які зверталися лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом, та респондентів, які зверталися із земельних питань (зверталися до ЦНАП за витягом із земельного кадастру). Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють якість надання адміністративної послуги під час останнього звернення, нижче  (3,7 бали).

Як би Ви оцінили якість надання адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури та містобудування під час Вашого останнього звернення? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де «1» означає вкрай незадовільну якість, а оцінка «5» – дуже добру якість, залежно від того, з яких питань зверталися користувачі

Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
4,15 3,67

Оцінюючи дотримання  таких принципів як законність, доступність, право бути почутим, прозорість, право на оскарження та підзвітність при наданні адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури і містобудування під час їх останнього звернення, респонденти оцінюють дотримання всіх зазначених принципів у діапазоні від 4,0 (оцінка дотримання принципів права бути почутим і  прозорості) до 4,2 балів (оцінка дотримання права на оскарження і підзвітності) за п’ятибальною шкалою.

Також порівнювалися оцінки респондентів, які зверталися лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом, та респондентів, які зверталися із земельних питань (зверталися до ЦНАП за витягом із земельного кадастру).

Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання усіх без винятку принципів нижче,  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом.

А як би Ви оцінили дотримання таких принципів як законність, доступність, право бути почутим, прозорість, право на оскарження та підзвітність при наданні Вам адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури та містобудування під час Вашого останнього звернення? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де «1» означає, що цей принцип зовсім не дотримувався, а оцінка «5» – що цей принцип дотримувався повною мірою.

Принцип Середня оцінка
Законність 4,11
Доступність 4,13
Право бути почутим 4,02
Прозорість 4,04
Право на оскарження 4,17
Підзвітність 4,16

А як би Ви оцінили дотримання таких принципів як законність, доступність, право бути почутим, прозорість, право на оскарження та підзвітність при наданні Вам адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури та містобудування під час Вашого останнього звернення? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де «1» означає, що цей принцип зовсім не дотримувався, а оцінка «5» – що цей принцип дотримувався повною мірою, залежно від того, з яких питань зверталися користувачі

Принцип Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
Законність 4,28 3,61
Доступність 4,33 3,59
Право бути почутим 4,09 3,67
Прозорість 4,24 3,48
Право на оскарження 4,22 3,92
Підзвітність 4,29 3,73

 

2.3 Законність

Діяльність відділу містобудування та архітектури Долинської міської ради щодо надання адміністративних послуг населенню з питань будівництва регламентується великим обсягом законодавчих та підзаконних актів. Крім того, певний нормативний вплив на регулювання вказаних відносин справляє судова практика та локальні нормативні акти.

Ієрархічність побудови системи нормативних інструментів, якими визначається порядок надання адміністративних послуг у сфері відносин з питань архітектури й містобудування, є її визначальним методологічним принципом. Принцип ієрархії в системі земельного, адміністративного, муніципального законодавства (галузі законодавства, що регулюють надання адміністративних послуг у сфері містобудування й архітектури) слід розкривати виходячи із загального уявлення про «ієрархії» як про принцип структурної організації складних багаторівневих систем, що складається в упорядкованій взаємодії між рівнями в порядку від вищого до нижчого. При цьому вищим актом є Конституція України, оскільки вона має найвищу юридичну силу. Другу позицію займають кодекси та закони. У випадку колізії між положеннями кодексу і закону застосовується положення кодексу. Інші види актів – акти Кабінету Міністрів, Президента України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – є підзаконними актами. Вони приймаються на виконання законодавчих актів, повинні їм відповідати та не можуть їм суперечити. У випадку невідповідності підзаконного акта закону (кодексу), такий підзаконний акт визнається незаконним та підлягає скасуванню в судовому або адміністративному порядку.

Локальна нормотворчість – акти місцевих органів виконавчої влади (обласні та районні державні адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади) та акти органів місцевого самоврядування (акти обласної, районної, міської ради, виконавчих органів міської ради, міського голови) – також є підзаконними актами і мають відповідати, крім законів і кодексів, іншим актам більшої юридичної сили (акти Президента України, Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади). Відділ містобудування й архітектури Долинської міської ради керується зокрема такими локальними нормативно-правовими актами як: Рішення Долинської міської ради «Про затвердження положення про адресну систему м. Долина» від 05.08.2010 № 177, Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Долина та ін..

В Долинській міській раді чотири роки поспіль діє програма «Інформаційно-правові системи ЛІГА: ЗАКОН», що забезпечує службовців оновленнями та доповненнями до законодавства та іншим нормативним актам. Системи ЛІГА: ЗАКОН – найповніше джерело систематизованої і достовірної правової інформації із зручними інструментами для пошуку інформації. Дозволяють швидко знайти і проаналізувати правову інформацію на будь-який момент часу, оцінити ситуацію і прийняти вірне рішення.

Якість цього інформаційного продукту підтверджено стандартами ISO 9001:2009, двадцятьма роками лідерства на ринку і 160-ма тисячами користувачів в Україні. Ця система включає все законодавство України, коментовані кодекси, судову практику та прецеденти, ситуації для бізнесу, бухгалтерські та юридичні консультації тощо.

Крім того, безсумнівним плюсом системи ЛІГА: ЗАКОН є своєчасне оновлення законодавчої бази і можливість перегляду пов’язаних документів з конкретною нормою права. Одна з незаперечних переваг системи – своєчасне оновлення, легкість і простота навігації, логічно побудована пошукова система документів. Системами ЛІГА: ЗАКОН користуються більше 60% українських юристів.

Законодавством передбачено механізми зупинення/скасування актів органів публічної влади іншими органами та посадовими особами органів публічної влади.

Стосовно оцінок користувачами послуг, пов’язаних з питаннями архітектури і містобудування, дотримання принципу законності при їх наданні, то вони досить високо оцінюють імовірність корупційних дій, а саме імовірність того, що  співробітники установи намагалися б здійснювати вплив або вирішити справу, до якої причетний їх близький друг або член сім’ї (3,1 бала за чотирибальною шкалою).

Учасники фокус-групи-споживачі адміністративних послуг одноголосно зазначили, що наявність знайомих службовців може прискорити та полегшити отримання послуги. Особливо це поширено у таких невеликих містах як Долина, де всі один одного знають. Важливо підкреслити, що респонденти не вважають використання своїх зв’язків чимось протизаконним.

Дотримання законів та нормативних актів щодо ґендерної рівності (рівної участі та недискримінації за ознакою статі) оцінюється в середньому 3,6 балами, рівень зрозумілості, що установа може робити і що установі дозволено робити – 3,6 балами, дотримання співробітниками установи законів при виконанні своїх функцій – 3,5 балами, те, наскільки співробітники установи є професійними у наданні послуг та розуміють свої обов’язки – 3,5 балами, те, наскільки однаково в установі ставляться до різних груп громадян незалежно від статі/етнічного походження/релігії чи іншого соціального статусу при виконанні своїх функцій – 3,4 балами.

Під час обговорення у фокус-групі користувачі адміністративних послуг висловлювали впевненість у тому, що службовці ВМА і ЦНАП дотримуються законів та інструкцій при виконанні своїх функцій та обов’язків, а ознак дискримінації за національною, релігійною, ґендерною приналежністю немає.

Cередня оцінка користувачами дотримання принципу законності
за 4-бальною шкалою
(1.1) На вашу думку, чітко зрозуміло, що установа може робити і що установі дозволено робити. 3,56
(1.2) На вашу думку, співробітники установи  загалом дотримуються законів при виконанні своїх функцій. 3,47
(1.3) На вашу думку, співробітники установи є професійними у наданні послуг та розуміють свої обов’язки. 3,5
(1.4) На вашу думку, співробітники установи намагалися б здійснювати вплив або вирішити справу, до якої причетний їх близький друг або член сім’ї. 3,11
(1.5) На вашу думку, в установі однаково ставляться до різних груп громадян незалежно від статі/етнічного походження/релігії чи іншого соціального статусу при виконанні своїх функцій. 3,38
(1.6) На вашу думку, в установі дотримуються законів та нормативних актів щодо ґендерної рівності (рівної участі та недискримінації за ознакою статі), що стосуються даної установи. 3,58

Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання різних аспектів принципу законності нижче,  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом.

Cередня оцінка користувачами дотримання принципу законності
за 4-бальною шкалою, залежно від того, з яких питань зверталися користувачі
Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
(1.1) На вашу думку, чітко зрозуміло, що установа може робити і що установі дозволено робити. 3,71 3,11
(1.2) На вашу думку, співробітники установи  загалом дотримуються законів при виконанні своїх функцій. 3,66 3,06
(1.3) На вашу думку, співробітники установи є професійними у наданні послуг та розуміють свої обов’язки. 3,70 3,21
(1.4) На вашу думку, співробітники установи намагалися б здійснювати вплив або вирішити справу, до якої причетний їх близький друг або член сім’ї. 2,50 3,39
(1.5) На вашу думку, в установі однаково ставляться до різних груп громадян незалежно від статі/етнічного походження/релігії чи іншого соціального статусу при виконанні своїх функцій. 3,60 3,02
(1.6) На вашу думку, в установі дотримуються законів та нормативних актів щодо ґендерної рівності (рівної участі та недискримінації за ознакою статі), що стосуються даної установи. 3,73 3,21

Службовці органів влади та комунальних установ, оцінюючи дотримання принципу законності при наданні адміністративних послуг, пов’язаних з питаннями архітектури та містобудування, зазначають, що мають доступ до найновіших законів, нормативно-правових актів та інструкцій у їх сфері діяльності (3,7 бала), вказують на наявність гарантій того, що люди різної статі/етнічного походження/релігії або соціального статусу одержують рівне ставлення з боку їх установи (3,5 бала), на те, що правила, що визначають повноваження і завдання їх установи та їх обов’язки, є зрозумілими (3,4 бала).

Нижче оцінюється наявність інструкцій стосовно того, як діяти службовцям у різних ситуаціях. Так з тим, наявність інструкцій щодо того, як діяти у ситуаціях, коли ґендерна рівність та принципи недискримінації не дотримані, оцінюється службовцями  2,5 балами, наявність інструкцій щодо того, як вирішувати ситуації, в яких присутній конфлікт інтересів  – 2,9 балами. Середня оцінка того, наскільки часто  вони зустрічаються із ситуаціями, коли закон надає недостатньо вказівок щодо того, як приймати рішення, дорівнює  3,0 балам.

Отримання навчання щодо нових законодавчих інструментів у сфері їх діяльності службовці також оцінюють досить низько – 2,7 балами.

Як запевнили службовці під час обговорення у фокус-групі, повноваження і завдання ВМА є службовцям повністю зрозумілими. Є інструкції, як розв’язувати ситуації, якщо виникає конфлікт інтересів. Спеціалісти відділу мають доступ до найновіших законів, нормативно-правових актів та інструкцій, які отримують безпосередньо від Мінбудрегіону (ці результати суперечать даним, отриманим під час кількісного опитування). .

Але приклади додаткового навчання та тренінгів щодо нових законодавчих інструментів у сфері діяльності відділу назвати не змогли. Коли приймається нова постанова, у спеціалістів часто виникає ряд запитань, збирається колегія, формується запит у Міністерство, яке надає роз’яснення.

Проблема полягає в тому, що роз’яснення мають рекомендаційний характер. Іншими словами, міністерство та відповідні відомства не хочуть брати на себе відповідальність, на їхні листи з роз’ясненнями не можна посилатися при прийнятті рішень або підготовці відповідей громадянам.

В результаті службовці ВМА вимушені приймати рішення на свій страх і ризик або відмовляти споживача від його проекту. Наприклад, була можливість застосування нових європейських технологій у будівництві, які оптимально підходять для кліматичних умов міста, службовці вимушені були ініціатора від цього задуму відмовляти, оскільки застосування цих нових технологій не прописані законодавчо.

Також спеціалісти стикаються із ситуаціями, коли закон не дає достатньо вказівок, як приймати рішення.

Cередня оцінка службовцями дотримання принципу законності
за 4-бальною шкалою
(1.1) На вашу думку, правила, що визначають повноваження і завдання вашої установи та ваші обов’язки, є зрозумілими. 3,43
3,00
(1.3) Ви маєте доступ до найновіших законів, нормативно-правових актів та інструкцій у вашій сфері діяльності. 3,71
(1.4) Ви одержуєте навчання щодо нових законодавчих інструментів у вашій сфері діяльності. 2,71
(1.5) Ви маєте інструкції щодо того, як вирішувати ситуації, в яких присутній конфлікт інтересів. 2,86
(1.6) Існують гарантії того, що люди різної статі/етнічного походження/релігії або соціального статусу одержують рівне ставлення з боку вашої установи. 3,50
(1.7) Ви маєте інструкції щодо того, як діяти у ситуаціях, коли ґендерна рівність та принципи недискримінації не дотримані 2,50

  

2.4 Доступність 

Учасники фокус-групи-споживачі адміністративних послуг оцінили реалізацію принципу  доступності при їх наданні більш песимістично. З одного боку, зазначається, що проблем щодо отримання інформації про послуги відділом містобудування та архітектури (ВМА) при міській адміністрації та необхідний пакет документів, за словами опитаних, немає.

Всю необхідну інформацію можна отримати у громадській приймальні та на сайті міської ради, де є перелік всіх послуг та необхідних документів.

Найчастіше звертаються у громадську приймальню за отриманням першої консультації та роз’ясненнями, оскільки далеко не всі потенційні споживачі знають, яким чином можна зібрати весь пакет документів.

Якщо виникають додаткові питання чи індивідуальні випадки, з приймальні дзвонять до відділу містобудування та архітектури за додатковими роз’ясненнями та інструкціями.

Загалом нарікань стосовно термінів отримання рішення від споживачів не було.

Також задоволені роботою громадської приймальні, з якою безпосередньо і спілкується споживач, замовляючи послуги ВМА: черг немає, інформаційний стенд містіть вичерпну документацію, яку можна взяти із собою, 2-х працівників приймальні достатньо, щоб прийняти усіх бажаючих, графік роботи зручний для відвідувачів.

Основні проблеми, з якими стикається споживач, маючи намір отримати одну з послуг ВМА, це безпосередньо збір самих документів. Частину документів споживач вже має “на руках”, деякі треба отримувати у ЦНАП, роботою якого респонденти вкрай незадоволені. Нарікання переважно викликані довгими чергами у ЦНАП та поганою організацією процесу надання адмінпослуг, через що в одній загальній черзі опиняються люди, мета візиту яких до ЦНАП зовсім різна. Іншими словами, немає необхідного розподілу кабінетів, спеціалістів залежно від виду послуг. Споживач стикається іх необхідністю простоювання у загальній черзі та повторних візитів, наприклад, задля отримання однієї довідки. Частина учасників обговорення відзначила, що не завжди зрозуміло, який відділ за що відповідає.

Було наголошено на необхідності покращення організації роботи ЦНАП таким чином, щоб споживач розумів, у яке вікно/кабінет за якими послугами звертатися.

Споживачі зазначили, що проблеми із отриманням інформації виникають зазвичай, коли йдеться про документи, ділянки, дозволи, довідки, які підпорядковуються району, а не місту, стосуються земельних ділянок поза територією міста і треба мати справу із сільрадами Долинського району.

Також учасники фокус-груп висловлювали невдоволення роботою Долинської реєстраційної служби

Без додаткових роз’яснень далеко не всі споживачі можуть самостійно розібратися в організаційних та правових тонкощах отримання тієї чи іншої послуги, хоча усі установи є відкритими для відвідування та комунікацій.

Крім звернення до ЦНАП (для отримання, наприклад, витягу із земельного кадастру), реєстраційної служби, залежно від виду послуги ВМА може виникнути необхідність звернення до приватних проектних організацій та в комунальні служби, якщо на земельній ділянці є якісь комунікації, або в архів. У підсумку, на комунікації з різними установами споживач може витратити багато часу.

Самостійно споживач не може зробити проект, тому займається пошуком проектної організаціі для підготовки проекту.

Споживачі вважають, що процедуру отримання послуг можна спростити, вдосконалити, створивши відповідні електронні бази даних, кадастрів, реєстрів тощо. Частково або повністю перекласти збір необхідних довідок та витягів зі споживачів на службовців.

В якості покращення механізму надання послуг ВМА учасники фокус-групм одноголосно запропонували наступне: скоротити перелік документів, необхідних для отримання послуг ВМА, звільнити споживачів (хоча б частково) від самостійної підготовки пакету документів. Іншими словами, спростити механізм подання документів та отримання послуги. Респонденти переконані, що частину довідок, витягів із кадастру тощо, через які відстоюються великі черги до ЦНАП та витрачається багато часу та нервів, службовці ВМА можуть отримувати самостійно без участі споживача, маючи доступ до відповідних електроних баз даних та архівів.

Частина учасників фокус-груп побажали зробити приміщення громадської приймальні більш просторим. зробити можливим попередній запис, а не тільки “живу чергу”.

Також під час обговорення у фокус-групі в якості загального побажання (не тільки стосовно ВМА та міськради) було висловлене побажання відокремлення міськради, обласної та районної адміністрації у різні будівлі, які наразі розміщені в одній будівлі, що створює незручності для споживачів.

Cередня оцінка користувачами дотримання принципу доступності
за 4-бальною шкалою
 
3,48
(2.2) На вашу думку, установа є доступною в плані відвідування та комунікації. 3,55
(2.3) На Вашу думку, можливо спілкуватися зі співробітниками установи українською мовою 3,64
(2.4) На Вашу думку, можливо спілкуватися зі співробітниками установи російською мовою 3,45
(2.5) На Вашу думку, можливо спілкуватися зі співробітниками установи іншими мовами, зокрема, мовами національних меншин 2,81
3,45
3,42

Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання різних аспектів принципу доступності нижче,  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом.

Cередня оцінка користувачами дотримання принципу доступності
за 4-бальною шкалою,
залежно від того, з яких питань зверталися користувачі
Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
(2.1) На вашу думку, можливо зрозуміти, за що відповідають різні адміністративні підрозділи в установі. 3,75 3,00
(2.2) На вашу думку, установа є доступною в плані відвідування та комунікації. 3,83 3,06
(2.3) На Вашу думку, можливо спілкуватися зі співробітниками установи українською мовою 3,90 3,12
(2.4) На Вашу думку, можливо спілкуватися зі співробітниками установи російською мовою 3,68 3,07
(2.5) На Вашу думку, можливо спілкуватися зі співробітниками установи іншими мовами, зокрема, мовами національних меншин 2,79 2,65
(2.6) На вашу думку, вартість послуг установи є доступною. 3,65 3,10
(2.7) На вашу думку, різні категорії громадян мають рівний доступ до послуг, які надає установа незалежно від статі/етнічного походження/релігії чи іншого соціального статусу. 3,63 2,91

 Під час обговорення у міні-фокус-групах працівники ВМА та інші службовці акцентували на досить широкому колі проблем, які негативно впливають на ефективність їхньої роботи та, зокрема, реалізацію принципу доступності.

Існують проблеми щодо отримання достовірної та вичерпної інформації про вже проведені кабелі зв’язку, електричні кабелі, водомережі, загальні каналізації,  ливневі каналізації. У відповідних службах є проектні групи, які повинні надавати чітку інформацію стосовно того, де які комунікації проходять. Але наразі отримувати достовірну інформацію з цих питань ВМА не може, таких даних у проектних груп немає, через що часто трапляються аварійні ситуації при ремонтах, будівництві, реконструкції.

Через відсутність сучасного програмного забезпечення та відповідних баз, інформаційних систем виникає багато проблем.

У ВМА немає свого окремого приміщення, де могли б розміститися 2 службовця, шафи з архівом та було б місце для прийому споживачів.

Споживач стикається із проблемою ціни і вартості послуг. Вартість послуг, що надають окремі сертифіковані архітектори, коливається у досить широкому діапазоні, оскільки вони самостійно визначають свою цінову політику: один за послугу бере 800 гривень, другий – 3300. Як це регулювати респонденти-службовці не знають. Споживачі приходять обурені через такий рівень цін і неналежну якість.

Незадовільна робота районного ЦНАП, інших служб (земельний відділ, реєстраційний відділ). Відсутність міського ЦНАП, для якого просто немає приміщення.

За словами респондентів-службовців, створення міського ЦНАП усунуло б частину проблем. Це можна вирішити на місцевому рівні – рішення про створення міського ЦНАП приймає сесія міської ради.

Проблема недосконалої системи комунікацій із споживачами, відвідувачами. Як результат – неефективне використання робочого часу. Хоча за задумом споживач не повинен контактувати із ВМА, є прийомні дні – понеділок і четвер, коли працівники ВМА надають консультації. Часто громадяни приходять у ВМА за непрофільними питанням, які не є компетенцією ВМА, або просто поскаржитися на інших.

В якості способу вирішення цієї проблеми навели досвід м. Вінниця: скляні двері, на першому поверсі ЦНАП і перекриті двері наверх, споживачі до провідних спеціалістів не йдуть, якщо треба, відповідний фахівець сам до них спускається чи профільний заступник веде прийом. Для вирішення такого роду проблем міська рада планує створити контактний центр.

Відсутність інформаційних баз даних. Зокрема, немає доступу до бази даних приватизованих земельних ділянок. Оскільки структури, в розпорядженні яких ці бази даних, не підпорядковуються міськраді. Службовці припустили, що дані не  надаються через те, що можливі порушення державних норм.

Основна зі служб, які гальмують надання необхідної інформації, – відділ Держгеокадастру у Долинському районі. В ідеалі, за словами респондентів-службовців, має відбуватися тісна співпраця між їхніми відділами.

На думку службовців, пакет документів, визначений законодавством, досить великий, а його спрощення не є компетенцією міськради. Основна проблема, з якою стикається споживач при отриманні послуг ВМА– це збір усіх необхідних документів (довідок, витягів, свідоцтв тощо). При чому ці документи отримуються в інших установах – земельний відділ ЦНАП, реєстраційний відділ та інші.

Аналіз ситуації показує, що частину документів, які зобов’язаний надати споживач, ВМА міг би отримувати самостійно, наприклад, свідоцтво про державну реєстрацію, що видає реєстраційний відділ, на роботу якого у споживачів м. Долина багато нарікань.

Службовці вказують на необхідність організації процесу отримання частини документів через Інтернет, шляхом створення загальних баз, реєстрів та кадастрів, та придбання відповідного програмного забезпечення.

Якщо перелік необхідних документів встановлюється законодавчо на державному рівні, то способи їхнього збору та підготовки може вирішувати сама міськрада. Тобто проблема може бути вирішена на місцевому рівні.

З іншого боку, можна припустити, що незадоволеними у цій ситуації будуть установи, які на даний момент надають ці послуги на платній основі.

Службовці запевнили, що при створенні баз даних: реєстру нерухомого майна, баз даних орендованих земельних ділянок тощо, – процес збору документів для споживачів суттєво полегшиться. Але вирішення проблеми гальмується недостатнім фінансуванням, необхідним для створення баз та придбання програмного забезпечення.

Ще однією проблемою є різні стандарти в обслуговуванні громадян різними структурами, які мають різний рівень компетенції. Основні претензії споживачів до якості і швидкості обслуговування стосуються не самого ВМА, а реєстраційної служби, ЦНАП, районного відділу архітектури,  де спостерігаються інші  (нижчі) стандарти якості надання послуг.

Саме через незадовільний рівень роботи районного відділу архітектури і було створено ВМА.

У підсумку учасники фокус-групи-службовці підкреслили, що найбільш пріоритетними складовими ефективної діяльності ВМА, яке сприятиме дотриманню усіх принципів верховенства права є: електронні ресурси, бази даних, програми (Система ГІС (геоінформаційні системи, генплан), та охоплення своєю роботою міста без необхідності працювати з різними районними структурами. На глобальному рівні – це вирішення проблем місцевого самоврядування, питання повноти та децентралізації влади.

Є можливість та необхідність (про що зазначили як споживачі, так і службовці) зробити послуги ВМА більш доступними за якістю та ціною, а саме – спростити механізм збору необхідних для отримання послуг документів. Частину документів спеціалісти ВМА (при створенні відповідних електронних баз та встановленні відповідного програмного забезпечення) можуть отримувати самі, не покладаючи це на плечі споживача, який вимушений стояти у чергах у ЦНАП, щоб отримати виписки, довідки у  паперовому вигляді та ще й за додаткову оплату.

Cередня оцінка службовцями дотримання принципу доступності за 4-бальною шкалою
(2.1) Існує можливість реагувати на запити громадян у належний термін. 3,17
(2.2.1) Існує можливість опрацьовувати запити українською мовою 4,00
(2.2.2) Існує можливість опрацьовувати запити російською мовою 3,00
(2.2.3) Існує можливість опрацьовувати запити іншими мовами (наприклад, мовами меншин). 1,57
(2.3) Ви маєте обмеження щодо того, як допомагати громадянам у випадках очевидних помилок (наприклад, коли запити надіслано  до неправильної установи). 2,57
(2.4) Ви маєте чіткі інструкції щодо плати за послуги, які надаються вашою установою. 2,71
(2.5) Ви маєте інструкції надавати рівний доступ до інформації стосовно послуг, які надаються вашою установою, незалежно від статі/етнічного походження/ релігії або соціального статусу. 3,14
(2.6) Службовці мають рівний доступ до інформації стосовно послуг, які надаються вашою установою, незалежно від статі/етнічного походження/ релігії або соціального статусу службовця. 3,86

 

2.5 Право бути почутим

Право зацікавленої особи бути почутою установою перед прийняттям рішення прямо не передбачено при наданні адміністративних послуг у сфері архітектури й містобудування населенню у м. Долина, але може бути забезпечено таким нормативним інструментом як особистий прийом громадян посадовими особами установи. Так, відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

В Долинській міській раді графік прийому громадян з особистих питань керівництвом міської ради оприлюднений на офіційному веб-сайті ради.

Також Положенням про громадську приймальню Долинської районної ради, Долинської міської ради та Долинської районної державної адміністрації передбачено, що аналіз та інформування керівництва про кожен факт не вирішення обґрунтованих питань, порушених у зверненні громадянина, що призвело до повторного звернення або звернення до органу влади вищого рівня, тяганини, формалізму, бюрократизму є одним із завдань Громадської приймальної.

Згаданий механізм є одним із засобів забезпечення належного вирішення питань, з якими звертаються громадяни до Долинської міської ради, зокрема і при наданні адміністративних послуг.

Законодавством України встановлено право особи брати участь у розгляді питань, з якими вона звертається до відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування.

Зокрема, статтею 18 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право бути присутнім при розгляді заяви чи скарги.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу.

Відділом архітектури й містобудування Долинської міської ради вирішуються питання, що можуть потребувати участі зацікавленої особи. Це може бути пов’язане, зокрема, із узгодженням місця розташування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) при видачі паспорта прив’язки ТС та з вирішенням інших питань.

Участь зацікавлених осіб у вирішенні питань забезпечується також через особистий прийом громадян керівництвом Долинської міської ради.

В ході аналізу законодавства не виявлено законів та інших нормативних інструментів, що забезпечують обов’язок установи інформувати зацікавлених осіб про нові факти, що виникають у справах.

Законом України «Про звернення громадян» та Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 передбачено, що звернення може бути усним і письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» на органи місцевого самоврядування покладено завдання із вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України “Про звернення громадян”, упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема, щодо забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів довіри проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.

В установі на даний час не діють вказані гарячі лінії та телефон довіри, що в деякій мірі звужує право громадян на усне звернення та спілкування зі службовими особами органу місцевого самоврядування.

Проте найближчим часом планується впровадження міського контакт-центру в установі, що дозволить вирішити зазначені проблеми.

Ті респонденти, що зверталися до комунальних установ стосовно проблем, пов’язаних з архітектурою та містобудуванням,  високо оцінюють відповідність реальності тверджень «в установі вислуховують вашу точку зору та аргументи, перш ніж приймати рішення, що впливає на вас, незалежно від статі /національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу» (3,6 бала), «є часові рамки стосовно того, коли установа  повинна прийняти рішення» (3,5 бала), «установа допомогла б вам в разі допущення очевидної помилки, наприклад, якби Ви послали запит до неправильної установи» (3,4 бала). Так само досить високо оцінюється відповідність реальності твердження «установа дотримується встановлених часових рамок при прийнятті рішень, які впливають на вашу справу або у більш широкому сенсі» (3,2 бала).

Споживачі адміністративних послуг під час обговорення у фокус-групі також висловлювали думку, що із дотриманням права бути почутим  суттєвих проблем немає. Є графік проведення сесій, з яким можна ознайомитися на сайті міськради, і є можливість у споживача бути присутнім на сесії виконкому, коли розглядається його справа.

Крім того, при необхідності споживач може звернутися на першому етапі отримання послуги безпосередньо до спеціалістів ВМА (у прийомні дні) для отримання додаткових консультацій чи роз’яснень. Повноту пакету документів перевіряють працівники громадської приймальні, що знижує ймовірність помилок при подачі заяви.

Терміни розгляду заяви вказані на самому бланку заяви, а враховуючи невелику кількість населення м. Долина (близько 20 000 жителів) та помірну кількість звернень за послугами до ВМА (близько 300-360 заяв за рік) порушень у дотриманні встановлених часових рамок при прийнятті рішень не спостерігається.

Cередня оцінка користувачами дотримання права бути почутим за 4-бальною шкалою
(3.1) На вашу думку, в установі вислуховують вашу точку зору та аргументи, перш ніж приймати рішення, що впливає на вас, незалежно від статі /національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу. 3,55
(3.2) На вашу думку, установа допомогла б вам у разі допущення очевидної помилки, наприклад, якщо ви надіслали запит до неправильної установи. 3,4
(3.3) На вашу думку, є часові рамки щодо того, коли установа повинна прийняти рішення. 3,54
(3.4) На вашу думку, установа дотримується встановлених часових рамок при прийнятті рішень, які впливають на вашу справу або у більш широкому сенсі. 3,21

Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання різних аспектів права бути почутим нижче,  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом.

Cередня оцінка користувачами дотримання права бути почутим за 4-бальною шкалою, залежно від того, з яких питань зверталися користувачі
Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
(3.1) На вашу думку, в установі вислуховують вашу точку зору та аргументи, перш ніж приймати рішення, що впливає на вас, незалежно від статі /національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу. 3,66 3,39
(3.2) На вашу думку, установа допомогла б вам у разі допущення очевидної помилки, наприклад, якщо ви надіслали запит до неправильної установи. 3,56 3,10
(3.3) На вашу думку, є часові рамки щодо того, коли установа повинна прийняти рішення. 3,68 3,22
(3.4) На вашу думку, установа дотримується встановлених часових рамок при прийнятті рішень, які впливають на вашу справу або у більш широкому сенсі. 3,40 2,84

 Службовці органів влади та комунальних установ високо оцінюють такі  аспекти права бути почутим в їхній установі: «Існують встановлені процедури для заслуховування громадянина, перш ніж буде прийнято рішення, яке впливатиме на його справу» (3,3 бала), «Існують встановлені процедури для заслуховування особи в усній формі або шляхом бесіди перед прийняттям рішення» (3,1 бала),  «Ви маєте інструкції щодо часових меж, у рамках яких має бути прийнято рішення» (3,1 бала). Низько оцінюється службовцями відповідність реальності судження «Ви стикаєтеся із ситуаціями, коли складно дотримуватися часових термінів, у рамках яких має бути прийнято рішення» (2,1 бала).

Відповідність реальності судження «Ви маєте інструкції щодо того, як забезпечити, щоб право бути почутим було послідовно дотримане для різних груп громадян незалежно від статі/ національної належності/ релігії чи іншого соціального статусу» оцінюється в середньому 2,7 балами.

Щодо комунікацій із споживачами, відкритості посадовців, опитані службовці під час обговорення у фокус-групі проблем не озвучили. Наголосили на тому, що у більшості випадків споживачі поінформовані, коли буде розглядатися їхня справа (дата та час проведення сесії) і, як запевнили службовці, можуть бути присутніми у залі.

Проблем з дотриманням часових меж, у які приймається рішення, не озвучили ні службовці, ні споживачі. Додатковим стимулом для якісного виконання своїх обов’язків спеціалістами ВМА є премії.

Cередня оцінка службовцями дотримання права бути почутим за 4-бальною шкалою
(3.1) Існують встановлені процедури для заслуховування особи, перш ніж буде прийнято рішення, що впливатиме на цю особу. 3,29
(3.2) Існують встановлені процедури для заслуховування особи в усній формі або шляхом бесіди перед прийняттям рішення. 3,14
(3.3) Ви маєте інструкції щодо часових меж, у рамках яких має бути прийнято рішення. 3,14
(3.4) Ви стикаєтеся із ситуаціями, коли складно дотримуватися часових термінів, у рамках яких має бути прийнято рішення. 2,14
(3.5) Ви маєте інструкції щодо того, як забезпечити, щоб право бути почутим було послідовно дотримане для різних груп громадян незалежно від статі/ національної належності/ релігії чи іншого соціального статусу. 2,71

 

2.6 Прозорість 

Під час обговорення у фокус-групі її учасники заявляли, що уся інформація стосовно переліку послуг та вимог до пакету документів є доступною та вичерпною: сайт міськради, інформаційний стенд  зі списком необхідних документів стосовно кожної послуг, який споживач може взяти із собою.

Споживачі переконані, що службовці ВМА дотримуються усіх вимог та інструкцій щодо поширення та використання приватної та конфіденційної інформації та зазначили, що усі рішення виконкому  розміщуються на сайті, як це вимагається законом.

Cередня оцінка користувачами дотримання принципу прозорості
за 4-бальною шкалою
3,60
3,57
(4.3) На вашу думку, установа може розкривати конфіденційну або приватну інформацію. 2,03
(4.4) На вашу думку, ви можете одержати від установи інформацію про справу, що стосується вас. 3,53

Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання різних аспектів принципу прозорості нижче,  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом.

Cередня оцінка користувачами дотримання принципу прозорості
за 4-бальною шкалою,
залежно від того, з яких питань зверталися користувачі
Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
(4.1) На вашу думку, ви б одержали інформацію, якщо б попросили її надати, стосовно законів, стандартів і процедур, які регулюють роботу установи. 3,70 3,31
(4.2) На вашу думку, ви б одержали рівний доступ до інформації в установі незалежно від вашої статі/етнічного походження/релігії або іншого соціального статусу. 3,67 3,40
(4.3) На вашу думку, установа може розкривати конфіденційну або приватну інформацію. 1,62 2,40
(4.4) На вашу думку, ви можете одержати від установи інформацію про справу, що стосується вас. 3,74 3,15

Службовці органів влади та комунальних установ високо оцінюють наявність у них інструкцій щодо того, як поводитися з даними щодо приватного життя і недоторканості (3,7 бали), наявність встановлених процедур для архівного зберігання даних (3,7 бали), наявність інструкцій щодо того, як забезпечити однаковий доступу до  інформації для різних категорій громадян, у тому числі для жінок і чоловіків (3,4 бала), наявність інструкцій щодо того, як відповідати особам, які бажають одержати інформацію про закони, стандарти і процедури, що регулюють роботу їх установи (3,4 бали), наявність інструкцій щодо того, як обробляти запити осіб, які бажають одержати інформацію стосовно їхніх справ (3,3 бали).

Під час обговорення у фокус-групі службовці зазначали, що інструкції, які сприяють дотриманню принципу прозорості, прописані у “Кодексі поведінки” працівників міськради. Серед інших положень є таке, що зобов’язує “максимально задовільнити звернення громадянина”: надати інформацію стосовно законів та процедур, що регулюють роботу ВМА, повідомити на якій етапі знаходиться розгляд справи тощо.

Але застосування електронного документообігу полегшило б роботу службовцям та надало б споживачам додаткові зручності та зробило б надання послуг більш прозорим. Наразі, маючи зареєстрований номер справи споживач не може подивитися за допомогою Інтернет-сайту, на якому етапі обробки знаходиться його запит.

Cередня оцінка службовцями дотримання принципу прозорості
за 4-бальною шкалою
(4.1) Ви маєте інструкції щодо того, як відповідати особам, які бажають одержати інформацію про закони, стандарти і процедури, що регулюють роботу вашої установи. 3,43
(4.2) Ви маєте інструкції щодо того, як забезпечити однаковий доступу до  інформації для різних категорій громадян, у тому числі для жінок і чоловіків. 3,43
(4.3) Ви маєте інструкції щодо того, як обробляти запити осіб, які бажають одержати інформацію стосовно їхніх справ. 3,29
(4.4) Ви маєте інструкції щодо того, як поводитися з даними щодо приватного життя і недоторканості. 3,71
(4.5) Ви маєте встановлені процедури для архівного зберігання даних. 3,71

 

2.7 Право на оскарження 

Під час обговорення у фокус-групі її учасники говорили, що право на оскарження забезпечується завдяки Інтернет ресурсам (сторінка міськради у Facebook, Інтернет-портал “Відкрите місто”), де кожен може висловити усі скарги, пропозиції, вказати на проблеми тощо. Також є можливість написати скаргу міському голові.

Cередня оцінка користувачами дотримання права на оскарження
за 4-бальною шкалою
 
(5.1) На вашу думку, установа пояснює причини своїх рішень при заслуховуванні справи. 3,32
(5.2) На вашу думку, установа інформуватиме вас після того, як прийнято рішення, що стосується вас, незалежно від статі /національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу. 3,37
(5.3) На вашу думку, ви можете оскаржити рішення установи, прийняті не на вашу користь. 3,6
(5.4) На вашу думку, установа проконсультує вас стосовно того, як оскаржити рішення, прийняте цією установою. 3,36
3,3

Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання різних аспектів права на оскарження нижче,  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом. 

Cередня оцінка користувачами дотримання права на оскарження
за 4-бальною шкалою,
залежно від того, з яких питань зверталися користувачі
Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
(5.1) На вашу думку, установа пояснює причини своїх рішень при заслуховуванні справи. 3,62 2,58
(5.2) На вашу думку, установа інформуватиме вас після того, як прийнято рішення, що стосується вас, незалежно від статі /національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу. 3,47 2,83
(5.3) На вашу думку, ви можете оскаржити рішення установи, прийняті не на вашу користь. 3,68 3,35
(5.4) На вашу думку, установа проконсультує вас стосовно того, як оскаржити рішення, прийняте цією установою. 3,49 2,90
(5.5) На вашу думку, установа переглядатиме власні рішення справедливо та об’єктивно, незалежно від статі /національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу клієнта. 3,43 2,75

Службовці органів влади та комунальних установ констатують, що у них є інструкції про те, як інформувати громадян про прийняте рішення (відповідність цього твердження реальності оцінюється 3,4 балами), наявність інструкцій стосовно того, що повинні включати рішення службовців (наприклад, доводи, пояснення, зазначення засобів правового захисту) (3,3 бали), наявність інструкцій щодо того, як проконсультувати особу, яка бажає оскаржити рішення, винесене їх установою (3,1 бала). Дещо нижче оцінюється  наявність інструкцій щодо того, як працювати з громадянами, які бажають оскаржити рішення, незалежно від статі/ національної належності/ релігії чи іншого соціального статусу (2,9 бала).

Під час обговорення у фокус-групі службовці підкреслювали, що є чіткі інструкції стосовно того, що повинні включати рішення (пояснення, посилання на нормативні акти) Для усіх відділів затверджено систему управління якості: є діловодство, є інструкції та шаблони, чітко затверджені бланки, колонтитули, які мають бути на офіційному листі.

Про рішення щодо запиту на надання послуги ВМА повідомляють за допомогою СМС чи телефонного дзвінка.

Перед тим, як скаржитися, спеціалісти ВМА, як правило, радять споживачеві ознайомитися із роз’ясненнями у винесеному рішенні відмовити у наданні послуги, додатково ознайомитися із державними будівельними нормами (ДБН). Якщо споживач хоче оскаржити рішення, йому пропонують звертатися до суду.

Крім того є можливість подзвонити по гарячій лінії ОДА (озвучити скаргу) або написати у Facebook, де у Долинської міськради є своя сторінка, на яку регулярно заходять усі службовці міськради, включаючи мера.

Cередня оцінка службовцями дотримання права на оскарження
за 4-бальною шкалою
 
(5.1) Ви маєте інструкції стосовно того, що повинні включати ваші рішення (наприклад, доводи, пояснення, зазначення засобів правового захисту). 3,29
(5.2) Ви маєте інструкції щодо того, як інформувати особу про прийняте рішення. 3,43
(5.3) Ви маєте інструкції щодо того, як проконсультувати особу, яка бажає оскаржити рішення, винесене вашою установою. 3,14
(5.4) Ви маєте інструкції щодо того, як працювати з громадянами, які бажають оскаржити рішення, незалежно від статі/ національної належності/ релігії чи іншого соціального статусу. 2,86

 

2.8 Підзвітність 

Службовці в установі керуються Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року № 214, яким рекомендовано керуватися і посадовим особам органів місцевого самоврядування при виконанні службових обов’язків.

Крім того, в Долинській міській раді з метою упорядкування професійної діяльності посадових осіб апарату, його удосконалення на основі етичних норм і вимог, якими мають керуватися на практиці посадові особи для забезпечення відповідного рівня фахової відповідальності та високої якості надання послуг різним категоріям клієнтів прийнятий Етичний Кодекс поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Долинської міської ради затверджений рішенням виконкому від 13.06.2008 № 363. Вимоги до посадових осіб апарату міської ради закріплені в принципах Етичного кодексу (принцип законності, професіоналізму, іміджу та авторитету, гуманізму, неупередженості та рівності).

Дія Етичного кодексу посадових осіб місцевого самоврядування Долинської міської ради, поширюється на всіх працівників апарату міської ради.(див. також питання 20 «Розгляду по суті»).

Користувачі адміністративних послуг, які зверталися до комунальних установ стосовно питань, пов’язаних з архітектурою та містобудуванням, високо оцінюють відповідність реальності тверджень «органи нагляду і контролю (омбудсмен, правозахисні установи тощо) впливають на роботу установи» (3,6 бала), «співробітники установи знають, як діяти у ситуаціях, коли інший чиновник підозрюється у порушенні закону» (3,5 бала) і «скарги на установу сприймаються серйозно і розглядаються відповідним чином» (3,3 бала).

Низько оцінюється вірогідність того, що чиновник установи міг ставитися дискримінуюче до громадян (їх статі/ національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу) без того, щоб така поведінка була виправлена (1,7 бала). Також низько оцінюється відповідність реальності твердження «Ви стикалися з ситуацією, коли хтось із клієнтів установи був дискримінований за ознакою статі/ національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу (1,4 бала).

Разом з тим, досить високо оцінюється відповідність реальності твердження «співробітникам установи  пропонують хабарі» (3,2 бала). Хоча нижче оцінюється відповідність реальності твердження  «чиновник установи міг би прийняти хабар, уникнувши при цьому викриття і покарання» (2,8 бала).

Під час обговорення у фокус-групі висловлювалася думка, що чіткого розуміння, хто контролює роботу ВМА, ЦНАП у більшості немає. На думку частини респондентів,  такий контроль здійснюють депутати міської ради, адміністрація.

Ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання різних аспектів принципу підзвітності нижче,  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом. У тому числі особливо високо оцінюється рівень корумпованості службовців. 

Cередня оцінка користувачами дотримання принципу підзвітності
за 4-бальною шкалою
(6.1) На вашу думку, органи нагляду і контролю [приклади органів нагляду і контролю: омбудсмен, правозахисні установи тощо] впливають на роботу установи. 3,61
(6.2) На вашу думку, співробітники установи знають, як діяти у ситуаціях, коли інший чиновник підозрюється у порушенні закону. 3,54
(6.3) На вашу думку, співробітникам установи  пропонують хабарі. 3,17
(6.4) На вашу думку, чиновник установи міг би прийняти хабар, уникнувши при цьому викриття і покарання. 2,82
(6.5) Ви стикалися з ситуацією, коли хтось із клієнтів установи був дискримінований за ознакою статі/ національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу. 1,43
(6.6) На вашу думку, чиновник установи міг ставитися дискримінуюче до громадян (їх статі/ національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу) без того, щоб така поведінка була виправлена 1,73
(6.7) На вашу думку, скарги на установу сприймаються серйозно і розглядаються відповідним чином. 3,33
Cередня оцінка користувачами дотримання принципу підзвітності за 4-бальною шкалою, залежно від того, з яких питань зверталися користувачі
Питання, пов’язані з архітектурою та будівництвом Земельні питання (відділ Держгеокадастру)
(6.1) На вашу думку, органи нагляду і контролю [приклади органів нагляду і контролю: омбудсмен, правозахисні установи тощо] впливають на роботу установи. 3,69 3,22
(6.2) На вашу думку, співробітники установи знають, як діяти у ситуаціях, коли інший чиновник підозрюється у порушенні закону. 3,65 3,11
(6.3) На вашу думку, співробітникам установи  пропонують хабарі. 2,79 3,49
(6.4) На вашу думку, чиновник установи міг би прийняти хабар, уникнувши при цьому викриття і покарання. 2,09 3,52
(6.5) Ви стикалися з ситуацією, коли хтось із клієнтів установи був дискримінований за ознакою статі/ національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу. 1,14 1,51
(6.6) На вашу думку, чиновник установи міг ставитися дискримінуюче до громадян (їх статі/ національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу) без того, щоб така поведінка була виправлена 1,20 2,51
(6.7) На вашу думку, скарги на установу сприймаються серйозно і розглядаються відповідним чином. 3,49 2,91

Службовці органів влади та комунальних установ високо оцінюють власні знання про існування законів, нормативних актів чи внутрішніх інструкцій щодо ґендерної рівності у їх установі (3,2 бала), наявність інструкцій щодо того, як опрацьовувати скарги на їх  установу або співробітників установи (3,2 бала).

Помітно нижче оцінюється наявність інструкцій стосовно того, що робити, якщо вони підозрюють когось у їх установі у порушенні закону під час виконання його/її службових повноважень (2,7 бала). Також низько оцінюється відповідність реальності твердження «На вашу роботу впливають рішення та інструкції органів нагляду і контролю» (2,1 бала).

Разом з тим, низько оцінюється імовірність застосування корупційних практик службовцями цих установ та випадків дискримінації клієнтів: «службовець вашої установи може прийняти хабар, уникнувши при цьому викриття і покарання» – 1,7 бала, «Ви стикаєтеся зі ситуаціями, коли хтось пропонує вам хабар» (1,7 бала),    «Ви стикаєтеся зі ситуаціями, коли хтось був дискримінований за ознакою статі / національної належності / релігії чи іншого соціального статусу» – 1,0 бала.

Під час обговорення у фокус-групі службовці розповідали, що контроль якості ВМА здійснюється зусиллями міськради (згадували відділ економіки) кожного року проводиться аудит по системі управління якістю. Про виявлені проблеми респонденти не прагнули говорити, але запевнили, що проблеми були усунуті.

Також роботу відділу контролюють заступник міського голови, профільний заступник і сам міський голова.

Отже контроль здійснюється колегами по роботі (спеціалістами тієї ж установи, де функціонує ВМА), що здається не дуже коректним.

Службовці ВМА зазначили, що рішення та інструкції органів нагляду і контролю на їхню роботу не впливають.

Інструкцій стосовно того, що робити, якщо є підозри, що хтось з колег в установі порушує закон під час виконання службових повноважень, немає.

Випадки, коли намагалися дати хабар (як несумлінні споживачі, так і контролюючі органи) виникали. Але службовці ВМА запевнили, що не бажають брати на себе відповідальність за незаконні рішення.

При цьому відверто зазначили, що якщо хтось із службовців вирішить взяти хабар, то теоретично можна придумати, як це зробити, щоб уникнути при цьому покарання. Якщо потрапляють скарги на установу чи когось із співробітників, вони опрацьовуються на місці та споживачеві чи установі дається пояснення.

Cередня оцінка службовцями дотримання принципу підзвітності
за 4-бальною шкалою
 
(6.1) На вашу роботу впливають рішення та інструкції органів нагляду і контролю. 2,14
2,71
(6.3) Ви стикаєтеся зі ситуаціями, коли хтось пропонує вам хабар. 1,71
(6.4) Ви стикаєтеся зі ситуаціями, коли хтось був дискримінований за ознакою статі / національної належності / релігії чи іншого соціального статусу. 1,00
(6.5) На вашу думку, службовець вашої установи може прийняти хабар, уникнувши при цьому викриття і покарання. 1,71
(6.6) Ви маєте інструкції щодо того, як опрацьовувати скарги на вашу установу або співробітників установи. 3,17
(6.7) Ви знаєте про існування законів, нормативних актів чи внутрішніх інструкцій щодо ґендерної рівності у вашій установі. 3,20

 

2.9 Особливості відповідей чоловіків і жінок

Аналіз законодавства з гендерної проблематики питання показав таке:

Засадничою нормою стосовно гарантування ґендерної рівності є стаття 24 Конституції України. Так, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 64 Конституції України вказує, що права і свободи, передбачені, зокрема, статтею 24, не можуть бути обмежені.

Спеціальним нормативним актом є Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Законом запроваджується визначення таких термінів як «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості жінок і чоловіків», «дискримінація за ознакою статі», «ґендерна рівність», «ґендерно-правова експертиза» тощо та визначаються основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Цим Законом визначаються повноваження Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Окремо визначаються повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (наразі ним є Міністерство соціальної політики України, Положення про яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423), а також уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Додаткові положення передбачені в Указі Президента України від 26 липня 2005 р. «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087 «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми».

Крім того, статтею 4 вказаного Закону запроваджено здійснення ґендерно-правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових актів. На її виконання ухвалено такі підзаконні акти, як постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 504 «Про проведення ґендерно-правової експертизи» та наказ Міністерства юстиції України від 12 травня 2006 р. № 42/5 «Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи», яким затверджено Інструкцію з проведення ґендерно-правової експертизи та Висновок ґендерно-правової експертизи акта законодавства. Окремо слід відзначити щорічні плани проведення ґендерно-правової експертизи актів законодавства. Останній План проведення ґендерно-правової експертизи актів законодавства на 2015 рік було затверджено наказом Міністерства юстиції України від 23 січня 2015 року № 25/7. Відповідно до нього ґендерно-правовій експертизі в 2015 році піддаються Закони України «Про курорти», «Про туризм», «Про інноваційну діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про індексацію грошових доходів населення» та «Про соціальний захист дітей війни».

Окремі розділи Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» присвячено забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у громадсько-політичній, соціально-економічній та освітній сферах. Дані положення відображені й у профільних законах стосовно цих сферах (наприклад, ч. 6 ст. 3, абз. 2 ч. 3 Закону України «Про місцеві вибори», ст. 4 абз. 12 ч. 2 ст. 13 Кодексу законів про працю України, ч. 6 ст. 7 Сімейного кодексу України, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про освіту», абз. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про вищу освіту» тощо).

Розділ VI Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» містить загальні положення стосовно відповідальності за порушення законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які знаходять вияв у статті 161 Кримінального кодексу України, статті 248 Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо)

Положення щодо ґендерної рівності містяться і в Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», відповідно до якого дискримінацією є ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками, зокрема, статі зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Крім зазначених нормативних актів, регулювання означеного питання наявне в Законі України «Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок», постанові Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» тощо. У них містяться стандарти ґендерної рівності, до яких прагне український законодавець, й окремі шляхи їх досягнення.

При оцінці дотримання принципів законності, доступності, права бути почутим, прозорості, права на оскарження та підзвітності статистично значущих відмінностей між відповідями жінок та чоловіків не виявлено.

 

Висновки і пропозиції

Даючи загальну оцінку якості надання адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури і будівництва під час їх  останнього звернення, респонденти в середньому оцінюють її відносно високо – 4,0 балами за п’ятибальною шкалою.

Оцінюючи дотримання  таких принципів як законність, доступність, право бути почутим, прозорість, право на оскарження та підзвітність при наданні адміністративної послуги, пов’язаної з питаннями архітектури і містобудування під час їх останнього звернення, респонденти оцінюють дотримання всіх зазначених принципів у діапазоні від 4,0 (оцінка дотримання принципів права бути почутим і  прозорості) до 4,2 балів (оцінка дотримання права на оскарження і підзвітності) за п’ятибальною шкалою.

Разом з тим, ті респонденти, які зверталися із земельних питань, оцінюють дотримання усіх зазначених принципів нижче (від 3,5 до 3,9 балів),  ніж ті, хто  звертався лише з питань, пов’язаних з архітектурою та будівництвом (оцінки від 4,1 до 4,3 балів).

Тому, можна рекомендувати міській владі скасувати для користувачів необхідність отримання додаткових документів, а покласти цю функцію на службовців.

При оцінці дотримання принципів законності, доступності, права бути почутим, прозорості, права на оскарження та підзвітності статистично значущих відмінностей між відповідями жінок та чоловіків не виявлено.

Дотримання різних аспектів принципу законності при наданні адміністративних послуг оцінюється користувачами послуг, пов’язаних з питаннями архітектури і містобудування, та службовцями досить високо. Однак, службовцями нижче оцінюється наявність інструкцій стосовно того, як їм діяти  у різних ситуаціях (коли ґендерна рівність та принципи недискримінації не дотримані, як вирішувати ситуації, в яких присутній конфлікт інтересів).

Роз’яснення нових постанов та інших нормативних актів мають рекомендаційний характер. Міністерства та відомства не хочуть брати на себе відповідальність, на їхні листи з роз’ясненнями не можна посилатися при прийнятті рішень або підготовці відповідей громадянам. У результаті службовці ВМА вимушені приймати рішення на свій страх і ризик або відмовляти споживача від його проекту. Тому може бути запропоновано вищим органам влади надавати більш чіткі роз’яснення та інструкції, як службовцям на місцях діяти в тій чи іншій ситуації.

Користувачами адміністративних послуг високо оцінюється імовірність корупційних дій службовців комунальних установ при наданні адміністративних послуг. До того ж, самі споживачі адміністративних послуг не вважають використання родинних зв’язків та знайомств для прискорення отримання послуги чимось протизаконним.

Стосовно реалізації принципу доступності, респонденти, які зверталися до комунальних установ з приводу надання послуг, пов’язаних  з питаннями архітектури і містобудування, високо оцінюють можливість спілкуватися із службовцями українською та російською    мовами.  Досить високо оцінюються комунальні установи з точки зору доступності для відвідування та комунікацій.

Однак, учасники фокус-групи-споживачі адміністративних послуг висловили низку зауважень стосовно реалізації цього принципу. Нарікання переважно викликані довгими чергами у ЦНАП та поганою організацією процесу надання адмінпослуг, через що в одній загальній черзі опиняються люди, мета візиту яких до ЦНАП зовсім різна. Немає необхідного розподілу кабінетів, спеціалістів залежно від виду послуг.  Було наголошено на необхідності покращення організації роботи ЦНАП таким чином, щоб споживач розумів, у яке вікно/кабінет за якими послугами звертатися.

Споживачі вважають, що процедуру отримання послуг можна спростити, створивши відповідні електронні бази даних, кадастрів, реєстрів тощо.

Проблеми із отриманням інформації виникають зазвичай, коли йдеться про документи, ділянки, дозволи, довідки, які підпорядковуються району, а не місту, стосуються земельних ділянок поза територією міста і треба мати справу із сільрадами Долинського району.

Для покращення механізму надання послуг ВМА споживачі адміністративних послуг-учасники фокус-групи запропонували наступне: скоротити перелік документів, необхідних для отримання послуг ВМА, звільнити споживачів (хоча б частково) від самостійної підготовки пакету документів. Респонденти переконані, що частину довідок, витягів із кадастру тощо, через які відстоюються великі черги до ЦНАП та витрачається багато часу та нервів, службовці ВМА можуть отримувати самостійно без участі споживача, маючи доступ до відповідних електронних баз даних та архівів. Зробити приміщення громадської приймальні більш просторим, покращити організацію роботи ЦНАП, зробити можливим попередній запис. Було висловлене побажання відокремлення міськради, обласної та районної адміністрації у різні будівлі, які наразі розміщені в одній будівлі, що створює незручності для споживачів.

Службовці низько  оцінили  наявність чітких інструкцій щодо плати за послуги, які надаються їх установою.

Через відсутність сучасного програмного забезпечення та відповідних баз, інформаційних систем виникає багато проблем. Тому створення таких баз є одним з першочергових завдань. Службовці вказують на необхідність організації процесу отримання частини документів через Інтернет, шляхом створення загальних баз, реєстрів та кадастрів та придбання відповідного програмного забезпечення.

Висловлюються пропозиції створення контактного центру для покращення комунікацій з отримувачами адміністративних послуг.

Ще однією проблемою є різні стандарти в обслуговуванні громадян різними структурами, які мають різний рівень компетенції. Основні претензії споживачів до якості і швидкості обслуговування стосуються не самого ВМА, а реєстраційної служби, ЦНАП, районного відділу архітектури,  де спостерігаються інші  (нижчі) стандарти якості надання послуг.

При оцінці реалізації права бути почутим споживачі адміністративних послуг та службовці не вказують на існування істотних проблем

Так само не висловлювалося нарікань стосовно реалізації принципу прозорості. Лише службовці зазначали, що застосовання електронного документообігу полегшило б роботу службовцям та надало б споживачам додаткові зручності та зробило б надання послуг більш прозорим. Наразі, маючи зареєстрований номер справи споживач не може подивитися за допомогою Інтернет-сайту, на якому етапі обробки знаходиться його запит.

Стосовно права на оскарження, то споживачі адміністративних послуг високо оцінюють реалізацію цього принципу. Службовці органів влади та комунальних установ констатують, що у них є інструкції про те, як інформувати громадян про прийняте рішення, наявність інструкцій стосовно того, що повинні включати рішення службовців, наявність інструкцій щодо того, як проконсультувати особу, яка бажає оскаржити рішення, винесене їх установою. Проте дещо нижче оцінюється  наявність інструкцій щодо того, як працювати з громадянами, які бажають оскаржити рішення, незалежно від статі/ національної належності/ релігії чи іншого соціального статусу.

Підзвітність. Користувачі адміністративних послуг, які зверталися до комунальних установ стосовно питань, пов’язаних з архітектурою та містобудуванням, високо оцінюють вплив органів нагляду і контролю на роботу комунальних установ, а також те, що  скарги на установу сприймаються серйозно і розглядаються відповідним чином. Хоча самі службовці ВМА зазначили, що рішення та інструкції органів нагляду і контролю на їхню роботу мало впливають.

Можливість прямої дискримінації службовцями комунальних установ громадян (за національністю, релігійних поглядами, соціальним статусом) оцінюється вкрай низько, так само як вкрай рідко користувачі послуг особисто стикалися з ситуацією, коли  хтось із клієнтів установи був дискримінований за ознакою статі/ національності/ релігійних поглядів чи іншого соціального статусу.

Разом з тим, користувачі послуг високо оцінюють можливість корупційних дій службовців (насамперед при вирішенні земельних питань), тоді як самі службовці низько оцінюють імовірність застосування своїми колегами корупційних практик.

Службовці органів влади та комунальних установ високо оцінюють власні знання про існування законів, нормативних актів чи внутрішніх інструкцій щодо ґендерної рівності у їх установі, наявність інструкцій щодо того, як опрацьовувати скарги на їх  установу або співробітників установи. Помітно нижче оцінюється наявність інструкцій стосовно того, що робити, якщо вони підозрюють когось у їх установі у порушенні закону під час виконання його/її службових повноважень.

Проведений пошук та аналіз нормативних документів загальнодержавного та локального характеру дозволив дослідити стан реалізації цих актів та ступінь їх дотримання органами державної влади і місцевого самоврядування, які поширюють свою юрисдикцію на територію міста Долина, співвіднесено положення відповідних нормативних документів із принципами верховенства права.

Аналіз показав не тільки наявність досить ґрунтовного масиву нормативних джерел щодо регулювання організації надання особам органами публічної влади адміністративних послуг у сфері архітектури й містобудування у місті Долина, але й високий рівень правозастосування. Усі принципи верховенства права, які бралися до аналізу, – законність, доступність, право бути почутим, право на оскарження, прозорість, підзвітність – знаходять своє відповідне втілення у діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.

Висновки та пропозиції поділено відповідно до зазначених критеріїв верховенства права.

 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ:
 1. Діяльність органів публічної влади міста Долина щодо надання адміністративних послуг у сфері архітектури й містобудування регламентується значною кількістю законів та підзаконних актів, найвищу юридичну чинність із яких має Конституція України, меншою юридичною силою володіють кодифіковані та звичайні закони. Інші види актів, у тому числі локальна правотворчість, є підзаконними.
 2. У Долинській міській раді протягом вже чотирьох років діє програма «Інформаційно-правові системи ЛІГА: ЗАКОН», що забезпечує службовців оновленнями та доповненнями до законодавства й інших нормативних актів.
 3. Законодавством передбачено різноманітні адміністративні та судові механізми зупинення/скасування актів органів публічної влади. Так, Конституційний Суд України визнає такими, що не відповідають Конституції України, акти Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України. Акти інших органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними адміністративними судами. Дію актів Кабінету Міністрів України може бути зупинено указом Президента України, при цьому сам Кабінет Міністрів України може скасовувати акти центральних органів виконавчої влади. Рішення голів місцевих державних адміністрацій може бути скасовано Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Рішення місцевої ради та її виконавчого комітету може бути зупинено відповідним сільським, селищним, міським головою. Виконавчий комітет міської ради має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
 4. Різноманітні нормативні інструменти щодо мінімізації негативного впливу адміністративного розсуду містяться в Регламенті виконавчого комітету Долинської міської ради, Інструкції з діловодства Долинської міської ради, Положенні про відділ містобудування й архітектури Долинської міської ради.
 5. Нормативні інструменти стосовно уникнення конфлікту інтересів прослідковуються в Законі України «Про запобігання корупції», який визначає потенційний і реальний конфлікти інтересів, а також приватний інтерес. Загальні правила поведінки державного службовця, чинність яких поширюється на службовців муніципальних органів, містять детальний механізм врегулювання конфлікту інтересів. У Долинській міській раді функції з роз’яснювальної роботи щодо вказаних питань покладено на юридичний відділ.
 6. Конституційний принцип рівності виявляється у відсутності будь-якої дискримінації при отриманні адміністративних послуг у сфері будівництва й архітектури.

 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ:
 1. Адміністративні послуги надаються відділом архітектури й містобудування Долинської міської ради за заявою суб’єкта звернення. Відповідно до розпорядження голови Долинської міської ради «Про Громадську приймальню» утворено Громадську приймальню Долинської районної ради, міської ради та районної державної адміністрації, основною метою якої є щоденна робота з громадянами, які приходять на прийом в районну, міську ради та районну державну адміністрацію.
 2. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 3. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на тиждень. У графіку роботи Долинської міської ради дотримано даного обов’язку.
 4. Закон України «Про звернення громадян» визначає вимоги до звернення, недотримання яких спричиняє повернення відповідного звернення заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
 5. Адміністративні послуги з питань містобудування надаються відділом архітектури й містобудування Долинської міської ради безоплатно.
 6. Порядок надання адміністративних послуг в установі регламентований Законом України «Про адміністративні послуги», іншими законами України та Положенням про відділ архітектури й містобудування Долинської міської ради. У Долинській міській раді на даний момент не створено Центру надання адміністративних послуг. У певній мірі функції Центру надання адміністративних послуг виконує Громадська приймальня. Однак Положенням про громадську приймальню прямо не покладені повноваження із надання адміністративних послуг Долинською міською радою. У Долинській міській раді впроваджена система управління якістю ISO 9001:2008.
 7. Особам, що вживають регіональну мову (мови), забезпечується право подавати усні чи письмові заяви та отримувати відповіді на них цією мовою (мовами). При цьому видання анкетованих (стандартизованих) форм звернення іншими мовами, крім державної, не передбачається. Статтею 12 Статуту міста Долина передбачено, що Долинська міська рада, міський голова, виконавчі органи Долинської міської ради здійснюють дiловодство, ведуть документацiю i листування в межах території України державною мовою.

 

ПРАВО БУТИ ПОЧУТИМ:
 1. Право зацікавленої особи бути почутою установою перед прийняттям рішення прямо не передбачене при наданні адміністративних послуг у сфері архітектури й містобудування населенню у м. Долина, але може бути забезпечене особистим прийомом громадян посадовими особами установи. У Долинській міській раді графік прийому громадян з особистих питань керівництвом міської ради оприлюднений на офіційному веб-сайті ради.
 2. Законодавством України встановлено право особи брати участь у розгляді питань, з якими вона звертається до відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування. Відділом архітектури й містобудування Долинської міської ради вирішуються питання, що можуть потребувати участі зацікавленої особи. Це може бути пов’язано, зокрема, з узгодженням місця розташування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) при видачі паспорта прив’язки ТС.
 3. Нормативних інструментів, що забезпечують обов’язок установи інформувати зацікавлених осіб про нові факти, що виникають у справах, не виявлено.
 4. Нормативні положення щодо того, як службовці установи повинні спілкуватися з громадянами, закріплені в Загальних правилах поведінки державного службовця, дія яких поширюється як на службовців обласної та районної державної адміністрації, так і на посадових осіб органів місцевого самоврядування при виконанні службових обов’язків. На забезпечення дотримання етичних правил поведінки при спілкуванні з людьми в установі діє Етичний кодекс поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Долинської міської ради.
 5. Територіальна громада міста Долина не у змозі реалізувати власне конституційне право брати участь у здійсненні місцевого самоврядування шляхом місцевого референдуму, у тому числі, і з питань архітектури та містобудування. Статутом міста Долини передбачені такі процедури для спілкування з великими групами людей, як: опитування територіальної громади (консультативний референдум, громадське опитування); загальні збори громадян за місцем проживання; територіальні комітети; місцеві ініціативи; громадські слухання.
 6. В установі повинна діяти низка процедур, які б дозволяли громадянам звертатися до установи в усному порядку. Місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування повинні вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення й особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України “Про звернення громадян”, упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема, щодо забезпечення створення та функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом. У Долинській міській раді планується впровадження міського контакт-центру в установі, що дозволить вирішити зазначені проблеми.
 7. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги. На виконання вказаних законодавчих вимог у Долинській міській раді на кожну адміністративну послугу, що надається відділом архітектури і містобудування, затверджені інформаційні картки, в яких визначено строки виконання кожної окремої адміністративної послуги з питань архітектури й містобудування.
 8. Законодавство України та локальні нормативно-правові акти, що діють на території міста Долина, не містять чітких приписів та нормативних інструментів щодо того, що установа має враховувати всі релевантні факти перед тим як прийняти рішення. Рішення щодо надання адміністративних послуг у сфері містобудування й архітектури ухвалюється за наявності формальних ознак (підстав), вказаних у нормативному акті. Наявність чи відсутність інших підстав (релевантних фактів, життєвих обставин) не впливає на прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги.
 9. Відповідальні особи за надання адміністративної послуги визначаються у відповідних інформаційних та технологічних картках адміністративних послуг з архітектури й містобудування Долинської міської ради.
 10. Діловодство в установі регламентоване Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади; Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях; Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, а також Інструкцією з діловодства в Долинській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, організаціях, затвердженою розпорядженням Долинського міського голови від 7 квітня 2011 року № 67.

Інструкція з діловодства Долинської міської ради на даний момент потребує оновлення відповідно до чинного законодавства України.

 

ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ:
 1. Право на оскарження громадянами рішень установи гарантується Конституцією України та реалізується як у загальнодержавному, так і локальному законодавстві.
 2. Оскарження рішень органів місцевого самоврядування є юрисдикцією системи адміністративних судів.
 3. Стосовно того, як має установа формулювати свої рішення (наприклад, чітко, адекватно, зрозуміло), прямих законодавчих вказівок не існує. При складанні правових актів місцевого самоврядування використовують загальні правила юридичної техніки. Також за аналогією можуть бути застосовані відповідні положення, що стосуються актів виконавчої влади (п. 2.1. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації).
 4. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Скарги (апеляції) на рішення установи розглядаються, як правило, в судовому порядку..
 5. Процедура адміністративного оскарження в установі не передбачена законодавством. Однак, через звернення (скарги) до міського голови та/або його заступників громадяни можуть домогтися перегляду питання.
 6. Законів та інших нормативних документів, які дозволяють особі вимагати усного слухання при оскарженні рішень установи, не передбачено, як і самої процедури адміністративного оскарження.
 7. З осіб, які оскаржують рішення установи в адміністративному порядку, грошові кошти не стягуються. Це відповідає загальному принципові безоплатності розгляду звернення. Судовий збір не справляється за подання позовної заяви про відшкодування шкоди заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, що сприяє поступовій тенденції з розширення судового захисту прав і свобод людини, зокрема судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 
ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ:
 1. До законів та інших нормативних інструментів щодо доступу до інформації стосовно нормативів, стандартів і процедур, якими в роботі керується установа, належать Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про захист персональних даних», Постанова Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічної інформації», Положення про систему обліку публічної інформації Долинської міської ради, а також Інструкція з діловодства в Долинській міській раді.
 2. Запити на інформацію можуть подаватися не лише в письмовій, а й в усній або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 3. Якщо запит на доступ до інформації відхилено установою, це рішення може бути оскаржено до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 4. За загальним правилом, доступ до офіційних документів установи є безоплатним.
 5. Законодавство містить запобіжники щодо доступу до інформації про приватне життя та недоторканість особи. При цьому нормативні інструменти з доступу до інформації про конкретні звернення і петиції в установу, вчинені людьми, відсутні.
 6. Відповідно до пункту 11 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з  обмеженим  доступом  та  бути обмеженими в доступі. Загальна   доступність  матеріалів  генерального  плану населеного   пункту  забезпечується  відповідно  до  вимог  Закону України  “Про  доступ  до публічної інформації” шляхом надання  їх  за  запитом  на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу  місцевого  самоврядування,  у тому числі у формі відкритих даних,  на  єдиному  державному  веб-порталі  відкритих  даних,  у місцевих  періодичних  друкованих  засобах  масової  інформації, у загальнодоступному    місці    у   приміщенні   органу   місцевого самоврядування.

На сайті Долинської міської ради не оприлюднений Генеральний план міста Долина. Це у свою чергу знижує ефективність надання адміністративних послуг у сфері архітектури й містобудування, не відповідає принципам прозорості і доступності громадян до адміністративних послуг у сфері містобудування й архітектури. У зв’язку з цим є необхідність оприлюднення Генерального плану міста на офіційному веб-сайті Долинської міської ради.

 

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ:
 1. Службовці в установі керуються Загальними правилами поведінки державного службовця, яким рекомендовано керуватися і посадовим особам органів місцевого самоврядування при виконанні службових обов’язків. Крім того, в Долинській міській раді діє Етичний Кодекс поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Долинської міської ради. Він поширюється на всіх працівників апарату міської ради.
 2. Оцінка та перевірка діяльності установи здійснюється відповідно до законодавства органами Державної фінансової інспекції України. Також важливим інструментом незалежної перевірки діяльності установи є механізм аудиту, що може здійснюватися на замовлення самої установи.
 3. До інших нормативних інструментів, що не дозволяють установі та її посадовим особам здійснювати неправомірні дії, слід віднести акти, що регламентують притягнення службовців до різних видів юридичної відповідальності – кримінальної, адміністративної, цивільної, дисциплінарної.
 4. У контексті посилення гарантій захисту прав і свобод людини важливою є діяльність інституту Уповноваженого з прав людини, який здійснює конституційний парламентський контроль у сфері прав людини та заповнює прогалини і компенсує недоліки судових засобів захисту, відомчого контролю за адміністративними органами. Також в Україні сформоване Національне антикорупційне бюро, на яке покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

 

На підставі проведеного аналізу варто запропонувати внести такі зміни правового характеру стосовно критеріїв верховенства права:

 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ:

а) нормативно закріпити правила щодо як способів розв’язання темпоральних та змістовних колізій приписів однопорядкових нормативних актів, так і ієрархічності між кодифікованими та звичайними законами, між підзаконними актами різних органів державної влади, між актами органів місцевого самоврядування тощо.

 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТІ:

а) розглянути можливість встановлення у локальних правових актах Долинської міської ради обов’язку забезпечення вільного доступу до приміщень, у яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, зокрема належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями;

б) передбачити в Положенні про Громадську приймальню Долинської районної ради, Долинської міської ради та Долинської районної державної адміністрації надання нею адміністративних послуг або покласти ці функції на Центр надання адміністративних послуг, з відповідними змінами до законодавства;

в) передбачити у законодавстві про звернення громадян (як у загальному Законі України «Про звернення громадян», так і в окремих актах законодавства, що регулюють специфічні правовідносини та при цьому містять положення стосовно вимог, які висуваються до звернень у тій або іншій сфері) норму, відповідно до якої помилки і неточності, виявлені в поданих документах (зокрема, зверненнях), підлягають виправленню і не є підставою для відмови в їх розгляді. Крім того, можливо, слід передбачити також норму, за якою документація відповідної сфери повинна містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок (неточностей), допущення яких громадянами не призведе до відхилення їх пропозицій. Формальними (несуттєвими) слід називати помилки (неточності), які пов’язані з оформленням відповідного документа (звернення) та не впливають на його зміст, а саме – відсутність нумерації сторінок, технічні помилки та описки тощо;

г) передбачити видання анкетованих (стандартизованих) форм звернення російською й іншими мовами національних меншин;

ґ) передбачити у Статуті територіальної громади міста Долина можливість ведення листування з громадянами іншими мовами, крім державної;

д) передбачити щодо правових актів місцевого самоврядування вимоги нормопроектувальної техніки, аналогічні до тих, що містяться в п. 2.1. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації.

 

ПРАВО БУТИ ПОЧУТИМ:

а) розглянути можливість включення до графіка особистого прийому громадян начальниками управлінь, відділів, інших виконавчих органів Долинської міської ради;

б) тимчасово внести зміни до пункту 4 розділу XІIІ «Прикінцеві положення» Закону України та викласти його в редакції: «Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 33, ст.443; 1992 р, № 35, ст.515; 2001 р., № 49, ст.259) в частині його положень стосовно організації та порядку проведення всеукраїнського референдуму, а саме … » і перелічити статті, частини статей та пункти, які втратили чинність (або визначити статті, частини статей та пункти, які залишаються чинними). Це дозволить визначити правові наслідки, усунути прогалину, пов’язану з відсутністю регулювання місцевих референдумів;

в) розглянути можливість розроблення, ухвалення та впровадження Положення про телефони довіри та гарячі лінії у місті Долина, що позитивно вплине на оперативність надходження звернень громадян, розмістити на офіційному сайті Долинської міської ради інформацію стосовно телефонів довіри та гарячих ліній;

г) якнайшвидше ухвалити необхідні нормативні акти та впровадити міський контакт-центр Долинської міської ради;

ґ) розглянути можливість запровадження системи електронного документообігу в Долинській міській раді та її органах.

 

ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ:

а) передбачити механізм перегляду власних рішень органами місцевого самоврядування за власною ініціативою або за скаргою громадян;

б) надати роз’яснення стосовно механізму виконання та відповідальності за невиконання статті 18 Закону України “Про звернення громадян”, згідно з якою громадянин, який звернувся зі скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги; бути присутнім при розгляді скарги; користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку. Звернути увагу відповідних органів та посадових осіб на необхідність реалізації даного припису.

 

ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ:

а) Оприлюднити Генеральний план міста Долина на офіційному веб-сайті Долинської міської ради